persoonlijke gegevens van Klaas Sakes Haanstra
Klaas Sakes Haanstra, geboren op 16 september 1791 te Ruigahuizen, gedoopt op 25 september 1791 te Balk (Hervormd), als zoon van Sake Klazes Haanstra, werkman, en Froukje Jans Dekker. Overleden op 5 februari 1878 te Balk, 86 jaar oud.
schippersknecht te Balk (1817), schipper te Balk (1818), timmermansknecht te Balk (1820), wagenmakersknecht te Balk (1822), schippersknecht te Balk (1825, 1830), timmerknecht te Balk (
aangifte overlijden op 5 februari 1878 aktenummer 17, getuigen:
Johannes Tjeerds Wagenaar slager 60 jaar wonende te Balk
Hendrik Harmens Wortman winkelier 53 jaar wonende te Balk
Op 26 november 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Gerrits Fellinga, geboren op 16 april 1790 te Balk, gedoopt op 9 mei 1790 te Balk (Hervormd), als dochter van Gerrit Binnes Fellinga, politiebeambte te Balk, en Jitske Jans Bos. Overleden op 29 mei 1882 te Balk, 92 jaar oud.
aangifte overlijden op 31 mei 1882 aktenummer 42, getuigen:
Marten Symens Zwanenburg verwer 29 jaar wonende te Balk
Folkert Brouwer koperslagersknecht 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, geboren op 14 maart 1818 op nummer 165 te Balk.
aangifte geboorte op 14 maart 1818 aktenummer 20, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 42 jaar wonende te Balk op nummer 164
Sjirk Jans Haga grofsmidsknecht 31 jaar wonende te Balk op nummer 164
2. Sake, geboren op 18 augustus 1820 op nummer 165 te Balk. Overleden op 28 mei 1831 op nummer 138 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 augustus 1820 aktenummer 64, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 46 jaar wonende te Balk op nummer 164
Sjoerd Durks Pelsma schuj??? 39jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 29 mei 1831 blad 8, getuigen:
Marten Brants van der Goot grossier in sterke dranken 42 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overxee schoenmaker 27 jaar wonende te Balk
3. Jitske, geboren 26 december 1822 op nummer 24 te Balk.
aangifte geboorte op 27 december 1822 aktenummer 106, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
4. Vrouwkje, geboren op 3 oktober 1825 op nummer 24 te Balk
aangifte geboorte op 4 oktober 1825 aktenummer 90, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 23
Johan Fredrik C. Sluijter zadelmaker 26 jaar wonende te Balk op nummer 27
5. Jan, geboren op 23 mei 1830 op nummer 138 te Balk
aangifte geboorte op 24 mei 1830 aktenummer 32, getuigen:
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Sloten
Bauke Johannes Betzema varensgezel 24 jaar wonende te Balk
 
 
 
Klaas Sakes Haanstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 57 - huisnummer Balk 53
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Klaas Sakes Haanstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Klaas Sakes Haanstra 1791-1878  
     
woonadressen familie Haanstra
periode adres bron
1818 / 1820 Dubbelstraat 15,17 Balk 165
1822 / 1825 Meerweg 4 Balk 24
1829 van Swinderenstraat 38 volkstelling 1829; blad 57 huisnummer Balk 53
1830 Raadhuisstraat 13 Balk 138
1840 Raadhuisstraat 44 volkstelling 1840; huisnummer Balk 115
1849 - 1859 Raadhuisstraat 10 woningregister 1849 - 1859 blad 278; huisnummer 141 / 196
1859 - 1869   bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 8; huisnummer Balk 17 / 273
1869 - 1878 Pypsterstikke 1 woningregister 1869 - 1879 blad 59; kad. gem. Balk sectie A 388, volgnr. 288 / 275
1879 - 1882 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 16; kad. gemeente Balk sectie A nummer 153

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juli 2020 laatste wijziging: 18-07-2020