persoonlijke gegevens van Sjerp Piers de Groen
Sjerp Piers (de Groen), geboren te Groenendal onder Sint Nicolaasga (5 weken na de oude mei), gedoopt op 15 juni 1732 te Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer(Hervormd), als zoon van Pier Ymses en Jacobjen Poppes. Rentenier te Balk. Overleden op 10 februari 1825 op nummer 53 te Balk, 92 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 februari 1825 paginanummer B6, getuigen:
Tjeerd Pieters Wildeboer rentenier 75 jaar wonende te Balk op nummer 52
Tjeerd Harmens Visser bakker 39 jaar wonende te Balk op nummer 54
Op 21 mei 1769 (derde proclamatie) getrouwd in de Hervormde kerk te Joure met:
Imkjen Gerrits Gerritsma, geboren te Trophorne onder Elahuizen, gedoopt op 15 april 1742 in Nijega en Elahuizen (Hervormd), als dochter van Gerrit Durks (overleden te Tjerkgaast) en Froukje Berends (overleden te Elahuizen). Overleden op 26 oktober 1817 op nummer 53 te Balk, 75 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 oktober 1817 paginanummer B21, getuigen:
Tjeerd Pieters Wildeboer rentenier 68 jaar wonende te Balk, geburen
Tjeerd Harmens Visser bakker 32 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Froukjen, geboren op 16 mei 1771 te Tjerkgaast, gedoopt op 19 mei 1771 te Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer (Hervormd). Overleden op 18 oktober 1828 op nummer 41 te Balk, 57 jaar oud. Op 5 januari 1794 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Tjerk Ages van Feer, 31 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Age Sjoerds en Sijts Tjeerds (winkeliers te Balk).
2. Japikjen, geboren op 7 februari 1776 te Tjerkgaast, gedoopt op 16 februari 1776 te Tjerkgaast. Overleden voor 1808. Op 29 mei 1803 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harich met Jan Gerlofs. (overleden voor 1811)
 
 
 
Groenendal
Groenendal onder Sint Nicolaasga volgens topografisch kaart 1932
Volgens aardrijkskundig woordenboek samengesteld door Abraham Jacob van der Aa tussen 1839-1851:
GROENENDAL, ook wel eens verkeerdelijk onder den naam van Groendal voorkomende, voormalig landhuis, provincie Friesland, kw. Zevenwouden, grietenij Doniawarstal, 1/2 u. Z. Z. W. van St. Nicolaasga, waartoe het behoorde.
Ter  plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans twee boerenhuizingen, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaande van 28 bund. 28 v. r. 90 v. ell., in eigendom bezeten worden door Sietze Thetzes Leemstram die er een van bewoont, en door anderen.
bron: Tresoar
 

 Oom Sjerp is Maandag te Balk ter aarde besteld. Het graf was half vol water. Ik ben alleen ter begrafenis geweest.

 
Sjerp Piers de Groen is op 14 maandag februari 1825 te Balk begraven. Als gevolg van de grote overstroming stond het graf half vol water. Johannes Folkerts Schootstra (1797-1874), onderwijzer te Harich (1821-1870, beschrijft de ramp van 1825 in een briefwisseling met zijn vader Folkert Johannes Schootstra (1764-1854), onderwijzer te Ouwsterhaule.
bron: www.heidenskip.fr
 

De Stormvloed van 1825 was een stormvloed die plaatsvond tussen 3 en 5 februari 1825 en leidde tot grote schade in Nederland, Duitsland, Denemarken en in mindere mate in Vlaanderen. De provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland werden getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen waardoor 379 mensen in Nederland het leven verloren. Hiervan vielen er 305 in de provincie Overijssel, 25 in de provincie Holland en 17 in de provincie Friesland. In alle landen samen vielen ongeveer 800 slachtoffers te betreuren.

bron: wikipedia
 
woonadressen familie de Groen
periode
adres
bron
1813 van Swinderenstraat 38 Sjerp Piers de Groen getuige bij aangifte geboorte buurmeisje Antje Tjeerds Visser
1817 van Swinderenstraat 38 Imkjen Gerrits Gerritsma, zonder beroep, overleden op nummer 53
1825 van Swinderenstraat 38 Sjerp Piers de Groen, rentenier, overleden op nummer 53
eigendommen van Sjerp Piers Groen
notariële acten
 
1812 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Verkoop
- Gerrit Ykes de Jong te Balk
- Durk Johannes van der Wal te Balk
- Sjerp Piers de Groen te Balk
- Meyne Cornelis van der Sluys te Balk
- Age Harings de Koe te Balk
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 6 d.d. 5 februari 1812
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 november 2014 laatste wijziging: 27-09-2020