Sjoerd Hendriks Haantjes register hypotheken 69: 122 / 286
Sjoerd Haantjes, geboren op 23 december 1874 te Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, als zoon van Hendrik Sjoerds Haantjes, machnist, en Gerardina Dubbeldeman. Overleden op 10 januari 1934 te Balk, 59 jaar oud.
machinist te Harich (1903, 1904, 1906, 1907, 1910) aan de stoomzuivelfabriek "Harich" te Balk, rijwielhandelaar te Balk (1919-1934)
aangifte overlijden op 10 januari 1934 aktenummer 1, getuigen:
Keimpe de Vos los arbeider 37 jaar wonende te Balk
Jan Herresma los arbeider 41 jaar wonende te Balk
Op 18 mei 1902 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Sjoukje Visser, geboren op 27 juli 1877 te Sloten als dochter van Wopke Hantjes Visser en Murkje Jans Visser. Overleden op 26 april 1948 te Balk, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardina, geboren op 9 mei 1903 te Harich. Overleden op 15 november 1984 te Bennekom, 81 jaar oud. Op 21 juni 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas Postma, machinist te Hemelum, 27 jaar oud, geboren te Oosternijkerk als zoon van Sake Postma, schoenmaker te (OosterNijkerk (1928), en Tietje Torensma.
aangifte geboorte op 11 mei 1903 aktenummer 58, getuigen:
Johannes Kuperus kaasmaker 31 jaar wonende te Harich
Jan Kuperus kaasmaker 28 jaar wonende te Harich
2. Wopke, geboren op 3 juli 1904 te Harich. Wopke was chauffeur bij de ZWH autobusdienst. Overleden op 18 september 1964. Op 28 mei 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teatske van der Hei, 27 jaar oud, geboren te Sloten (frl), als dochter van Gerrit van der Hei, brandstoffenhandelaar te Sloten, en Arendje Deinum.
aangifte geboorte op 4 juli 1904 aktenummer 94, getuigen:
Pieter Wignand melkontvanger 34 jaar wonende te Harich
Johannes Kuperus kaasmaker 32 jaar wonende te Harich
3. Hendrik, geboren op 18 januari 1906 te Harich. Overleden op 25 mei 1978, Getrouwd met Fintje Haringsma. Hendrik had samen met Atze van Veen een scheepsbeurtdienst op Sneek.
aangifte geboorte op 18 januari 1906 aktenummer 10, getuigen:
Durk Gouma fabrieksarbeider 37 jaar wonende te Balk
Jan Kuperus kaasmaker 31 jaar wonende te Harich
4. Pieter, geboren op 19 september 1907 te Harich. Overleden op 7 februari 1908 te Sneek, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 20 september 1907 aktenummer 111, getuigen:
Kleis de Lange fabrieksarbeider 35 jaar wonende te Harich
Jan Kuperus kaasmaker 32 jaar wonende te Harich
5. Pieter, geboren op 4 juni 1910 te Harich. Overleden op 20 augustus 1974 te Balk, 64 jaar oud. Op 14 mei 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Roelevink, 22 jaar oud, geboren in Oudemirdum als dochter van Ike Roelevink en Sjoukje Otter. Heeft de zaak van zijn vader overgenomen.
aangifte geboorte op 4 juni 191 aktenummer 65, getuigen:
Jan Kuperus kaasmaker 32 jaar wonende te Harich
Berend Kornelis Stok postbode 22 jaar wonende te Harich
6. Murkje, geboren op 14 januari 1914 te Harich. Overleden op 30 augustus 1920 te Balk, 6 jaar oud.
Murkje was samen met haar 7 jarige vriendin Pietertje Dijkstra bloemen aan het plukken nabij de Luts voor Eigen Haard. Het was 30 augustus 1920, de dag voor Koninginnedag. Waarschijnlijk is één van beide meisjes in het water gevallen en probeerde de ander haar te redden. Beide meisjes zijn toen verdronken.
Murkje Haantjes Murkje Haantjes
bron: Limburger Koerier van 2 september 1920
 
 
<<< bron: Leeuwarder Coourant van 1 september 1920
 
 
 
 
Sjoerd Haantjes en Tjitske Nijman
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1898
Het 5-jarig meisje was Tjitske Nijman, dochter van postbode en sigarenhandelaar Sijbrand Nijman en Martjen Posthuma.
 
Sjoerd Haantjes Sjoerd Haantjes
bron: Nieuwblad van Friesland van 28 september 1901
 
Sjoerd Haantjes
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1901
<<< bron: Nieuwblad van Friesland van 5 januari 1901
 
Sjoerd Haantjes
bron: Leeuwarder Courant van 19 april 1913
 
Sjoerd Haantjes en Sjoukje Visser
bron: Nieuwblad van Friesland van 13 mei 1927
 
Sjoerd Haantjes Sjoerd Haantjes
bron: Nieuwblad van Friesland van 25 maart 1930 bron: Nieuwblad van Friesland van 16 maart 1931
 
Sjoerd Hendriks Haantjes Sjoerd Hendriks Haantjes
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1930
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 februari 1928
De eerste jaarvergadering van de "Vereniging voor Ziekenhuisverpleging in Gaasterland"
 
Sjoerd Haantjes Sjoerd Hendriks Haantjes
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1934
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 januari 1931
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Sjoerds Haantjes 1848-1926 Sjoerd Hendriks Haantjes 1874-1934 Wopke Sjoerds Haantjes 1904-1964
    Hendrik Sjoerds Haantjes 1906-1978
    Pieter Sjoerds Haantjes 1910-1974
woonadressen familie Haantjes
periode adres bron
1902 - 1910 Gaaikemastraat 55 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 134; huisnummer Harich 108e / 143
1910 - 1920 Gaaikemastraat 55 huisnummerregister 1910 - 1920 huisnummer Harich 143
1920 - 1920 van Swinderenstraat 52 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 89
1921 - 1930 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 86; huisnummer Balk 90
1931 - 1939 van Swinderenstraat 52 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 82; huisnummer 93
1939 - van Swinderenstraat 52  
     
eigendommen van Sjoerd Haantjes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
827
 
koopacte
5000,-
30 dec 1919
       
Balk
A
824
 
koopacte
1500,-
27 juli 1926
       
Balk
A
825
         
Balk
A
826
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 286
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard
- Dooitze Korenstra te Balk, oprichter
- Jan Kuperus te Balk, oprichter
- Pieter Wignand te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer te Balk, oprichter
- Klaas Henstra te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma te Balk, oprichter
- Jan Bremer te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Johannes Wagenmakers te Balk, verkoper
- Sjoerd Haantjes te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007098 Repertoirenr.: 273 d.d. 12 december 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juli 2011 laatste wijziging: 13-01-2020