persoonlijke gegevens van Rintje Hendriks van der Goot
Rintje Hendriks van der Goot, geboren op 14 juni 1809 te Balk, gedoopt op 2 juli 1809 te Balk, als zoon van Hendrik Brants van der Goot en Hantje Rintjes Boukes. Overleden op 13 november 1863 te Balk, 54 jaar oud.
bakker te Balk
aangifte overlijden op 14 november 1863 aktenummer 96, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 40 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 54 jaar wonende te Balk
1. ) Op 17 juni 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Arjens Brouwer, geboren op 3 november 1811 te Joure, als dochter van Arjen Gjalts Brouwer, bakker te Joure, en Wimke Arends Evertsz. Overleden op 9 mei 1847 op nummer 25 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 mei 1847 blad 10, getuigen:
Evert Slot tuinier 54 jaar wonende te Balk
Piebe Durks Duijff tapper 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wimke, geboren op 31 maart 1839 op nummer 25 te Balk. Overleden op 28 oktober 1872 te Balk, 33 jaar oud. Op 24 april 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Thijsses Piersma, oud 21 jaar, geboren te Balk als zoon van Thijs Piers Piersma en Harmke Freerks Kanon.
aangifte geboorte op 2 april 1839 pagina B 20 door Rintje van der Goot bakker te Balk, getuigen:
Stoffel Jans Doorenspleet kastelein 40 jaar wonende te Balk
Hidde Nibius van der Ploeg horlogemaker 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 oktober 1872 aktenummer 71, winkeliersche, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 62 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 32 jaar wonende te Balk
Wimke van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1839
2. Levenloos kind, geboren op 26 februari 1841 te Balk.
 
2. ) Op 23 juni 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukjen Jans Poppes, geboren op 17 april 1822 te Balk, als dochter van Jan Baukes Poppes en Jantje Gerrits Fellinga. Overleden op 20 februari 1854 op nummer 25 te Balk, 31 jaar oud. Eerder gehuwd geweest met Gerrit Bottes Schotanus, tapper.
aangifte overlijden op 21 februari 1854 blad 4, getuigen:
Evert Christiaan Slot werkman 51 jaar wonende te Balk
Yke Nannes van der Goot werkman 40 jaar wonende te Balk
 
 
 
Rintje Hendriks van der Goot
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 24 - huisnummer Balk 25
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Rintje Hendriks van der Goot
 
Geertje Arjens Brouwer
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1847
 
Baukjen Jans Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1854
 
Rintje Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 17 november 1863
 
boelgoed Rintje Hendriks van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1864
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rintje Hendriks vd Goot 1809-1863  
Jan Baukes Poppes 1788-1828    
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1829 Meerweg 3 volkstelling 1829; blad 24, huisnummer Balk 25
1840 Meerweg 3 volkstelling 1840; huisnummer Balk 25
1849 - 1859 Meerweg 3 woningregister 1849 - 1859 blad 31; huisnummer Balk 25 / 31
1859 - 1863 Meerweg 3 woningregister 1859 - 1869 blad 9; kad.gem. Balk sectie A 288; volgnummer Balk 31 / 274
     
eigendommen van Rintje Hendriks van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nr

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
288 00 05 10 koopbrief 1500,- 14 jun 1839        
        1/2 scheiding 1400,- 28 nov 1851        
opregting van een contract van de Stinserpolder   16 jun 1848        
1/5 Balk A 52,54,65,90b scheiding 36000,- 28 nov 1851        
1/5 Balk B 13-20, 73-78        
1/5 Balk H 569,632,574        
1/5Koudum C 2/23          
Lemmer A 176          
Lemmer A 177          
Lemmer A 178          
1/3 Balk
A
272   publ.verkoop 708,- 22 jun 1852        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1007, folio 2, nummer 318
notariële acten
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland  Koopakte
Betreft de verkoop van de helft van bakkershuis te Balk, koopsom fl. 1500
- Hantje Rintjes Binkes te Balk, gehuwd met Hendrik Brants van der Goot, verkoper
- Pieter Rintjes Binkes, goud en zilversmid te Sneek, verkoper
- Rintje Hendriks van der Goot, bakker te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 56 d.d. 24 mei 1839
 
1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding
- Hendrik Brants van der Goot, in leven gehuwd met Hantje Rinkes Binkes, erflaters
- Brant Hendriks van der Goot, landbouwer te Wijckel
- Laas Tjebbes Spannenburg, logementhouder te Tjerkgaast, weduwnaar van Katarina Hendriks van der Goot als vader van en voogd over Hendrik en Anna Spannenburg
- Rintje Hendriks van der Goot, bakker te Balk als toeziend voogd
- Jaitje Hendriks van der Goot, ontvanger der belastingen te Oosterend
- Pieter Rintjes Binkes, goud en zilversmid te Sneek
- Jacobus Hendriks van der Goot, grossier te Balk
bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020  Repertoirenr.: 65 d.d. 14 november 1851
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra  Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven te Balk, koopsom fl. 2631
- Wimke Rintjes van der Goot te Balk, verkoper
- Brant Hendriks van der Goot te Wijckel, verkoper, tevens als voogd over Hantje Rintjes van der Goot
- Rintje Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Baukje Jans Poppes, erflaters'
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, toeziend voogd
- Marten Foekes Gorter te Woudsend, koper         
- Bernard Hendriks ten Brink te Sloten, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 139 en 1 d.d. 30 december 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 december 2013 laatste wijziging: 10-05-2020