persoonlijke gegevens van Arjen Goodijk architect te Sneek
Arjen Goodijk, geboren op 19 oktober 1886 , Wonseradeel, als zoon van Gerrit Goodijk en Wietske Alberda. Overleden op 2 december 1952 te Sneek, 66 jaar oud.
Op 7 september 1916 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Pietje de Jong, geboren op 14 november 1877  te Sneek, als dochter van Sipke de Jong en Elisabeth Gaastra. Overleden op 31 oktober 1963 te Sneek.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
architect Arjen Goodijk
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1922
 
Enkele ontwerpen van architect Arjen Goodijk te Sneek:
 
In 1937 de verbouwing van het dokterhuis voor dr. van den Bijllaardt aan de Wijckelerzijde te Balk.
 
In 1939 een kleine verbouwing van de woning van notaris van Giffen aan de Dubbelstraat te Balk
 
gemeentehuis Doniawerstal  
In 1939 de bouw van een nieuw gemeentehuis te Langweer in de voormalige gemeente Doniawerstal op de plek van het gesloopte Osinga-state
bron: Leeuwarder Courant van 25 oktober 1939
 
 
 
 
Christelijke lagere School  
In 1952 de bouw van de Christelijke Lagere school te Nijemirdum. Nu christelijke basisschool "De Stapstien".
 
 
 
 
Arjen Goodijk was na de tweede wereldoorlog lid van de "Commissie Oorlogsgedenktekens 1940-1945 Friesland" In die hoedanigheid betrokken bij o.a. in 1951 de tot standkoming van het monument bij Folsgare/Tjalhuizum, in 1954 bij Woudsend
 

 

laatste wijziging: 13 november 2008