persoonlijke gegevens van Geert Jacobs de Graaf
Geert Jacobs de Graaf, geboren op 7 maart 1795 te Balk, gedoopt op 22 maart 1795 te Balk (Hervormd), als zoon van Jacob Jans de Graaf en Maaike Douwes Cremer. Overleden op 29 maart 1829 op nummer 114 te Balk, 34 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 30 maart 1829 blad 17, getuigen:
Roelof Hendriks van der Akker boereknecht 40 jaar wonende te Balk op nummer 116
Harmen Jans Bremer zetmeijer 46 jaar wonende te Balk op nummer 115
Op 18 maart 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geiske Ulbes Wijnja (Winia), geboren op 1 maart 1792 te Oudega (W), gedoopt op 11 maart 1792 te Oudega W (Hervormd), als dochter van Ulbe Jans Winia en Corneliske Jetzes Bijl. Overleden op 15 juni 1846 op nummer 87 te Balk, 57 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 juni 1846 blad 10, getuigen:
Hendrik Annes Folmer werkman 48 jaar wonende te Balk
Jan Martens van Vugt schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jakob, geboren op 26 juli 1820 op nummer 44 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1820 aktenummer 60 , getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Jakob Foppes Homminga opziener der jacht en vsserij 29 jaar wonende te Balk op nummer 45
2. Kornelia, geboren op 9 januari 1822 op nummer 44 te Balk.
aangifte geboorte op 9 januari 1822 aktenummer 6 , getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Maayke, geboren op 16 november 1823 op nummer 44 te Balk
aangifte geboorte op 17 november 1823 aktenummer 90 , getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
4. Ulbe, geboren op 22 september 1826 op nummer 60 te Balk. Overleden op 18 oktober 1826 op nummer 60 te Balk, 25 dagen oud.
aangifte geboorte op 23 september 1826 aktenummer 68 , getuigen:
Pieter Pieters Velzen timmerman 34 jaar wonende te Balk op nummer 6
Pier Jans Piersma schippersknecht 28 jaar wonende te Balk op nummer 58
aangifte overlijden op 18 oktober 1826 blad 55 / 2 -3, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
 
 
 
Geert Jacobs de Graaf
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 98 - huisnummer Balk 86?
klik hier voor het complete formulier ingevuld door ? Ulbes ?
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Jans de Graaf 1750-1826 Geert Jacobs de Graaf 1795-1829  
  Lambert Jacobs de Graaf 1800-1870  
woonadressen familie de Graaf
periode adres bron
1820 - 1823   Balk 44
1826   Balk 60
1829   Balk 114
1829   volkstelling 1829 blad 98; huisnummer Balk 86?
1840   volkstelling 1840, huisnummer Balk 95b
1846   Balk 87
notariële acten
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte, een huis en erf te Balk, koopsom fl 270,-
- Douwe Jakobs de Graaf (inlands kramer), wonende te IJlst, verkoper
- Hylkjen Jakobs de Graaf, wonende te Oudega (HEM), gehuwd met Jacob Jans Nuffelaar, verkoper
- Geert Jakobs de Graaf (arbeider), wonende te Balk, verkoper

- Lammert Jakobs de Graaf (arbeider), wonende te Balk, verkoper

- Maaike Jakobs de Graaf wonende te Balk, verkoper

- Pier Jans Piersma (schippersknecht), wonende te Balk, verkoper

- Eelkjen Baukes Poppes, wonende te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 66, d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 augustus 2021 laatste wijziging: 11-08-2021