persoonlijke gegevens van Marten Martens van Goot
Marten Martens van der Goot, geboren op 31 juli 1835 op nummer 121 te Balk, als zoon van Marten Nannes van der Goot, koopman en winkelier te Balk, Ynchjen Oedzes Wouwenaar. Overleden op 8 oktober 1910 te Wijckel, 75 jaar oud. Arbeider te Balk (1864,1866), arbeider te Wijckel ( 1866, 1868, 1870, 1972, 1874, 1876, 1879)
Op 24 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjiets Jelles Sipma, geboren op 2 augustus 1835 te Woudsend, als dochter van Jelle Petrus Sipma en Wopkje Luitzens Verwer. Overleden op 19 mei 1891 te Wijckel, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle, geboren op 10 maart 1864 te Balk. Overleden op 7 april 1864 te Balk, 4 weken oud.
2. Jelle, geboren op 10 april 1865 te Balk.
3. Ynskjen, geboren op 22 december 1866 te Wijckel.
4. Wopkje, geboren op 2 december 1868 te Wijckel. Overleden op 11 februari 1931 te Wijckel, 62 jaar oud. Op 12 april 1902 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Eeuwe de Jong, 41 jaar oud geboren te Wommels als zoon van Zweitse Tjerks de Jong en Fyke Gerbens Nauta.
Eeuwe de Jong Eeuwe de Jong Wopkje van der GootWopkje vd Goot
Eeuwe de Jong overleed op 14 juli 1905 te Scharnegoutum, 44 jaar oud. Wopkje verhuisde met haar twee dochtertjes Sietske ( * 1903 te Scharnegoutum) en Feikje ( * 1904 te Scharnegoutum) naar Wijckel. De beide meisjes gaan naar de Christelijke Lagere School aan de Harichsterzijde in Balk. Een complete beschrijving van de foto is te vinden op deze link
Zo rond 1914 werd hun schoolklas op de gevoelige plaat vastgelegd op straat voor hun school met op nummer 5 Feikje de Jong en op nummer 6 Sietske de Jong..
 
5. Johanna, geboren op 5 oktober 1870 te Wijckel.
6. Luitjen,  geboren op 30 juli 1872 te Wijckel.
7. Marten,  geboren op 28 augustus 1874 te Wijckel.
8. Antje, geboren op 21 augustus 1876 te Wijckel.
9. Martjen, geboren op 7 januari 1879 te Wijckel.
 
 
 
Het gezin Marten Martens van der Goot woonde van 1865 - 1879 in Wijckel op de hoek van de huidige Lijnbaan en de De Vinkebuorren. De woning stond op het kadastraal perceel Balk B 201. Later vernummerd naar B 1103, 1104, 1105
minuutplan 1832 / netteplan 1887
De loop van paden en wegen zijn nogal eens gewijzigd in de afgelopen 150 jaar, blijkt uit onderstaande kaarten.
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan uit 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan uit 1832 gecombineerd met de topografische kaart uit 1932.
 
bron: www.google.maps
 
Vanaf 1880 woonde de familie van der Goot op kadastraal perceel Balk B 1160c. Ik heb nog niet kunnen achterhalen waar dat geweest moet zijn.
 
Waarschijnlijk gaat Wopkje wonen in haar ouderlijk huis op de hoek van de Vinkebuorren en de huidige Lijnbaan.
 
volgens het huisnummerregister woonde Wopkje van der Goot (weduwe van Eeuwe de Jong ) op:
190? - 190? Wijckel ?
1910 - 191? Wijckel 124
191? - 1920 Wijckel 125
1921 - 1930 Wijckel 144
1931 - 1931 Wijckel 169
Bij de invoering van de straatnamen in 1953 is Wijckel 169 Sanmâr 4 geworden. Niet duidelijk is of dit de woning uit de advertentie is. De woning van de advertentie zou gesloopt zijn voor of na de tweede wereldoorlog. Ook is dit deel van de Sanmar later Lijnbaan geworden.
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 februari 1931
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Marten Nannes van der Goot 1807-1835 Marten Martens van der Goot 1835-1910  
     
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
     
1863 - 1866 Gaaikemastraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 37: kad. gem. Balk sectie A 347, huisnummer Balk 93
1866 - 1869   woningregister 1859 - 1869 blad 15; kad. gem. Balk sectie B 201; huisnummer Wijckel 37
1869 - 1879   woningregister 1869 - 1879 blad 94; kad. gem. Balk sectie B 201; volgnummer 473
1880 - 1890   bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 255; kad. gem. Balk sectie B 1160c
1890 - 1900    
     
notariële acten
 
1904 Balk. Johannes Hieronimus Noordenbos. Koopacte. Huis met bouw en weiland te Wijckel, koopsom f 2000,-
- Maatschappij Gaasterland, verkoper
- Marten Martens van der Goot te Wijckel, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007079, aktenummer 00094, dd. 20 mei 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juli 2016 laatste wijziging: 3-11-2020