persoonlijke gegevens van Roelf Groenewold
Roelf Groenewold, geboren op 10 maart 1855 te Zuidbroek, als zoon van Johannes Jacobs Groenewold, olieslagersknecht, en Etje Roelfs van Essen. Overleden op 22 maart 1921 te Balk, 66 jaar oud.
olieslagersknecht te Molkwerum (18??-1866), olieslagersknecht te Balk (1886-19??)
Op 26 november 1885 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Aalk Visser, geboren op 6 december 1864, Hemelumer Oldeferd, als dochter van als dochter van Tjeerd Piers Visser en Sibbel Jans Smid. Overleden op 21 februari 1944 in Sneek, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd, geboren op 15 september 1887 te Balk, letterzetter. Overleden op 1 maart 1968 te Bolsward, 80 jaar oud.. Op 8 juni 1912 getrouwd in de gemeente Bolsward met Jetske van Dalen, 23 jaar oud, geboren te Bolsward, als dochter van Jan van Dalen en Catharina van Asperen.
2. Ettje, geboren op 18 februari 1889 te Balk. Overleden op 5 februari 1972 te Vlissingen, 82 jaar oud. Op 21 november 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Visser, 29 jaar oud, geboren te Hemelum, als zoon van Arend Gosses Visser en Eelkje Lolkes Dokkum.

3. Sibbeltje, geboren op 14 oktober 1893 te Balk. Overleden op 7 januari 1970 te Balk, 76 jaar oud. Op 2 december 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Luyckx, oud 25 jaar, geboren te Moll, België, als zoon van Peter Jozef Luyckx en Maria Pieters.

4. Johannes, geboren op 30 april 1900 te Balk. Overleden op 25 december 1964 te Balk, 64 jaar oud. Op 30 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Uilkje de Jong, oud 20 jaar, geboren te Balk, als dochter van Johannes de Jong en Beeuw Kuperus.
 
 
Roelf Groenewold Aalk Visser
Roelf Groenewold Aalk Visser
   
 
 
Roelf Groenewold werkt als olieslagersknecht bij de Volharding in Balk samen met zijn broer Jan Groenewoud (met schort) en zwager Albert Jongstra (met handzaag).
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Groenewold 1825-1890 Roelf Groenewold 1855-1921 Hendrik Luyckx 1891-1974
  Jan Groenewoud 1861-1931 Johannes Groenewold 1900-1964
woonadressen familie Groenewold
periode adres bron
     
1885 - 1890 ?? bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1891 Raadhuisstraat 36 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 246; huisnummer Balk 172a
1891 - 1900 Meerweg 19 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 5; huisnummer Balk 6
1900 - 190? Meerweg 19 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 5; huisnummer Balk 6 / 7
190? - 190? Meerweg 17 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 8; huisnummer Balk 9 / 10
190? - 190? Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 268; huisnummer Balk 185a / 289
190? - 190? Pypsterstikke bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 355; huisnummer Balk 19a / 25
190? - 1910 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 113; huisnummer Balk 93 / 123
1910 - 1920 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1910-1920 blad 11; huisnummer Balk 123 / 143
1920 - 1930 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1920-1930 blad 16; huisnummer Balk 172
1930 - 1938 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1930-1939 blad 14; huisnummer Balk 173
     
eigendommen van Roelf Groenewold
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
797
 
toewijzing
1176,-
12 jan 1909
       
Balk
A
798 ged.
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113 , nummer 434
notariële acten
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis te Balk, koopsom fl. 1176
- Trijntje Boes te Balk, weduwe van Harmen Thees Hoogterp,   verkoper
- Roelof Groenewoud te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
bron: Tresoar toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 131 en 135 d.d. 8 december 1908
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 mei 2010 laatste wijziging: 27-09-2020