persoonlijke gegevens van Ieke Nannes van der Goot, winkelier te Balk
Ieke Nannes van der Goot, geboren 11 augustus 1812 op nummer 26 te Harich, als zoon van Nanne Martens van der Goot en Corneliske Iekes Woudstra. Overleden op 28 januari 1873 te Ruigahuizen, 60 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 januari 1873 aktenummer 3, getuigen:
Wiebe Klazes Dijk winkelier 34 jaar wonende te Ruigahuizen
Aant Meines Zeldenthuis schoenmaker 40 jaar wonende te Ruigahuizen
Op 22 september 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ynschjen Oedzes Wouwenaar, geboren op 13 februari 1804 te Balk, gedoopt op 4 maart 1804 te Balk (Hervormd), als dochter van Oeds Egberts Wouwenaar en Johanna Redmers Jouwstra. Overleden op 5 maart 1883 te Balk, 79 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Marten Nannes van der Goot.
aangifte overlijden op 7 maart 1883 aktenummer 26, getuigen:
Johannes Korenlis van den Bosch arbeider 63 jaar wonende te Balk
Anne Johannes Schaafsma verver 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 1 december 1839 op nummer 127 te Balk. 1. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Rinses Wagenaar, oud 27 jaar, geboren te Joure, als dochter van Rinse Sytzes Wagenaar en Tjepkjen Willems Bos. 2. ) Op 16 februari 1884 getrouwd in de gemeente Sloten met Neeltje Tijsseling, oud 42 jaar, geboren te Sloten als dochter van Sietze Beerents Tijsseling en Lolkjen Jacobs van Sloten.
aangifte geboorte op 3 december 1839 pagina B 49, door Ieke Nannes v.d. Goot, inlandsch kramer te Balk, getuigen:
Bernard Herman Wortman wever 56 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 40 jaar wonende te Balk
2. Cornelia, geboren op 8 maart 1842 op nummer 127 te Balk.
aangifte geboorte op 7 maart 1842 pagina B 15, door Yke Nannes v.d. Goot, winkelier/koopman te Balk, getuigen:
Bernard Herman Wortman barbier 58 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
3. Eeke, geboren op 22 september 1844 op nummer 127 te Balk. Op 3 november 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Evert Hofstra, oud 27 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Lubberts Hofstra en Trijntje Arends Wuring.
aangifte geboorte op 23 september 1844 pagina B 49, door Yke Nannes v.d. Goot, winkelier te Balk, getuigen:
Hermanus Duijff horlogemaker 39 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma werkman 33 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ieke Nannes van der Goot 1812-1873  
  Marten Nannes van der Goot 1807-1835  
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1840 Raadhuisstraat 30 volkstelling 1840, huisnummer 127
     
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juli 2013 laatste wijziging: 4-10-2021