Johannes Fokke inschrijving register hypotheken 69: 6 / 232
Johannes Fokke, geboren circa 1807 te Balk, zoon van Frederik Wilhelm Fokke, genees- heel en vroedmeester te Balk, en Gerbrig Berends Fokke. Overleden op 27 maart 1857 op nummer 41 te Balk, 50 jaar oud.
beroep: genees- heel- en vroedmeester te Balk
aangifte overlijden op 28 maart 1857 blad 11, getuigen
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 36 jaar wonende te Balk
Wouter van der Meulen grutter 26 jaar wonende te Balk
Op 26 mei 1835 getrouwd in de gemeente Huizen met:
Wesselina Catharina Dorthea Nibbelink, geboren circa 1809 te Opheusden, dochter van Gerardus Hendrikus Nibbelink, predikant te Huizen, en Hendrika Alpherts. Overleden op 23 augustus 1869 te Wanswerd, 60 jaar oud..
Kinderen:
1. Andreas Gottlieb, geboren op 9 maart 1836 op nummer 36 te Balk. Overleden op 13 juli 1855 op nummer 41 te Balk, 19 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 10 maart 1836 paginanummer B14 door Johannes Fokke, geneesheer te Balk, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 42 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 maart 1836 paginanummer B14 door Johannes
Evert Christiaan Slot werkman 62 jaar wonende te Balk
Wouter van der Meulen grutter 24 jaar wonende te Balk
Andreas Gottlieb
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1855
 
2. Gerardina Hendrika, geboren op 30 juli 1839 op nummer 36 te Balk. Op 14 september 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Reinier Kalshoven, predikant te Sint Johannesga, 30 jaar oud, geboren te Wageningen, zoon van Gerardus Hendricus Kalshoven, muziekonderwijzer te Wageningen, en Johanna margaretha Elidabet Ziesenic.
aangifte geboorte op 30 juli 1839 paginanummer B32 door Johannes Fokke, geneesheer te Balk, getuigen:
Saake Harmens Visser bakker 39 jaar wonende te Balk
Jan Rudolph de Bruine predikant 28 jaar wonende te Balk
huwelijk Gerardina Hendrika
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 16 september 1865
 

 

 
Johannes Fokke Nibbelink
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 2 april 1857 bron: Opregte Haarlemsche Courant van 26 augustus 1869
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Frederik Wilhem Fokke 1771-1843 Johannes Fokke 1807-1857 --
Gerardus Hendrikus Nibbelink 1771-1845 broers / zusters / zwagers  
  Beerend Fokke 1804-1834  
  Jan Thomas Rinkema 1809-1879  
woonadressen familie Fokke
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 11 volkstelling 1840
1849 - 185? van Swinderenstraat 11 woningregister 1849 -1859 blad 46; huisnummer Balk 36 / 43
185? - 1859 van Swinderenstraat 17 woningregister 1849 -1859 blad 52; huisnummer Balk 41 / 49
1859 - 1865 van Swinderenstraat 17 woningregister 1859-1869 blad 16; A 268 huisnummer Balk 49
1865 - 1869 Wanswerd  
     
eigendommen van Johannes Fokke
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
weiland met stal- en wagenhuis
koopbrief
f 1500,-
29 juni 1841
       
Balk
B
63
01 66 80
f 1100,-
10 aug 1844
15 aug 1865
geheel
Balk
B
64
         
Balk
A
125
00 03 30
       
Balk
A
268
 
koopbrief
f 1750,-
27 juni 1854
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1011, folio 6, nummer 232
notariële acten
 

1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van de verkoop vastigheden, koopsom fl. 1500
- Frederik Willem Focke te Balk, verkoper
- Gerbrig Beerents Fokke te Balk, verkoper
- Johannes Focke te Balk, koper

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 25 d.d. 22 juni 1841
 

1854 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1750
- Frederik Wilhelm Fokke te Balk, verkoper
- Johannes Fokke te Balk, koper                                           

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 67 d.d. 17 mei 1854
 

1863 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en wagenhuis en weidland te Balk en Wijckel, koopsom fl. 3599
- Wesselina Casparina Dorothea Nibbelink te Balk, weduwe van Johannes Fokke,  verkoper
- Gerardina Hendrika Fokke te Balk, verkoper
- Joachim Ages Tromp te Balk, koper
- Sikke Poppes te Balk, koper         
- Eelkje Annes Visser te Balk, weduwe van Cornelis Poppes, koper

Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 121 en 131 d.d. 2 december 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 januari 2016 laatste wijziging: 7-01-2024