persoonlijke gegevens van Marten Brands van der Goot
Marten Brands van der Goot, geboren op 16 juli 1788 te Balk. gedoopt op 3 augustus 1788 te Balk (Hervormd), zoon van Brant Hendriks van der Goot, landbouwer en bijzitter te Balk, en Akke (Aukje) Jaitjes van der Goot. Overleden op 12 februari 1857 op nummer 137 te Balk, 68 jaar oud.
Grossier te Balk (1832), boer te Balk (1857)
aangifte overlijden op 16 februari 1857 blad 6, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 65 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 48 jaar wonende te Balk
Op 21 juni 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Kornelia Poppes, geboren op 9 juni 1790 te Balk, gedoopt op 4 juli 1790 te Balk (Hervormd), dochter van Poppe Idskes Poppes, en Trijntje Cornelis Sleeswijk. Overleden op 1 februari 1863 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 februari 1863 aktenummer 11, getuigen:
Gerben Jacobs Hettinga koperslager 26 jaar wonende te Balk
Folkert Willems Kuiper wagenmaker 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Brant, geboren op 10 april 1813 op nummer 116 te Balk. Grossier in wijnen en sterke dranken. Overleden op 20 juli 1844 op nummer 47 te Balk, 31 jaar oud. Op 24 september 1837 getrouwd in de gemeente Haskerland met Janke Hylkes Jeepsz, 25 jaar oud, geboren te Joure, dochter van Hylke Jeepsz en Grietje Engeles Douma.
aangifte geboorte op 11 april 1813 aktenummer 22 door Marten vd Goot, distillateur te Balk , getuigen:
Brant Hendriks van der Goot rentenier 66 jaar wonende te Balk op nummer 120
Hendrik Brants van der Goot koopman 36 jaar wonende te Balk op nummer 39
2. Poppe, geboren op 2 augustus 1815 op nummer 121 te Balk. Overleden op 17 oktober 1827 op nummer 61 te Wijckel, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 augustus 1815 aktenummer 22 door Marten vd Goot, koopman te Balk , getuigen:
Gerrit Binnes Fellinga grietenijbode 56 jaar wonende te Balk op nummer 24
Jan Meinderts koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 122
3. Aukjen, geboren op 18 maart 1817 op nummer 61 te Wijckel. Wanneer overleden?
aangifte geboorte op 19 maart 1817 aktenummer 25 door Marten vd Goot, huisman te Wijckel, getuigen:
Jan Hendriks de Vries huisman 31 jaar wonende te Wijckel op nummer 58
Rintje Hendriks van der Goot huisman 46 jaar wonende te Wijckel op nummer 59
4. Aukje, geboren op 24 september 1818 op nummer 61 (huizinge genaamd Steenbergen) te Wijckel. Overleden op 22 november 1826 op nummer 61 te Wijckel, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 september 1818 aktenummer 52 door Marten vd Goot, huisman te Wijckel , getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
5. Petrus, geboren op 2 oktober 1820 op nummer 61 te Wijckel. Overleden op 2 januari 1883 te Balk, 61 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 oktober 1820 aktenummer 77 door Marten vd Goot, boer te Wijckel, getuigen:
Symen Namnes Kok huisman 53 jaar wonende te Wijckel op nummer 59
Wijbe Douwes Feenstra huisman 26 jaar wonende te Wijckel op nummer 58
6. Trijntje, geboren op 17 augustus 1823 op nummer 61 te Wijckel. Op 15 november 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Frederik Otto Sleeswijk 25 jaar oud, geboren te Lemmer, dochter van Cornelis Rienks Sleeswijk en FetjeWagenaar.
aangifte geboorte op 17 augustus 1823 aktenummer 68 door Marten vd Goot, landbouwer te Wijckel, getuigen:
Brand Hendriks van der Goot landbouwer 76 jaar wonende te Balk op nummer 116
Symen Namnes Kok landbouwer 55 jaar wonende te Wijckel op nummer 59
7. Neeltje Poppes, geboren op 2 augustus 1825 op nummer 61 te Wijckel. Overleden op 29 januari 1892 te Balk, 66 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 4 augustus 1825 aktenummer 75 door Marten vd Goot, landbouwer te Wijckel, getuigen:
Jan Meinderts koopman 46 jaar wonende te Balk op nummer 122
Jan Brants van der Goot grossier in sterke dranken 38 jaar wonende te Balk op nummer 137
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 197 - huisnummer Balk 137
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Marten Brands van der Goot
 
Marten Brands van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1857
 
Cornelia Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1863
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Brant Hendriks vd Goot 1746-1826 Marten Brands vd Goot 1788-1857  
Poppe Idskes Poppes 1763-1837 broers / zusters  
    Petrus Martens vd Goot 1820-1883
woonadressen familie Marten Brands van der Goot
periode adres bron
1813 Raadhuisstraat 43 Balk 116
1815 Raadhuisstraat 38 Balk 121
1817 - 1825 Wikelerdyk 16 Wijckel 61
1829 Raadhuisstraat 14 volkstelling 1829, blad 137; huisnummer Balk 137
1840 Raadhuisstraat 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 137
1849 - 1859 Raadhuisstraat 14 woningregister 1849 - 1859 blad 270; huisnummer Balk 137 / 192
1859 - 1860 Raadhuisstraat 14 woningregister 1859 - 1869 blad 90; kad. gem. Balk sectie A 147; huisnr. Balk 192
1860 - 1863 van Swinderentraat 32 woningregister 1859 - 1869 blad 21; kad. gem. Balk sectie A nr. 257; huisnr. Balk 60
     
eigendommen van Marten Brands van der Goot
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
147 00 12 30
huis en erf
A 5
Balk
I
5 01 16 10
weiland
I 1
Balk
A
214 00 01 55 opslag als bouwland
A 5
Balk
I
39 00 02 40
opslag als bouwland
I 1
Balk B 1 00 21 70 boomgaard B 1   Balk H 298 02 98 60 weiland H 3
Balk B 2 00 02 20 huis en erf B 1   Balk H 357 03 93 80 weiland H 3
Balk B 3 00 32 60 tuin B 1   Balk H 358 01 80 80 weiland H 3
Balk B 4 00 77 40 weiland B 1   Balk H 359 00 05 30 huis en erf H 3
Balk B 5 01 83 70 weiland B 1   Balk H 360 02 47 70 weiland H 3
Balk H 295 01 45 50 rietland H 3   Balk H 361 03 33 50 weiland H 3
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 96 Marten Brands van der Goot grossier te Balk
 
op onderstaande kaart zijn de gele percelen de eigendommen van Marten Brands van der Goot in 1832
bron: www.hisgis.nl
eigendommen marten Brands van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping van roerende goederen, opbrengst fl. 3599,-
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, verkoper
- Marten Brants van der Goot (boer) wonende te Wijckel, verkoper
- Eelkjen Baukes Poppes (grossier in sterke dranken) wonende te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, verkoper
- Hein Jurjens ten Brink (wagenmaker) wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
- Marten Brants van der Goot (boer) wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 d.d. 17 april 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 januari 2019 laatste wijziging: 1-09-2023