persoonlijke gegevens van Jouke Sibbeles Haarsma, timmerman te Balk
Jouke Sibbeles Haarsma, geboren op 24 april 1851 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Sibbele Franzes Haarsma en Wiepk Gerrits Feenstra. Overleden op 8 januari 1930 te Amsterdam, 78 jaar oud (aktenummer 150)
Op 7 juni 1878 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Sjoukje Durks Roodhof, geboren op 23 april 1849 te Scharl, als dochter van Durk Ittes Roodhof en Esther Johannes Voets. Overleden op 5 maart 1920 te Amsterdam, 70 jaar oud. (aktenummer 1328)
Uit dit huwelijk:
1. Ester, geboren op 4 april 1879 te Balk. Overleden op 18 februari 1953 te Amsterdam, 73 jaar oud. Ongehuwd. Dienstbode.
2. Sibbele, geboren op 28 juli 1882 te Balk. Overleden op 19 september 1959 te Hoorn, 77 jaar oud. Op 27 juli 1911 getrouwd in de gemeente Purmerend met Grietje Sanders (1881-1954). Uit dit huwelijk 3 kinderen.
3. Durk, geboren op 27 februari 1885 te Balk. Overleden op 8 december 1949 te Amsterdam, 64 jaar oud. Op 3 juli 1913 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Rosalia van Hees (1888-1972). Uit dit huwelijk 4 kinderen.
4. Wiepk, geboren op 7 januari 1888 te Balk.
5. Johan, geboren op 6 juli 1890 te Balk.
6. Frans, geboren op 18 mei 1893 te Balk.
 
 
 
Jouke Haarsma Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1878 bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1884
 
Jouke Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1886
 
woonadressen familie Haarsma
periode adres bron
1879 - 1879 Meerweg 16 woningregister 1869 - 1879 blad 60; kad. gem. Balk A 433, huisnr. 296 / 283
1879 - 1889 Meerweg 16 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 102; kad. gem. Balk A 433
1890 - 1895 van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 67; huisnummer Balk 68
1895 - 1930 Amsterdam  
     
eigendommen van Jouke Sibbeles Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
390
 
koopbrief
1900,-
26 jan 1883
       
Balk
A
391
         
Balk
A
392
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1100, folio 95, nummer 87
notariële acten
 
1897 Workum, notaris C. Tjebbes Knz Boelgoed  Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 3351
- Johannes Durks Roodhof te St. Nicolaasga
- Itte Durks Roodhof te Scharl
- Aldert Durks Roodhof te Warns
- Uilke Haarsma te Scharl, gehuwd met Antje Durks Roodhof
- Jouke Haarsma te Amsterdam, gehuwd met Sjoukje Durks  Roodhof
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141098 Repertoirenr.: 29 d.d. 14 april 1897
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, een werkplaats en erf te Balk, koopsom fl. 1531
- Jouke Sibbeles Haarsma, verkoper
- Tjitze van den Bosch te IJlst, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 34 en 38 d.d. 24 juli 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 maart 2015 laatste wijziging: 4-11-2020