persoonlijke gegevens van Nanne Martens van der Goot
Nanne Martens van der Goot, geboren op 22 oktober 1783 te Nijemirdum, gedoopt op 7 november 1783 te Oudemirdum, Nijemridum, Sondel (Hervormd), als zoon van Marten Nannes en Wobbigjen Hendriks. Overleden op 3 februari 1848 op nummer 92 te Balk, 64 jaar oud.
werkman te Harich (1812), koopman te Balk (1816), winkelier te Balk (1817, 1819), werkman te Balk (1822)
aangifte overlijden op 3 februari 1848 blad 5, getuigen:
Jacob Jolles Dijkstra werkman 30 jaar wonende te Balk
Symen Fokkes de Boer koopman 30 jaar wonende te Balk
Op 29 maart 1807 getrouwd in de Hervordme kerk te Balk met:
Korneliske Ykes Woudstra (van der Woude), geboren op ? te Nijega, als dochter van Yke Tjidzes van der Woude en Lijsbert Jans. Overleden op 12 februari 1848 op nummer 6 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 februari 1848 blad 7, getuigen:
Frederik Teakes Hogendorf slager 47 jaar wonende te Balk
Obbe Jacobs van Elsloo timmerknecht 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 2 juli 1807 te Oudemirdum, gedoopt op 2 augustus 1807 te Oudemirdum (Hervormd).
2. Lysbert, geboren op 16 augustus 1810 te Harich.
3. Ieke, geboren op 11 augustus 1812 op nummer 26 te Harich.
aangifte geboorte op 11 augustus 1812 aktenummer 45, getuigen:
Uilke Luitjens Wierstra koopman 54 jaar wonende te Harich op nummer 27
Siebe Jans Bandstra meester schoenmaker 39 jaar wonende te Balk op nummer 126
4. Wobbigje, geboren op 11 februari 1816 op nummer 105 te Balk
aangifte geboorte op 12 februari 1816 aktenummer 17, getuigen:
Wander Annes Tuinier koopman 38 jaar wonende te Balk op nummer 106
Theunis Ides Beekhof tamboer 48 jaar wonende te Balk op nummer 62
5. Ferdinand, geboren op 30 april 1817 op nummer 105 te Balk. Zonder beroep (1845). Overleden op 16 april 1845 in de Bagijnenstraat 2741 te Deventer, 27 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 mei 1817 aktenummer 40, getuigen:
Wander Annes Tuinier winkelier 39 jaar wonende te Balk op nummer 106
Fokke Roelofs Roelofsma werkman ? jaar wonende te Balk op nummer 133
6. Liesbert, geboren op 29 mei 1819 op nummer 105 te Balk. Overleden op 25 september 1831 op nummer 92 te Balk, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 mei 1819 aktenummer 34, getuigen:
Wander Annes Tuinier winkelier en politiedienaar 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenmaker 34 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 26 september 1831 blad 14, getuigen:
Johannes Hendriks Os werkman 65 jaar wonende te Balk
Fokke Symens de Boer werkman 48 jaar wonende te Balk
7. Sjoerd, geboren op 31 mei 1822 op nummer 81 te Balk. Overleden op 29 mei 1828 op nummer 92 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 mei 1822 aktenummer 56, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 44 jaar wonende te Balk op nummer 81
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
aangifte overlijden op 29 mei 1828 blad 12, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 92
Roelof Pekes de Vries werkman 29 jaar wonende te Balk op nummer 92
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 120 - huisnummer Balk 92
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Nanne Martens van der Goot
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Nanne Martens v.d. Goot 1783-1848 Marten Nannes v.d. Goot 1807-1835
    Ieke Nannes v.d. Goot 1812-1873
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1807   Oudemirdum
1810   Harich
1812   Harich 26
1816 - 1819 Raadhuisstraat 69 Balk 105
1822 Gaaikemastraat 5 Balk 81
1828 Westein 30 Balk 92
1829 Westein 30 volkstelling 1829, blad 120
1831 Westein 30 Balk 92
1840 Westein 30 volkstelling 1840; huisnummer Balk 92a
1848 Westein 30 Balk 92
1848   Balk 6
notariële acten
 
1818 Balk, notaris Marinus Westendorp Verhuring van:
2 pondemaat greidland te Ruigahuizen voor de jaarlijkse huursom vanfl. 25
-  Johannes Pieters Mulder (arbeider) wonende te Balk, verhuurder
-  Nanne Martens van der Goot, wonende te Balk, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 d.d. 7 januari 1818
 
1819 Sloten, notaris Johannes Ruardi Obligatie. Kapitaal fl. 700,-
- Nanne Martens van der Goot, wonende te Balk, vermeld
- N.N. Rengers, wonende te Rijs, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118005 Repertoirenr.: 118014 Aktenr.: 337 d.d. 20 april 1819
 
1820 Sloten, notaris Johannes Ruardi Provisionele en finale toewijzing. En huis etc te Balk, verkoopsom fl 601,-
- Nanne Martens van der Goot wonende te Balk, verkoper
- Herke Jans van Rijs wonende te Hemelum
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 118014 Aktenr.: 473, 463 d.d. 20 april 1819
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 oktober 2021 laatste wijziging: 4-10-2021