persoonlijke gegevens van Otto de Goede, manufacturier te Hemelum
Otto de Goede, geboren op 2 november 1903 te Hemelum, als zoon van Jannes de Goede, manufacturier te Hemelum, en Marijke Visser. Overleden op 3 maart 1971.
manufacturier te Hemelum (1926), manufacturier te Balk (1926-1929), reiziger te Wijckel (1929)
 
Op 11 november 1926 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Harkema, geboren op 13 augustus 1903 te Oudega (W) als dochter van Albert Harkema, veehouder te Koudum, en Aaltje Westerman.. Overleden op 9 mei 1983 te Heerenveen, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 6 november 1927 te Balk.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Otto de Goede 1903-1971  
     
woonadressen familie de Goede
periode adres bron
  Hemelum  
1926 - 1929 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 310; huisnummer Balk 349
1929 - 1929 van Swinderentraat 40 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 72; huisnummer Balk 75a
1929 - 1930 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Wijckel 4
1930 - Enkhuizen  
eigendommen van Otto de Goede
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
151
 
koopacte
3000,-
8 okt 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1133, folio 128, nummer 739
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 27-09-2020