persoonlijke gegevens van Sjirk Jans Haga, wolkammersknecht, brievenbesteller te Balk
Sjirk Jans Haga, geboren op 16 juli 1778, gedoopt op 13 augustus 1778 te Makkum (Hervormd), als zoon van Jan Lammerts Haga en Tjitske Jobs. Overleden op 29 oktober 1841 te Ruigahuizen, 63 jaar oud. Gevonden in een sloot te Ruigahuizen op 29 oktober 1841. Voor het laatst in leven gezien op 28 oktober 1841 om zes uur 's avonds te Sondel.
aangifte overlijden op 30 oktober 1841 aktenummer B11, brievenbesteller, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 64 jaar wonende te Balk
Hendrik Annes Folmer werkman 43 jaar wonende te Balk
Op 22 mei 1808 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Gettje Gosses Gossema, geboren op 19 mei 1780 te Woudsend, gedoopt op 28 mei 1780 te Woudsend (Hervormd), als dochter van Gosse Jans en Eelkjen Tjittes. Overleden op 20 juli 1856 te Balk op nr 96, 73 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 juli 1856 aktenummer B12, zonder beroep, getuigen:
Gerardus ? Eppinga timmerknecht 28 jaar wonende te Balk
Jurjen Dooitjes Schram werkman 55 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tjitske,geboren op 24 maart 1809 te Balk, gedoopt op 9 april 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 18 november 1850, Lemsterland, 42 jaar oud. Op 17 mei 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Sybrens Fokkens, oud 26 jaar, geboren te Grouw als zoon van Sybren Symens Fokkens en Geiske Binnes.
2. Gosse, geboren op 14 december 1810 te Balk, gedoopt op 30 december 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 2 april 1879 te Balk, 68 jaar oud. Op 20 mei 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Johannes Verbeek, oud 34 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Johannes Folkerts Verbeek en Tjitske Bouwes Woudhuizen.
aangifte overlijden op 2 april 1879 aktenummer 30, zonder beroep, getuigen:
Johannes Thijsses van Hout winkelier 39 jaar wonende te Balk
Christiaan Willems Damstra arbeider 37 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 11 juni 1812 te Balk op nr. 100. Brievenbode. Overleden op 28 april 1884 te Balk, 71 jaar oud. Op 13 mei 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Taetske Lolkes Postma, oud 32 jaar, geboren te Koudum als dochter van Lolke Lolkes Postma en Sjoerdtje Jotjes Hoekstra.
aangifte geboorte op 11 juni 1812 aktenummer 33, door Sjirk Jans Haga, wolkammersknecht, getuigen:
Eibert Wierds Halma werkman 51 jaar wonende op nummer 100 te Balk
Pieter Sjoerd van der Meulen meester kuiper 35 jaar wonende op nummer 105 te Balk
aangifte overlijden op 29 april 1884 aktenummer 22, winkelier, getuigen:
Rinke Haitjema zonder beroep 60 jaar wonende te Balk
Wieger Draaier landbouwer 60 jaar wonende te Balk
4. Lambartus, geboren op 12 maart 1814 te Balk op nr. 100. Overleden op 3 februari 1827 te Balk op nr. 86, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 maart 1814 aktenummer 12, door Sjirk Jans Haga, wolkammersknecht, getuigen:
Siemen Ruurds Visser visser 51 jaar wonende op nummer 100 te Balk
Nanne Martens van der Goot werkman 30 jaar wonende op nummer 105 te Balk
aangifte overlijden op 6 februari 1827 aktenummer B8,door Sjirk Jans Haga, onzen brievenbode, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 48 jaar woenede op nummer 86 te Balk
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 41 jaar wonende op nummer 81 te Balk
5. Eelkje, geboren op 19 augustus 1817 te Balk op nr. 86. Overleden op 13 januari 1875 te Balk, 56 jaar oud. 1) Op 21 augustus 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yede Gosses Kok, oud 26 jaar, geboren te Sneek als zoon van Gosse Yedes Kok en Grietje Piers Dijkstra. 2) Op 26 september 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gatze Emilius Wyckelsma, oud 37 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Emilius Douwes Wyckelsma en Aaltie Gosses Gossema.
aangifte geboorte op 19 augustus 1817 aktenummer 62, door Sjirk Jans Haga, wolkammer, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 39 jaar wonende op nummer 81 te Balk
Lubbert Sipkes Bosman bakker 28 jaar wonende op nummer 78 te Balk
aangifte overlijden op 13 januari 1875 aktenummer 3, zonder beroep, getuigen:
Wiebe Klazes Pelsma poelier 42 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
6. Beeuw, geboren op 1 juli 1820 te Balk op nr. 86.   Overleden op 10 april 1867, Lemsterland, 46 jaar oud. Op 13 november 1859 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Jan Folkerts Verbeek, oud 44 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Folkert Jans Verbeek en Trijntje Abes.
aangifte geboorte op 1 juli 1820 aktenummer 55, door Sjirk Jans Haga, onzen brievenbode, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 28 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Jacob Foppes Homminga opziener der jacht en visserij 29 jaar wonende op nummer 48 te Balk
7. Botje, geboren 17 februari 1823 te Balk op nr. 86. Overleden op 12 december 1889, Lemsterland, 66 jaar oud. Op 25 mei 1851 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Johannes Muurling, oud 31 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Johannes Willems Muurling en Maaike Schmidt.
aangifte geboorte op 18 februari 1823 aktenummer 15,door Sjirk jans Haga, onzen brievenbode, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 31 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Wander Annes Tuinier onzen bediende van politie 44 jaar wonende op nummer 106 te Balk
       
woonadressen familie Haga
periode
adres
bron
     
1859 - 1869
  woningregister 1859 - 1869 blad
1869 - 1879
  woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1890
  bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1900
  bevolkingsregister 1890 - 1900 blad
1900 - 1909
  bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
     

 

laatste wijziging: 4 augustus 2009