persoonlijke gegevens van Tjeerd Haitjes Haitjema
Tjeerd Haitjes Haitjema, geboren circa 1776 als zoon van Haitje Hantjes (Haitjema)(Visser) en Gatske Klazes de Vries. Overleden op 16 mei 1847 op nummer 16 te Balk, 71 jaar oud.
visser te Balk (1814, 1825)
aangifte overlijden op 17 mei 1847 blad 10, getuigen:
Sietse Adams Hofstra wever 48 jaar wonende te Balk
Teake Teakes winkelier 30 jaar wonende te Balk
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Sibbeltje Hinnes Hinnema, geboren circa 1778 als dochter van Hinne Tjeerds Visser en Tettje Aukes. Overleden op 26 juli 1846 op nummer 16 te Balk, 68 jaar oud.
winkeliersche te Balk (1825, 1846)
aangifte overlijden op 17 mei 1847 blad 10, getuigen:
Cornelis Durks Tjessema timmermansknecht 50 jaar wonende te Balk
Teake Theekens winkelier 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Haitje, geboren op 20 april 1799 te Balk. Overleden op 16 mei 1883 te Balk, 83 jaar oud. Op 6 juni 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjiets Rinkes Smit, oud 29 jaar, geboren te Rijs als dochter van Rinke Obes Smit en Janke Annes Couwenburg.
2. Hinne, geboren op 9 mei 1803 te Balk. Overleden op 10 oktober 1828, Gaasterland, 25 jaar oud. Op 24 mei 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Romkes Symensma, oud 22 jaar, geboren te  Balk als dochter van Romke Ruurds Symensma en Wiebrig Hendriks de Vries.
3. Hantje, geboren circa 1805 te Balk. Overleden op 30 december 1890 te Wijckel, 85 jaar oud.
1. ) Op 25 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met An Hartjes Visser, oud 21 jaar, geboren te Tacozijl als dochter van Haitje Hantjes Visser en Jacobjen Hinnes Visser.
2. ) Op 24 mei 1863 getrouwd in de gemeente met Baukje Andries Wybrands, oud 38 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Andries Heyes Wybrands en Jantje Jans Jansen.
4. Jacob, geboren circa 1807. Visser te Balk (1825). Overleden op 18 december 1825 op nummer 16 te Balk 18 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 19 december 1825 blad 35, getuigen:
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 35 jaar wonende te Balk op nummer 15
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 23
5. Jan, geboren circa 1809 te Balk. Overleden op 6 mei 1878 te Sloten, 69 jaar oud. Op 11 maart 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tettie Haitjes Visser, oud 22 jaar, geboren te Harich als dochter van Haitje Haantjes Visser en Jacobje Minnes Visser.
6. Rinke, geboren op 24 april 1814 op nummer 80 te Balk.
aangifte geboorte op 25 april 1814 aktenummer 21, getuigen:
Rein Rimmers Ottema werkman 33 jaar wonende te Balk op nummer 79
Jan Jans van Dijk werkman 41 jaar wonende te Balk
7. Gatske (Haaitiema), geboren op 15 januari 1816 op nummer 80 te Balk. Overleden op 1 januari 1894 te Balk, 77 jaar oud. Op 13 mei 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Obbe Haaities Visscher, oud 27 jaar, geboren te Harich als zoon van Haaitie Haanties Visscher en Japikje Hinnes Visscher.
aangifte geboorte op 15 januari 1816 aktenummer 6, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 38 jaar wonende te Balk op nummer 81
Rimmer Reins Ottema timmerman 60 jaar wonende te Balk op nummer 98

 

 
 
Tjeerd Haitjes Haitjema
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 16 - huisnummer Balk 16
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Tjeerd Haitjes Haitjema
 
Tjeerd Haitjes Haitjema
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1847
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1847
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Haitje Hantjes 17??-17?? Tjeerd Haitjes Haitjema 1776-1847 Haitje Tjeerds Haitjema 1799-1883
    Hinne Tjeerds Haitjema 1803-1828
 
periode adres bron
1799 - 1804 Meerweg 16 reeelkohieren 1715 - 1805; blad 154, volgnummer 7
1812 Gaaikemastraat 3 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 80
1814 - 1816 Gaaikemastraat 3 Balk 80
1825 Meerweg 10 Balk 16
1829 Meerweg 10 volkstelling 1829; blad 16, huisnummer Balk 16
1840 Meerweg 10 volkstelling 1840; huisnummer Balk 16
eigendommen van Tjeerd Haitjes Haitjema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
296
00 03 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 104 Tjeerd Haijtses Haitjema, visser te Balk
notariële acten
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 1980
- Itje Geerts Pluim te Balk, weduwe van Hendrik Keizer,  verkoper
- Gerardus Hendriks Keizer te Balk, verkoper
- Tjeerd Haitjes Haitjema te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 145 en 147 d.d. 5 februari 1817
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 2300,-
- Tjeerd Haitjes Haitjema, visser te Balk, gehuwd met  Sibbeltje Hinnes Hinnema, verkoper
- Aaltje Douwes Zuiderwerf te Balk, weduwe van Sipke Jacobs  Bosman, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 152 d.d. 31 maart 1817
 
1818 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte. Betreft de verkoop van een veerschip, koopsom fl. 3000,-
- Tjerk Ages van der Veer, schipper en koopman te Balk,  verkoper
- Tjeerd Haitjes Haitjema, visser te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 177 d.d. 27 maart 1818
 
1819 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte Betreft de verkoop van een schip, koopsom fl. 3750
- Hendrik Rinzes, schipper te Balk, verkoper
- Tjeerd Haitjes Haitjema, visser en schipper te Balk,  verkoper
- Albert Klazes Visser, koper
- Klaas Piers Visser, koopman en gortmaker te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 214 d.d. 17 juli 1819
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2010 laatste wijziging: 27-04-2020