persoonlijke gegevens van Jan Sjirks Haga
Jan Sjirks Haga, geboren op geboren 11 juni 1812 op nummer 100 te Balk, als zoon van Sjirk Jans Haga en Gettje Gosses Gossema. Overleden op 28 april 1884 te Balk, 71 jaar oud.
wolkammersknecht, brievenbesteller te Balk
aangifte geboorte op 11 juni 1812 aktenummer 33, wolkammersknecht, getuigen:
Eibert Wierds Halma werkman 51 jaar wonende op nummer 100 te Balk
Pieter Sjoerd van der Meulen meester kuiper 35 jaar wonende op nummer 105 te Balk
aangifte overlijden op 29 april 1884 aktenummer 22, winkelier, getuigen:
Rinke Haitjema zonder beroep 60 jaar wonende te Balk
Wieger Draaier landbouwer 60 jaar wonende te Balk
Op 13 mei 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Taetske Lolkes Postma, geboren op 25 oktober 1813 te Koudum, als dochter van Lolke Lolkes Postma en Sjoertje Jotjes Hoekstra. Overleden op 23 december 1906 te Oudemridum, 93 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 december 1906 aktenummer 84, zonder beroep, getuigen:
Gerben Grouwstra arbeider 40 jaar wonende te Oudemridum
Auke de Vries van boerenbedrijf 23 jaar wonende te Oudemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdje, geboren op 26 januari 1847 te Balk. Overleden op 22 juni 1927 te Oudemridum, 80 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 26 januari 1847 aktenummer B6, brievenbesteller, getuigen:
Pieter Jentjes Bekema winkelier 37 jaar wonende te Balk
Jan Pieter Klijnstra werkman 27 jaar wonende te Nijega
aangifte overlijden op 22 juni 1927 aktenummer 54, zonder beroep, getuigen:
Roelof Zijda arbeider 55 jaar wonende te Oudemridum
Herre Roelevink winkelier 48 jaar wonende te Oudemirdum
2. Geertje, geboren op 2 januari 1850 te Balk. Overleden op 5 juli 1906 te Oudemirdum, 56 jaar oud. Op 20 juni 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mintje de Jong, oud 33 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Pieter Jans de Jong en Uilkje Mintjes Bosma.
aangifte geboorte op 4 januari 1850 aktenummer B2, brievenbode, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 54 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 juli 1906 aktenummer 53, zonder beroep, getuigen:
Lieuwe Visser veehouder 36 jaar wonende te Oudemridum
Durk van der Zee veehouder 33 jaar wonende te Oudemirdum
       
 
 
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sjirk Jans Haga 1778-1841 Jan Sjirks Haga 1812-1884  
  Gosse Sjirks Haga 1810-1879  
woonadressen familie Haga
periode adres bron
     
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 augustus 2009 laatste wijziging: 6-08-2021