persoonlijke gegevens van Hinne Tjeerds Haitjema
Hinne Tjeerds Haitjema, geboren op 9 mei 1803 te Balk als zoon van Tjeerd Haaitjes Haaitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema. Overleden op 10 oktober 1828, Gaasterland, 25 jaar oud.
visser te Balk (1821), visser te Mirns en Bakhuizen (1822, 1824), visser te Balk (1826)
aangifte overlijden op ? aktenummer ?, getuigen:
? ? ? jaar wonende te Balk
? ? ? jaar wonende te Balk
1. ) Op 24 mei 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Romkes Symensma, geboren op 23 november 1798 als dochter van Romke Ruurds (Visser) Symensma en Wybrig Hendriks de Vries. Op 27 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Obe Meinesz Smid.
winkeliersche te Balk (1829)
 
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd, geboren op 18 februari 1822 op nummer 28 te Mirns en Bakhuizen.
aangifte geboorte op 18 februari 1822 aktenummer 24, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agnt van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Wybrig, geboren op 3 april 1824 op nummer 28 te Mirns en Bakhuizen.
aangifte geboorte op 4 april 1824 aktenummer 22, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Romke, geboren op 25 december 1826 op nummer 77 te Balk

aangifte geboorte op 26 december 1826 aktenummer 87, getuigen:
Betse Baukes Betsema werkman 44 jaar wonende te Balk op nummer 75
Hendrik Anes Folmer koopman 28 jaar wonende te Balk op nummer 78
4. Sibbeltje, geboren op 6 februari 1829 op nummer 133 te Balk.
aangifte geboorte op 8 februari 1829 aktenummer 14, door Johannes Martinus van de Velde, genees, heel- en vroedmeester te Balk, getuigen:
Tjeerd Haitjes Haitjema visser 52 jaar wonende te Balk op nummer 16
Tomas jans Rinkema koopman 50 jaar wonende te Balk op nummer 132
 
2. ) Op 27 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Obe Meines Smid, geboren op als zoon van Meine Obes Smid en Sybrig Ruurds Symensma
Uit dit huwelijk:
1. Siebrigje, geboren op 9 juli 1831, Gaasterland.
2. Meine, geboren op 16 september 1833, Gaasterland
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjeerd Haitjes Haitjema 1777-1847 Hinne Tjeerds Haitjema 1803-1828  
  Haitje Tjeerds Haitjema 1799-1883  
woonadressen familie Haitjema
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van de erven Hinne Tjeerds Haitjema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
151
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 100 erven Hinne Tjeerds Haitsema te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2010 laatste wijziging: 30-09-2020