Pieter Sjirks Haga Register hypotheken 69: 129 / 498
Pieter Haga, geboren op 21 september 1870 te Balk als zoon van Sjirk Gosses Haga en Siebrigje Pieters Drijfhout. Overleden op 29 april 1940 te Balk, 69 jaar oud. Ongehuwd.
houtschipper te Balk (1911, 1921), houthandelaar te Balk (1931)
 
 
 
Pieter Sjirks Haga Pieter Sjirks Haga
onbekende Haga? Pieter Haga
 
Pieter Haga
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 april 1925
 
Pieter Haga
grafsteen van Pieter en Harmke Haga op de begraafplaats bij de Protestantse kerk te Wijckel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sjirk Gosses Haga 1839-1927 Pieter Haga 1870-1940 --
  Jelle van Schuit 1857-1932  
  Harmke Haga 1865-1945  
woonadressen Pieter Haga
periode adres bron
1879 - 1927 Gaaikemastraat 14  
1927 - 1930 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 165; huisnummer Balk 179
1931 - 1939 Gaaikemastraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 156; huisnummer Balk 180
1939 - 1940 Gaaikemastraat 14  
eigendommen van Pieter Sjirks Haga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
530
 
scheiding
 
2 juli 1927
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 498
notariële acten
 
1927 Balk Notaris Lambertus Klaas van Giffen. Boedelscheiding
- Harmke Haga (huishoudster) wonende te Balk, vermeld
- en anderen vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7112 Repertoirenr.: 007121 aktenr. 0579 d.d. 14 april 1927
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2012 laatste wijziging: 28-09-2020