persoonlijke gegevens van Jan Sjirks Haga, brievenbesteller te Balk
Jan Sjirks Haga, geboren op geboren 11 juni 1812 te Balk op nr. 100, als zoon van Sjirk Jans Haga en Gettje Gosses Gossema. Overleden op 28 april 1884 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 juni 1812 aktenummer 33, wolkammersknecht, getuigen:
Eibert Wierds Halma werkman 51 jaar wonende op nummer 100 te Balk
Pieter Sjoerd van der Meulen meester kuiper 35 jaar wonende op nummer 105 te Balk
aangifte overlijden op 29 april 1884 aktenummer 22, winkelier, getuigen:
Rinke Haitjema zonder beroep 60 jaar wonende te Balk
Wieger Draaier landbouwer 60 jaar wonende te Balk
Op 13 mei 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Taetske Lolkes Postma, geboren op 25 oktober 1813 te Koudum, als dochter van Lolke Lolkes Postma en Sjoertje Jotjes Hoekstra. Overleden op 23 december 1906 te Oudemridum, 93 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 december 1906 aktenummer 84, zonder beroep, getuigen:
Gerben Grouwstra arbeider 40 jaar wonende te Oudemridum
Auke de Vries van boerenbedrijf 23 jaar wonende te Oudemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdje, geboren op 26 januari 1847 te Balk. Overleden op 22 juni 1927 te Oudemridum, 80 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 26 januari 1847 aktenummer B6, brievenbesteller, getuigen:
Pieter Jentjes Bekema winkelier 37 jaar wonende te Balk
Jan Pieter Klijnstra werkman 27 jaar wonende te Nijega
aangifte overlijden op 22 juni 1927 aktenummer 54, zonder beroep, getuigen:
Roelof Zijda arbeider 55 jaar wonende te Oudemridum
Herre Roelevink winkelier 48 jaar wonende te Oudemirdum
2. Geertje, geboren op 2 januari 1850 te Balk. Overleden op 5 juli 1906 te Oudemirdum, 56 jaar oud. Op 20 juni 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mintje de Jong, oud 33 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Pieter Jans de Jong en Uilkje Mintjes Bosma.
aangifte geboorte op 4 januari 1850 aktenummer B2, brievenbode, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 54 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 juli 1906 aktenummer 53, zonder beroep, getuigen:
Lieuwe Visser veehouder 36 jaar wonende te Oudemridum
Durk van der Zee veehouder 33 jaar wonende te Oudemirdum
       
woonadressen familie Haga
periode
adres
bron
     
1859 - 1869
  woningregister 1859 - 1869 blad
1869 - 1879
  woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1890
  bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1900
  bevolkingsregister 1890 - 1900 blad
1900 - 1909
  bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
     

 

laatste wijziging: 4 augustus 2009