persoonlijke gegevens van Scholte Wiebes van der Gaast
Scholte Wiebes van der Gaast, geboren op 20 februari 1839 te Oosterzee, als zoon van Wiebe Alberts van der Gaast, boer te Oosterzee, en Geertje Scholtes Sietsma. Overleden op ? , voor 1911. Ambtelijk doorgehaald als overleden in Duitsland.
wagenaar, landbouwer, kastelein te Harich
Op 18 mei 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukjen Gerlofs Sietsma, geboren op 17 juli 1836 te Harich, als dochter van Gerlof Jans Sytsma en Ybeltje Tjeerds Zijlstra. Overleden op 10 maart 1913 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 maart 1913 aktenummer 17, getuigen:
Durk Rekers grofsmid 35 jaar wonende te Balk
Piet Johan van der Leest winkelier 24 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe (van der Gaast), geboren op 12 april 1862 te Harich. Agent van politie (1892). Op 13 februari 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wytske de Jong, oud 25 jaar, geboren te Joure als dochter van Ids Foekes de Jong, verver te Joure, en Jetske Arjens Kats.
2. Gerlof (van der Gaast), geboren op 12 april 1862 te Harich. Gerlof Sietsma overleden op 17 april 1862 te Harich, 5 dagen oud.
aangifte geboorte op 14 april 1862 aktenummer 45, getuigen:
Fokke Herres de Boer slager 35 jaar wonende te Balk
Scholte Wiebes van der Gaast boereknecht 23 jaar wonende te Balk
3. Gerlof, geboren op 31 maart 1864 te Harich. Arbeider te Balk (1891). Overleden op 16 oktober 1891 te Balk, 27 jaar oud. Op 8 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Idskjen de Vos, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Ane de Vos, tapper te Balk (1890), en Antje Innes Betzema.
aangifte overlijden op 16 oktober 1891 aktenummer 92, getuigen:
Pieter Haga rijkscommies 44 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 32 jaar wonende te Balk
4. Jan, geboren op 15 juli 1869 te Harich. Overleden op 6 april 1870, Gaasterland, 8 maanden oud.
5. Geertje, geboren op 26 februari 1871 te Harich. Overleden op ? Op 17 augustus 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nuttert Gouma, oud 31 jaar, geboren te Nijega als zoon van Koendert Nutterts Gouma en Wobbigjen Hanzes Wiersma.
6. Jan, geboren op 21 oktober 1874 te Harich. Overleden op 24 augustus 1879, Gaasterland, 4 jaar oud.
7. Jantje, geboren op 14 april 1880 te Harich.
 

In 1911 woonde Froukje Gerlofs Sietsma op nummer 63 aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 28 (27). In de lijst wordt genoemd dat Froukje weduwe is van Stoffel van der Gaast. Er vanuit gaand dat Froukje Gerlofs Sietsma daar woonde is dit niet juist. Stoffel van der Gaast was in 1905 overleden als weduwnaar van Klaaske Ykes Landsma.

 
Scholte van der Gaast is kastelein geweest op De Bels in Harich (aldus een kleinzoon van Geertje Scholtes van der Gaast) Later is men verhuisd naar het Westeinde in Balk alwaar men een cafeetje zou hebben gehad op de plek recht tegenover de voormalige zuivelfabriek aan de weg naar Ruigahuizen.
 
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 1866
 
Scholte Wiebes van der Gaastt
bron: Leeuwarder Courant van 11 oktober 1867
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1869
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1880
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1880
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1881
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 188
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1882
 
Scholte Wiebes van der Gaast
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1884
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Scholte van der Gaast 1839-19??  
     
woonadressen familie van der Gaast
periode adres bron
    volgnummer 887
     
1869 - 1879 Harich bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 182; kad. gem. Balk sectie G 232, volgnr 887
1880 - 188? Harich bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 568; kad.gem.Balk sectie G nummer 450
188? - 1890 Harichsterdyk 70 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 567; kad.gem.Balk sectie G nummer 444
1890 - 1894 Ruigahuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 237; huisnummer Ruigahuizen 20
1894 - 1900 van Swinderenstraat 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 55; huisnummer Balk 56a
1900 - 1910 van Swinderenstraat 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 57; huisnummer Balk 56a / 63
1910 - 1913 van Swinderenstraat 27 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 63
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2011 laatste wijziging: 26-09-2020