persoonlijke gegevens van Age Durks Groenhof koperslager te Balk
Age Groenhof, geboren op 30 maart 1890 te Nijega (HO) als zoon van Durk Groenhof, schipper, en Aaltje Feenstra. Overleden op 30 april 1963 te Balk, 73 jaar oud.
Op 28 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Feikje Doele, geboren op 19 augustus 1892 te Balk als dochter van Halbe Doele, aanspreker te Balk, en Bontje de Jong. Overleden op 29 oktober 1972 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Durk Brugt, geboren op 31 oktober 1914 te Balk. Overleden op 18 juni 1930 te Balk, 15 jaar oud.
2. Halbe, geboren op 6 december 1915 te Balk. Overleden op 14 mei 1969 te Balk, 53 jaar oud.
3. Aaltje Johanna, geboren op 16 november 1921 te Balk.
4. Durk,
 
 
 
foto beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
De familie Groenhof op de stoep voor hun winkel in de Dubbelstraat rond 1930. In het pand aan de Dubbelstraat woonden de twee families. Namelijk het gezin Age Groenhof en zijn ouders Durk Groenhof en Aaltje Feenstra. Age Groenhof is in 1907 in het bezit van het pand gekomen uit de nalatenschap van de ongehuwde Grietje Groenhof. Eerst stond de zaak op naam van Durk Groenhof omdat zoon Age nog minderjarig was.
 
woonadressen familie Groenhof
periode adres bron
     
1903 - 1910 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 316; huisnummer Balk 222 / 346
1911 - 1920 Dubbelstraat huisnummerregister 1911 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 346 / 381
1921 - 1930 Dubbelstraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 354; huisnummer Balk 405
1931 - 1939 Dubbelstraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 324; huisnummer Balk 390
1939 - 1955 Dubbelstraat  
1955 - 1972 van Swinderenstraat 60  
     
eigendommen van Age Durks Groenhof
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
682
 
afg. legaat
3800,-
21 sep 1907
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 468
notariële acten
 

1907 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Afgifte
- Hendrik Meines de Hoop te `s-Gravenhage
- Durk Brugts Groenhof te Balk, vader van Age Durks Groenhof

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 Repertoirenr.: 119 d.d. 13 september 1907
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 27-09-2020