persoonlijke gegevens van Hendrik Gann Dun
Hendrik Gann Dun, geboren in 1801 te Naarden, als zoon van Jacobus Dun en Elisabeth Godhard Gann. Overleden op 20 juni 1868 te Renkum, 67 jaar oud.
Hervormd predikant te Balk, Veenendaal, Schevingen, Vlissingen, Zwijndrecht, Harderwijk, Fijnaard en Heiningen, Scheveningen, Renkum en Heelsum
Op 23 december 1830 getrouwd in de gemeente Utrecht met:
Wilhelmina Johanna Meijster, geboren circa 1802 te Utrecht, als dochter van Gerrit Meijster en Willemina Pel. Overleden op 3 november 1872 te Renkum, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth, geboren op 28 september 1833 te Balk op nr 30. Overleden op 24 maart 1890 te Ermelo, 56 jaar oud. Op 19 december 1867 getrouwd in de gemeente Renkum met Jan Felix Franciscus van den Hamme, predikant, 27 jaar oud, geboren te Amsterdam als zoon van Jan Felix van de Hammen en Geertruij Philips.
aangifte geboorte op 1 oktober 1833 aktenummer B11, predikant bij de Hervormde Gemeente te Balk, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 50 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 38 jaar wonende te Balk
2. Jacobus, geboren circa 1837 te Veenendaal, predikant. 1) Op 19 mei 1864 getrouwd in de gemeente Wageningen met Claudina Jacoba Crommelin, 26 jaar oud, geboren te Amsterdam als dochter van Reinhard Crommelin, landeigenaar, en Friderika Wilhelmina Crommelin. 2) Op 16 april 1873 getrouwd in de gemeente Zwolle met Anna Louisa Agatha Witsen Elias, 37 jaar oud, geboren te 's Graveland als dochter van Pieter Witsen Elias en Cornelia Margaretha van Loon.
3. Wilhelmina, geboren circa 1840 te ?. Overleden op 23 september 1876 te Utrecht, 36 jaar oud, ongehuwd.
 
 
 
Na het overlijden van ds. Hermanus ter Haar hervatte de kerkenraad de beroepingsprocedure. Nadat een tweetal predikanten hadden bedankt werd proponent Hendrik Gann Dun, kandidaat onder 't provinciaal kerkbestuur te Utrecht voorgedragen. De kerkenraad besloot een 'beroepingsbrief af te vaardigen en nog eene afzonderlijke missive wegens den dienst, het traktement en de emolumenten (overige voordelen) op te maken'. De gemeente behoefde niet lang te wachten en kreeg een positief antwoord. Hendrik Gann Dun had het beroep aangenomen.
Op 30 januari 1831 deed hij intrede, nadat hij zich met zijn vrouw Willemina Johanna Meijster in de pastorie aan de Harichsterzijde op nr. 30 had gevestigd. Net voordat hij kwam is hij met haar in het huwelijk getreden.

De kerkenraad bestaande uit de ouderlingen Pieter Baukes Poppe en Otte Jans de Jong en de diakenen Johannes Thomas Trinks en Marten Brands van der Goot vierden met de gemeente een feestdag. Ds. Hendrik Muntingh van Harich bevestigde hem met de tekst uit Cor. 4:7, dezelfde tekst als bij de bevestiging van ds. ter Haar. De inzegening en de handoplegging werden door de consulent gedaan. Zijn intredetekst was uit Lucas 12: 42.

Hendrik Gann Dun
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1833
 
Lang zou ds. Gann Dun niet in Balk blijven, want op 11 juli 1833 deelde hij de kerkenraad mee 'dat hij zich verpligt had gevoeld om de verroeping naar Veenendaal aan te neemen'. De kerkenraad en de gemeente reageerden teleurgesteld op het vertrek van haar predikant temeer daar zijn vrouw hoog zwanger was. Op 28 september 1833 werd dochter Elizabeth in de pastorie geboren. Het was al weer een tijd geleden dat er een kleintje in de pastorie aan de Luts het levenslicht zag en het zou voorlopig de laatste zijn. Op 13 oktober 1833 hield hij zijn afscheidspreek en vertrok met zijn gezin naar Veenendaal. Opnieuw was de gemeente vakant en ds. Muntingh van Harich consulent.
Hendrik Gann Dun kon het blijkbaar niet lang op één plaats uithouden, want om de twee/drie jaar verkaste hij naar een andere gemeente. Zo diende hij de achtereenvolgende gemeenten: na Balk volgde Veenendaal. Hier bleef hij tien jaar, in 1843 vertrok hij naar Scheveningen, drie jaar later in 1846 naar Vlissingen, in 1849 naar Zwijndrecht, twee jaar later in 1851 naar Harderwijk, drie jaar later in 1854 naar Fijnaard en Heiningen, in 1857 werd hij opnieuw in Scheveningen beroepen en nam het aan. In Scheveningen vond hij blijkbaar niet meer wat hij er in 1846 achterliet, want nauwelijk twee jaar later in 1859 vertrok hij naar Renkum en Heelsum. Dit was zijn laatste gemeente al waar hij op 20 juni 1868 op 67-jarige leeftijd overleed.
 
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis juli-aug 2008
 
 
  Vlissingen Hervormde Kerk St. Jacobskerk te Vlissingen
 
Hendrik Gann Dun
 
Vlissingen Vlissingen
 
 
Gebouwd van 1308 tot 1328. De kerk is omstreeks 1500 vergroot tot kruiskerk in 1558 opnieuw vergroot. In 1911 zijn kerk en toren grotendeels door brand vewoest; de wederopbouw was in 1915 klaar. In 1954 is de kerk hersteld van zware oorlogsschade. De laatste restauratie is uitgevoerd in 1998.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Gann Dunn 1801-1868  
     
woonadressen familie
periode adres bron
     
1831 - 1833 van Swinderenstraat 4 Balk 30
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 augustus 2009 laatste wijziging: 26-09-2020