persoonlijke gegevens van Uilke de Haan, zadelmaker te Balk
Uilke de Haan, geboren op 21 juni 1855 te Dokkum, als zoon van Heerdze de Haan en Hiltje van der Veen. Overleden op 11 maart 1898 te Balk, 42 jaar oud.
1. ) Op 23 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Maria Boerboom, geboren op 17 oktober 1867 te Arnhem, als dochter van Johannes Boerboom, bakker te Arhem, en Maria Vos. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Heero, geboren op 22 september 1890 te Balk.
2. Elizabeth Maria, geboren op 25 maart 1892 te Balk.

3. Reinier Johan, geboren op 4 juli 1894 te Balk.

4. Walter Johan, geboren op 4 juli 1896 te Balk.
 
tweede huwelijk Anna Maria Boerboom:
2. ) Op 2 februari 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wybren Hogerhuis, geboren op 5 september 1869 te Woudsend als zoon van Sytze Hogerhuis, stalhouder te Sneek, en Geertje van der Laan. Overleden op ? te ?
Huwelijk ontbonden op 13 oktober 1899 bij vonnis door de arrondissementsrechtbank te Heerenveen.
 
Uilke de Haan
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1898
 
Anna Maria Boerboom Anna maria Boerboom
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1899 bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1899
   
eigendommen van Uilke de Haan
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
480
 
koopbrief
2000,-
1 juni 1888
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1104, folio 99, nummer 486
notariële acten
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met zadelmakerswerkplaats te Balk, koopsom fl. 3482
- Anna Maria Boerboom te Balk, gehuwd met Wybren Hogerhuis,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Heero,  Elisabeth Maria en Walter Johan de Haan
- Johannes Boerboom, kleermaker te Rotterdam als toeziend  voogd
- Theresia Angela ten Brink te Balk, koper
- Angela Wilhelmina ten Brink te Sloten, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 40 en 47 d.d. 10 april 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 november 2012 laatste wijziging: 4-11-2020