persoonlijke gegevens van Haitje Tjeerds Haitjema
Haitje Tjeerds Haitjema, geboren`op 20 april 1799 te Balk als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema. Overleden op 16 mei 1882 te Balk, 83 jaar oud.
1. ) Op 6 juni 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjiets Rinkes Smit, geboren op 2 januari 1793 te Mirns als dochter van Rinke Obes Smit en Janke Annes Couwenburg. Overleden op 16 maart 1827 op nummer 6 te Oudemirdum, 34 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 maart 1827 aktenummer B19, getuigen:
Wiebe Douwes Feenstra geburen 34 jaar wonende op nummer 7 te Oudemirdum
Rommert Hendriks Klif geburen 54 jaar wonende op nummer 13 te Oudemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Rinke, geboren op 6 maart 1824 op nummer 58 te Balk. Overleden op 20 januari 1892 te Balk, 67 jaar oud. Op 9 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sybrig Lieuwes Visser, oud 20 jaar, geboren te Balk.
aangifte geboorte op 6 maart 1824 aktenummer 15, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 32 jaar wonende op nummer 154 te Balk
Sjirk Jans Haga onzen brievenbode 45 jaar wonende op nummer 86 te Balk
2. Janke, geboren op 14 januari 1827 op nummer 6 te Oudemirdum. Overleden op 3 februari 1827, Gaasterland, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 15 januari 1827 aktenummer 10, landbouwer, getuigen:
Tjeerd Haitjes Haitjema visser 50 jaar wonende op nummer 16 te Balk
Hinne Tjeerd Haitjema visser 23 jaar wonende op nummer 70 te Balk

 

2. ) Op 20 januari 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Johannes Smid, geboren circa 1806 te Balk als dochter van Johannes Obes Smid en Jitske Ruurds Symensma. Overleden op 22 november 1833 op nummer 37 te Balk, 26 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 november 1833 aktenummer B11, visser, getuigen:
Fredrik Franks van Diepenbos kleermaker 40 jaar geburen wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinsema schipper 24 jaar geburen wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
3. Akke, geboren op 22 november 1833 op nummer 37 te Balk. Overleden op 8 september 1834 op nummer 16 te Balk, 1 jaar oud
aangifte geboorte op 22 november 1833 aktenummer B50, visser, getuigen:
Fredrik Franks van Diepenbos kleermaker 30 jaar wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinsema schipper 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 september 1834 aktenummer B8, visser, getuigen:
Aldert Lucas Jonker koopman 63 jaar geburen wonende te Balk
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 44 jaar geburen wonende te Balk
 
3. ) Op 22 december 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Meines Smid, geboren circa 1806 te Langweer als dochter van Meine Obes Smid en Sybrig Ruurds Symensma. Overleden op 28 december 1875 te Balk oud 69 jaar.
Uit dit huwelijk:
4. Sibbeltje, geboren op 1 september 1842 op nummer 37 te Balk. Overleden op 23 maart 1876 te Balk, 33 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 september 1842 aktenummer B43, visser, getuigen:
Marten Zwanenburg huisschilder 48 jaar wonende te Balk
Johannes Fokke genees- heel- en vroedmeester 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 maart 1876 aktenummer 31, getuigen:
Rinze Hendriks Rinzema schipper 67 jaar wonende te Balk
Uilke Willems de Jong winkelier 53 jaar wonende te Balk
       
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjeerd Haitjes Haitjema 1777-1847 Haitje Tjeerds Haitjema 1799-1883  
  Hinne Tjeerds Haitjema 1803-1828  
Meine Obes Smid 1765-1844    
woonadressen familie Haitjema
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Grietje Meines Smid
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
274
00 02 90
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 238 Grietje Meines Smit, winkeliersche te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 juni 2009 laatste wijziging: 20-03-2021