persoonlijke gegevens van Hendrik Brants van der Goot
Hendrik Brants van der Goot, geboren op 27 september 1776 te Balk, gedoopt op 6 oktober 1776 te Balk (Hervormd), als zoon van Brant Hendriks van der Goot, landbouwer te Balk, en Akke (Aukje) Jaitjes van der Goot. Overleden op 16 juli 1844 op nummer 39 te Balk, 67 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 17 juli 1844 blad 10, getuigen:
Rinze Hendriks Rinzema schipper 35 jaar wonende te Balk
Arend Sijtzes Arends grutter 29 jaar wonende te Balk
Op 9 december 1804 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Hantje Rintjes Binkes, geboren op 8 juni 1778 te Balk, gedoopt op 14 juni 1778 te Balk (Hervormd), als dochter van Rintje Binkes, bakker te Balk, en Catje Jacobus. Overleden op 28 december 1850 op nummer 39 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 december 1850 blad 20, getuigen:
Rinze Hendriks Rinzema schipper 40 jaar wonende te Balk
Jacob Dirks hulponderwijzer 31 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:

1. Brant, geboren op 23 juni 1805 te Balk, gedoopt op 14 juli 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 januari 1883 te Wijckel, 77 jaar oud.

2. Katarina, geboren op 21 december 1806 te Balk, gedoopt op 11 januari 1807 te Balk (Hervormd). Overleden op 15 november 1839 op nummer 154 te Balk, 32 jaar oud.
3. Rintje, geboren op 14 juni 1809 te Balk, gedoopt op 2 juli 1809 te Balk (Hervormd).
4. Jaitje, geboren op 28 december 1810 te Balk, gedoopt op 20 januari 1811 te Balk (Hervormd). Rijksambtenaar te Dokkum (1861). Overleden 16 februari 1861 op wijk B nummer 100 te Dokkum, 50 jaar oud.
5. Aukje, geboren op 4 april 1813 op nummer 39 te Balk. Overleden op 27 januari 1890 te Wijckel, 76 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 april 1813 aktenummer 21 door Hendrik Brants vd Goot, koopman, getuigen:
Hendrik Rinzes Rinzema winkelier 47 jaar wonende te Balk op nummer 38
Joeke Jans Sterkenburg griffier bij de politie 21 jaar wonende te Balk op nummer 40
6. Jacobus, geboren op 10 september 1815 op nummer 36 (waarschijnlijk is dit toch 39) te Balk.
aangifte geboorte op 11 september 1815 aktenummer 46 door Hendrik Brants vd Goot, koopman, getuigen:
Hendrik Rinzes Rinzema schipper 49 jaar wonende te Balk op nummer 38
Joeke Jans Sterkenburg ?? 24 jaar wonende te Balk op nummer 40
 
 
 
Hendrik Brants van der Goot
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 40 - huisnummer Balk 39
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Brants van der Goot
 
Hendrik Brants van der Goot
bron: Leeuwarder Courant 23 juli 1844
 
Hantje Rinkes Binkes
bron: Leeuwarder Courant 31 december 1850
 
Hendrik Brant van der Goot
bron: Leeuwarder Courant 26 september 1851
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Brant Hendriks vd Goot 1746-1826 Hendrik Brants vd Goot 1776-1844 Brant Hendriks vd Goot 1805-1883
Rintje Binkes (1748-1828)   Rintje Hendriks vd Goot 1809-1863
    Jacobus vd Goot 1815-1903
woonadressen familie Hendrik Brants van Goot
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 14 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 39
1840 van Swinderenstraat 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 39
1849 - 1851 van Swinderenstraat 14 woningregister 1849 -1859 blad 49; huisnummer Balk 39 / 46
eigendommen van Hendrik Brants van der Goot
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
216
00 00 78
pakhuis
A 5
Balk B 17 04 79 60 weiland B 1
Balk
A
217
00 02 90
huis
A 5
Balk B 18 03 84 50 weiland B 1
Balk A 272 00 02 70 huis en erf A 5   Balk B 19 02 26 50 weiland B 1
Balk A 52 00 64 80 hooiland A 3   Balk B 20 02 45 40 bouwland B 1
Balk A 54 00 06 50 hooiland A 3   Balk B 73 02 67 20 weiland B 1
Balk A 65 01 84 00 hooiland A 3   Balk B 74 01 55 10 weiland B 1
Balk A 90b 00 48 40 hooiland A 3   Balk B 75 02 65 90 weiland B 1
Balk B 13 01 51 10 weiland B 1   Balk B 76 01 69 40 weiland B 1
Balk B 14 00 53 50 huis en erf B 1   Balk B 77 01 61 50 weiland B 1
Balk B 15 00 3620 boomgaard B 1   Balk B 78 01 57 50 hooiland B 1
Balk B 16 00 08 80 weiland B 1   Balk D 123 00 97 40 bos D 3
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 94 Hendrik Brants van der Goot koopman te Balk
 
op onderstaande kaart zijn de gele percelen de eigendommen van Hendrik Brands van der Goot in 1832
bron: www.hisgis.nl
Hendrik Brants van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1817 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte, een huis met tuin en erf te Balk, koopsom fl 500,-
- Thomas Jans Rinkema (koopman) wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, verkoper
- Sipke Jans Sloterdijk , koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007001 Repertoirenr.: 007003 aktenr. 00141 d.d. 8 januari 1817
 
1818 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping roerende goederen opbrengst fl. 3599,-
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, verkoper
- Marten Brants van der Goot (boer) wonende te Wijckel, verkoper
- Eelkjen Baukes Poppes (grossier in sterke dranken) wonende te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, verkoper
- Hein Jurjens ten Brink (wagenmaker) wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
- Marten Brants van der Goot (boer) wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007004 Repertoirenr.: 007022 aktenr. 42 en 43 d.d. 17 april 1828
 
1840 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing, vastigheden te Elahuizen, koopsom fl 1230,-
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, gehuwd met Hantje Rintjes Binkes, verkoper
- Pieter Rintjes Binkes (goud en zilversmid) wonende te Sneek, verkoper
- Anne Sieks Attema (huisman) wonende te Gaastmeer, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007010 Repertoirenr.: 007022 aktenr. 26 en 30 d.d. 8 april 1840
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 januari 2019 laatste wijziging: 24-05-2020