persoonlijke gegevens van Lammert Jacobs de Graaf
Lammert (Lambert) Jacobs de Graaf, geboren op 24 februari 1800 te Balk, gedoopt op 16 maart 1800 te Balk (Hervormd), als zoon van Jacob Jans de Graaf en Maaike Douwes Cremer. Overleden op 31 maart 1870 te Balk, 70 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 1 april 1870 aktenummer 38, getuigen:
Pieter Lykles Bosma koopman 64 jaar wonende te Balk
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 51 jaar wonende te Balk
1. ) Op 3 februari 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
An Hendriks Dorensleet, geboren op 20 maart 1801 te Balk, gedoopt p 29 maart 1801 te Balk (Hervormd), als dochter van Hendrik Stoffels Dorenspleet en Klaaske Annekes Schots. Overleden op 11 augustus 1849 op nummer 90 te Balk, 48 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 augustus 1849 blad 14, getuigen:
Jakob Jolles Dijkstra werkman 32 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee werkman 45 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jakob, geboren op 17 februari 1826 op nummer 90 te Balk. Overleden op 4 februari 1839 te , 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 februari 1826 aktenummer 12 , getuigen:
Jan Alberts Aleva werkman 60 jaar wonende te Balk op nummer 91
Jelle Klazes Hornstra schatter van het geslacht vee 49 jaar wonende te Balk op nummer 91
2. Hendrikje, geboren op 24 december 1827 op nummer 90 te Balk.
aangifte geboorte op 24 december 1827 aktenummer 56, getuigen:
Mijntje Lykles Bosma werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 79
Roelof Pekes de Vries werkman 28 jaar wonende te Balk op nummer 92
3. Maaike, geboren op 23 mei 1830 op nummer 90 te Balk.
aangifte geboorte op 24 mei 1830 aktenummer 33, getuigen:
Pieter Reins Huisma koopman 34 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 38 jaar wonende te Sloten
4. Klaaske, geboren op 25 mei 1838 op nummer 90 te Balk.
aangifte geboorte op 25 mei 1838 blad 24, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 52 jaar wonende te Balk
Roelof Pekes de Vries koopman 40 jaar wonende te Balk
5. Jacobje, geboren op 2 juni 1841 op nummer 90 te Balk.
aangifte geboorte op 3 juni 1841 blad 29, getuigen:
Pieter Sibles Pietersma werkman 45 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 13 maart 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinske Hendriks de Kroon, geboren op 29 april 1808 te Nieuwehorne, gedoopt op 8 mei 1808 te Hoornsterzwaag (Hervormd), als dochter van Hendrik Cornelis en Aaltje Esgers. Overleden op 6 april 1876 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte overlijden op 7 april 1876 aktenummer 39, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
Sibbele Koops Rinkema sjouwer 65 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
6. Jacob, geboren op 31 december 1851 te Balk.
aangifte geboorte op 1 januari 1852 blad 1, getuigen:
Sietze Adams Hofstra wever 53 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Dorenspleet werkman 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
Lammert Jacobs de Graaf
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 111 - huisnummer Balk 90
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Joeke Jans Sterkenburg namens Lammert Jacobs de Graaf
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Jans de Graaf 1750-1826 Lambert Jacobs de Graaf 1800-1870  
Hendrik Stof. Doornspleet 1773-1827 broers / zusters / zwagers  
  Geert Jacobs de Graaf 1795-1829  
woonadressen familie de Graaf
periode adres bron
1826 Westein 43  
1827 Westein 43  
1829 Westein 43 volkstelling 1829; huisnummer Balk 90
1840 Westein 43 volkstelling 1840; huisnummer Balk 90
1849 - 1859 Westein 43 woningregister 1849 - 1859 blad 139; huisnummer Balk 90 / 116
1859 - 1869 Westein 43 woningregister 1859 - 1869 blad 49; kad. gem. Balk sectie A 211, huisnr. Balk 116
1869 - 1876 Westein 43 woningregister 1869 - 1879 blad 37; kad. gem. Balk sectie A 211, volgnr. 154 / 141
notariële acten
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte, een huis en erf te Balk, koopsom fl 270,-
- Douwe Jakobs de Graaf (inlands kramer), wonende te IJlst, verkoper
- Hylkjen Jakobs de Graaf, wonende te Oudega (HEM), gehuwd met Jacob Jans Nuffelaar, verkoper
- Geert Jakobs de Graaf (arbeider), wonende te Balk, verkoper

- Lammert Jakobs de Graaf (arbeider), wonende te Balk, verkoper

- Maaike Jakobs de Graaf wonende te Balk, verkoper

- Pier Jans Piersma (schippersknecht), wonende te Balk, verkoper

- Eelkjen Baukes Poppes, wonende te Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot en gehuwd met Jelle Meinesz, moeder van en voogd over Bauke Jans van der Goot, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 66, d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 5-11-2021