persoonlijke gegevens van Catrinus Haarsma schipper, brandstofhandelaaar, te Balk
Catrinus Durks Haarsma, geboren op 10 september 1888 te Bolsward als zoon van Dirk Lykeles Haarsma en Akke Klazes de Boer. Overleden op 3 april 1973, 84 jaar oud.
Op 16 september 1937 getrouwd in de parochiekerk van de H. Ludgerus te Balk:
Sijke Jansma, geboren op 9 april 1901 te Balk, als dochter van Durk Jansma en Akke Draayer. Overleden op 17 augustus 1989, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
familie Haarsma
foto 024-035 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
v.l.n.r.: Sijke Jansma, 2?, 3?, Akke Draaijer, Catrinus Haarsma
 
 
 
catrinus met handkar
foto 024-020 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
Catrinus Haarsma met de lege handkar voor de raadhuisbrug.
 
eigendommen van Catrinus Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
748
 
1/2 koopacte
1100,-
27 dec 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 395
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 februari 2009 laatste wijziging: 27-09-2020