persoonlijke gegevens van Gosse Sjirks Haga
Gosse Sjirks Haga, geboren op 14 december 1810 te Balk, gedoopt op 30 december 1810 te Balk (Hervormd), als zoon van Sjirk Jans Haga en Gertje Gosses Gossema. Overleden op 2 april 1879 te Balk, 68 jaar oud.
werkman te Balk (1839, 1841), koopman te Balk (1844), winkelier te Balk (1846)
aangifte overlijden op 2 april 1879 aktenummer 30, getuigen:
Johannes Thijsses van Hout winkelier 39 jaar wonende te Balk
Christiaan Willems Damstra arbeider 37 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Johannes Verbeek, geboren op 11 juni 1803 te Lemmer, als dochter van Johannes Folkerts Verbeek en Tjitske Bouwes Woudhuizen. Overleden op 27 februari 1889 te ?, 84 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 februari 1889 aktenummer 16, getuigen:
Yke Schaap koemelker 38 jaar wonende te Balk
Jouke Durks Haarsma koemelker 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sjirk, geboren op 7 maart 1839 op nummer 9 te Balk. Overleden op 1 februari 1927 te Balk, 87 jaar oud. Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sybrigjen Pieters Drijfhout, leeftijd 28 jaar, geboren te Balk, als dochter Pieter Halbes Drijfhout en Harmke Scholtes Sietsma.
aangifte geboorte op 7 maart 1839 blad 13, getuigen:
Eelke Jarigs Schram schippersknecht 36 jaar wonende te Balk
Meindert Jans Kuiper werkman 33 jaar wonende te Balk
2. Johannes geboren op 29 juni 1841op nummer 8 te Balk.
1. ) Op 22 januari 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukje Oordt, leeftijd 25 jaar, geboren te Oudega, als dochter van Jan Andries Oordt en Taetske Douwes Hoekstra.
2. ) Op 22 juni 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Markje de Graad, leeftijd 68 jaar, geboren te Harlingen, Jan Siebes de Graad en Geeske Jacobs Oordt.
aangifte geboorte op 30 juni 1841 blad 32, getuigen:
Roelof Rienks Schaap schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Kuiper timmermansknecht 36 jaar wonende te Balk
3. Gettjen, geboren op 20 januari 1844 op nummer 9 te Balk. Op 22 januari 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Boukes Lyklema, leeftijd 25 jaar, geboren te Sneek als zoon van Bouke Lyklema en Antje van der Wal.
aangifte geboorte op 22 januri 1844 blad 5, getuigen:
Pieter Lykles Bosma koopman 37 jaar wonende te Balk
Rein Piers Haringsma koopman 33 jaar wonende te Balk
4. Pieter, geboren op 16 december 1846 op nummer 8 te Balk.
aangifte geboorte op 18 december 1846 blad 50, getuigen:
klaas Gerbens Boersma schipper 37 jaar wonende te Balk
Rein Piers Haringsma koopman 35 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sjirk Jans Haga 1778-1841 Gosse Sjirks Haga 1810-1879  
  Jan Sjirks Haga 1812-1884 Pieter Gosses Haga 1846-1929
woonadressen familie Haga
periode adres bron
     
1840 Meerweg 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 9
1849 - 1859 Meerweg 14 woningregister 1849 - 1859 blad 12; huisnummer Balk 9 / 12
1859 - 1869 Meerweg 14 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 6; huisnummer Balk 12
1869 - 1879 Meerweg 14 woningregister 1869 - 1879 blad 60; kad. gem. Balk sectie A 431, volgnr. 294 / 281
1879 - 1881 Meerweg 14 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 101; kad. gemeente Balk sectie A nummer 431
notariële acten
 
1842 Balk, notaris Willem Jan Hmsing Verkoping, opbrengst fl. 14.439,-

- Jhr. Gerard Regnier Gerl van Swinderen (grietman), wonende te Rijs, verkoper

- Otte Jans Schilstra (koopman en schipper), wonende te Koudum, koper

- Ynskjen Hendriks Keulen (melktapper), wonende te Mirns en Bakhuizen, koper

- Auke Nannes de Vries, wonende te Mirns en Bakhuizen, koper

- Kornelis Pieters de Kroon, wonende te Mirns en Bakhuizen, koper

- Gerrit Melcherts Vogelzang, wonende te Mirns en Bakhuizen, koper

- Johannes Bakker (koopman), wonende te Oudemirdum, koper

 - Gerrit Bakker (koopman), wonende te Oudemirdum, koper

- Hendrik Jans Doornspleet (koopman), wonende te Balk, koper

- Age Machiels Tromp (koopman), wonende te Balk, koper

- Thomas Jans Rinkema (koopman), wonende te Balk, koper

- Jan Thomas Rinkema (koopman), wonende te Balk, koper

- Gosse Sjirks Haga (koopman) wonende te Balk, koper

- Sjoerd Sybrens de Jong (koopman), wonende te Balk, koper
- Pieter Reins Huisman (koopman), wonende te Balk, koper
- Betze Dooitjes Schram (koopman), wonende te Balk, koper
- Cornelis Fortuin (koopman), wonende te Balk, koper
- Kerst Pieters de Jong (koopman), wonende te Balk. koper
- Jan Thomas Rinkema (koopman), wonende te Balk, borg

Diversen: kapitaal fl. 3221,-

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 108, d.d. 23 december 1842
 
1863 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping roerende goederen, opbrengst fl. 6267,-
- Christina Helena Geertruida vrouwe thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, wonende te Groningen, douairiere van Wicher van Swinderen, verkoper
- Jhr. Johan Sicco van Swinderen, wonende te Groningen, verkoper

- Jkvr. Quirina Jacoba Johanna van Swinderen. erflater

- Octavia Cornelia Susanna vrouwe van Swinderen, wonende te Groningen, weduwe van Cornelis Star Numan, verkoper

- Johanna Margaretha vrouwe van Swinderen, wonende te Groningen, weduwe van Wicher Meynart de Marees van Swinderen, verkoper

- Jhr. Wiardus Hora Siccama van Slochteren, wonende te Slochteren, verkoper

- Jhr. Willem Alberda van Ekenstein, wonende te Tjamsweer, verkoper

- Bauke Annes Visser, wonende te Heeg, verkoper

- Gosse Sjirks Haga, wonende te Balk, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 133, d.d. 21 december 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 7-08-2021