persoonlijke gegevens van Marten Hendriks van der Goot
Marten Hendriks van der Goot, geboren op 1 september 1819 te Oudemridum, als zoon van Hendrik Martens van der Goot en Trijntie Jans Meezenbroek. Overleden op 15 oktober 1904, Gaasterland, 84 jaar oud.
Op 27 augustus 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Klaaske Fekkes van der Goot, geboren op 26 februari 1822 te Wijckel, als dochter van Fekke Hendriks van der Goot en Trijntje Klases Bruinsma. Overleden op 6 maart 1889, Gaasterland, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 1 oktober 1848 te Balk. Overleden op ? te ? Op 10 mei 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit van der Veer, 28 jaar oud, geboren te Balk.
2. Hendrik, geboren op 21 mei 1851, Gaasterland.
3. Martje, geboren op 22 juli 1853, Gaasterland
4. Bruinsjen, geboren op 27 juni 1856 te Balk. Overleden op 29 november 1932, Gaasterland, 76 jaar oud. Op 17 september 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ferdinand Berends Keulen, 24 jaar oud, geboren te Hemelum.
 
 
 
Martjen van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1882
 
Marten Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 1 september 1885
 
eigendommen van Klaaske Fekkes van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
143
00 44 60
scheiding
 
17 oct 1845
       
Balk
B
144
00 99 60
         
Balk
B
145
00 59 90
         
Balk
B
146
00 49 60
         
Balk
B
161
00 23 40
         
Balk
B
163
02 39 70
         
Balk
B
222
03 27 90
         
Balk
B
223
01 90 10
         
Balk
B
224
00 18 30
         
Balk
B
735
00 29 00
         
Balk
B
736
00 00 99
         
Balk
B
737
00 31 10
         
Balk
B
738
00 23 40
         
Balk
A
37
00 81 40
         
Balk
A
41
00 97 90
         
Balk
A
86
02 01 50
         
Balk
C
398
00 36 30
         
Balk
C
636
00 16 00
         
Langweer
E
1249
           
Langweer
E
1250
           
Lemmer
A
813
           
Balk
A
341
00 03 00
koopbrief
2000,-
17 apr 1846
f 900,-
3 jul 1946
   
Balk
A
345
 
publ verkoop
2563,-
22 apr 1864
f 1500,-
19 jan 1858
25 jun 1864
geheel
Balk
A
461
 
koopbrief
1150,-
21 oct 1889
f 500,-
17 apr 1863
25 jul 1864
geheel
Balk
A
341
 
scheiding
4700,-
19 feb 1890
f 2000,-
13 jun 1861
27 jul 1867
geheel
Balk
A
518
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1024, folio 19, nummer 147
notariële acten
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 2000
- Jacob Pieters Delstra, winkelier te Balk, verkoper
- Marten Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7014  Repertoirenr.: 119 d.d. 17 december 1845
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een burgerwinkelhuis en erf te Balk, koopsom fl. 2563
- Jan de Vries te Balk, gehuwd met Bregtje Hanzes Drijfhout, verkoper
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 115 en 120 d.d. 11 november 1863
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma  Boedelscheiding
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, weduwnaar van  Klaaske Fekkes van der Goot
- Gerrit Hanzes van der Veer te Balk, gehuwd met Trijntje  Martens van der Goot
- Ferdinant Berends Keulen te Balk, gehuwd met Bruinsje  Martens van der Goot
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063  Repertoirenr.: 19 d.d. 7 februari 1890
1896 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 1500
- Marten Hendriks van der Goot te Balk, verkoper
- Hendrikje van der Gaast te Balk, weduwe van Roelof  Hoekstra, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 1 d.d. 2 januari 1896
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 januari 2009 laatste wijziging: 27-09-2020