Johannes Groenewoud Register hypotheken 69: 121 / 254
Johannes Groenewoud, geboren op 29 april 1890 te Balk als zoon van Jan Groenewoud, olieslagersknecht te Balk, en Geertje Bakker. Overleden op 29 augustus 1966 te Balk, 76 jaar oud.
winkelier te Balk
 
Op 9 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Harmina van der Schuit, geboren op 17 juni 1892 te Balk als dochter van Jelle van der Schuit, verver te Balk, en Antje Haga. Overleden op 6 mei 1974 te Veenwouden, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 13 december 1920 te Balk. Overleden op 15 mei 2000 te Groningen, 79 jaar oud. Op 1 maart 1949 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Alida Ettje Luyckx, 31 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Hendrik Luyckx, winkelier te Balk, enibbeltje Groenewold.
mobilisatie Jan Groenewoud
bron: Balkster Courant van waarschijnlijk juni 1940
 
2. Jelle, geboren op 5 juni 1923 te Balk. Overleden op 6 januari 1969 te Sneek, 45 jaar oud. Op 29 oktober 1957 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Hittje(Hittie) Hoekstra, 25 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Klaas Hoekstra, grossier in groenten en fruit te Leeuwarden, en Martha Politiek.
3. Antje, geboren op 23 juli 1924 te Balk. Op 15 mei 1952 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rouke Jaarsma, 32 jaar oud, geboren te Apeldoorn als zoon van Rauke Jaarsma en Johanna Hendrika Wolbers.

4. Geertje, geboren op 11 maart 1929 te Balk.

 
 
 
Johannes Groenewoud Harmina van der Schuit
Johannes Groenewoud Harmina van der Schuit
 
familie Groenewoud
foto 103-014 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
v.l.n.r.: Harmina van der Schuit, Jan, Geertje, Annie, Jelle, Johannes Groenewoud
 
 
 
Christelijke Kruideniersbond
bron: Nieuwsblad van fresland, Hepkema's 25 oktober 1950
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Groenewoud 1861-1931 Johannes Groenewoud 1890-1966  
Jelle van der Schuit 1857-1932 Jacob Groenewoud 1895-1978  
  kwartierstaat Groenewoud  
woonadressen familie Groenewoud
periode adres bron
1919 - 1920 van Swinderenstraat 58 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 98
1921 - 1930 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 95; huisnummer Balk 99
1931 - 1939 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 89; huisnummer Balk 101
1939 - 1970 van Swinderenstraat 58  
     
eigendommen van Johannes Groenewoud
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
240
 
koopacte
5000,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 254
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Wybren Klijnsma te Balk, verkoper
- Johannes Jans Groenewoud te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 april 1919
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-07-2019