persoonlijke gegevens van Pieter Gosses Haga, commies der rijksbelastingen
Pieter Haga, geboren op 16 december 1846 op nummer 8 te Balk, als zoon van Gosse Sjirks Haga, winkelier te Balk, en Antje Jans Verbeek. Overleden op 3 juni 1929 te Balk, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 december 1846 blad 50, getuigen:
Klaas Gerbens Boersma schipper 37 jaar wonende te Balk
Rein Piers Haringsma koopman 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 juni 1929 aktenummer 38, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 56 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 77 jaar wonende te Balk
Op 19 mei 1877 getrouwd in de gemeente Barradeel met:
Antje Lylkema, geboren op 6 november 1849, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Bauke Sygers Lyklema en Antje Hendriks van der Wal. Overleden op 31 oktober 1919 te Balk, 69 jaar oud.
aangifte overlijden op 1 november 1919 aktenummer 65, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 6 mei 1878 te Bellingwolde. Overleden op 20 juni 1962 te Sneek, 84 jaar oud. Op 17 oktober 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Johannes van Hout, oud 25 jaar, geboren te Balk.
  aangifte geboorte op 8 mei 1878 aktenummer 57, getuigen:
Jacob Siems daglooner 49 jaar wonende te Bellingwolde
Wubbo Oterdoorn secretaris 28 jaar wonende te Bellingwolde
 
       
 
 
 
foto 315-115 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
 
 
 
foto 315-104 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
Pieter Gosses Haga en Antje Baukes Lyklema
foto 315-166 beschikbaar gesteld door de familie van Hout foto 315-165 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
 
 
bron: Provinciale Drentsche en Asser courant van 8 april 1878 bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1879
 
bron: Provinciale Drentsche en Asser courant van 21 oktober 1889
 
bron: archief De Bolster
klik op de afbeelding voor het complete schuldbewijs
In 1914 gaf de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk renteloze leningen uit voor de bouw van een nieuwe christelijke lagere school in Balk. Pieter Gosses Haga leende f 300,-
 
Als penningmeester van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk was Pieter Gosses Haga betrokken bij de bouw van den School met den Bijbel, later De Bolster, aan de Wijckelerdyk te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gosse Sjirks Haga 1810-1879 Pieter Gosses Haga 1846-1929 Klaas Johannes van Hout 1877-1959
  Sjirk Gosses Haga 1839-1927  
woonadressen familie Haga
periode
adres
bron
     
18?? - 1878 Sellingen  
1878 - 18?? Bellingwolde  
18?? - 1889 Dronrijp  
1889 - 1890 Balk  
1890 - 1891 Dubbelstraat 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 301; huisnummer Balk 207
1891 - 1900 Raadhuisstraat 31 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 256; huisnummer Balk 180
1900 - 1910 Raadhuisstraat 31 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 161; huisummer Balk 180 / 279
1910 - 1920 Raadhuisstraat 31 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 279 / 313
1921 - 1929 Raadhuisstraat 31 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 302; huisnummer Balk 339
eigendommen van Pieter Gosses Haga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
159
 
koopbrief
800,-
18 nov 1890
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 381
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie met hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Jitze Jans van der Zee te Ruigahuizen, debiteur
- Jan Jitzes van der Zee te Amsterdam, debiteur
- Uilkje Jitzes van der Zee te Ruigahuizen, debiteur
- Bauke van der Zee te Ruigahuizen, debiteur
- Antje Jitzes van der Zee te Utrecht, debiteur
- Pieter Gosses Haga te Balk, crediteur
- Hisse Baukes Lyklema te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 8 d.d. 13 januari 1903
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Inventaris
- Mintje Pieters de Jong te Oudemirdum als vader van en  voogd over Pietje Mintjes de Jong
- Jan Mintjes de Jong te Oudemirdum
- Pieter Gosses Haga te Balk als toeziend voogd
- Yke Luinenburg te Rijs, taxateur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 164 d.d. 9 november 1906
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2012 laatste wijziging: 7-08-2021