persoonlijke gegevens van Reinder Lammerts Hamming, molenaar te Wirmarsum, grutter te Balk
Reinder Lammerts Hamming, geboren op 4 juni 1831 te Den Ham, als zoon van Lammert Derks Hamming, landbouwer te Den Ham, en Grietje Pieters Klunder. Overleden op 4 oktober 1908 te Leeuwarden, 77 jaar oud.
Op 30 juni 1855 getrouwd in de gemeente Barradeel met:
Sytske Ypes de Vries, geboren op 22 jnui 1834 te Sexbierum, als dochter van Ype Tjipkes de Vries en Tjitske Gerrits Wijngaarden. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Ype, geboren op 9 november 1855 te . Overleden op 30 januari 1856 te , 2 maanden oud.
2. Ype, geboren op 9 oktober 1858 te Witmarsum. Schrijver te Amsterdam. Op 5 september 1889 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Hielkje de Groot, 28 jaar oud, geboren te Opsterland als dochter van Sytse Jelles de Groot en Janke Roelofs Spoelstra.
3. Grietje, geboren op 12 januari 1861 te Witmarsum. Overleden op 27 juni 1899 te Leeuwarden, 38 jaar oud. Op 4 juni 1887 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Roelof Kunst, 34 jaar oud, geboren te Delfstrahuizen als zoon van Roelof Roelofs Kunst en Piertje Jelles Landman.
4. Lammert, geboren op 12 juli 1863 te Witmarsum. Overleden op 24 augustus 1875 te Balk, 12 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 augustus 1875 aktenummer 68, getuigen:
Rinke Haitjes Haitjema visser 51 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga kramer 63 jaar wonende te Balk
Lammert Hamming
bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1895
 
5. Tjtske, geboren op 21 januari 1867 te Witmarsum. Overleden op 6 maart 1867 te Witmarsum, 6 weken oud.
6. Reinder, geboren op 11 maart 1869 te Witmarsum. Overleden op 4 november 1934 te Sneek, 65 jaar oud. Op 20 mei 1894 getrouwd in de gemeente Haskerland met Jantje de Beer, oud 24 jaar, geboren te Gorredijk als dochter van Albert de Beer en Cornelia Onderweegs.
7. Tjitske, geboren op 19 juni 1872 te Balk. Overleden op 8 augustus 1872 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 19 juni 1872 aktenummer 71 door Reinder Lammerts Hamming grutter te Balk, getuigen
Jan Hendriks Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
Izaak Arnoud Daniel Hemsing klerk 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 augustus 1872 aktenummer 55, getuigen:
Hendrik Nijmeijer korenmolenaar 26 jaar wonende te Balk
Andries de Jong molenaarsknecht 39 jaar wonende te Balk
8. Tjitske, geboren op 28 december 1874 te Balk. Op 29 juni 1899 getrouwd in de gemeente Buiksloot met Cornelis Bruin, 28 jaar oud, geboren te Buiksloot als zoon van Cornelis Bruin en Beertje Kalf.
aangifte geboorte op 29 december 1874 aktenummer 165 door Reinder Lammerts Hamming grutter te Balk, getuigen
Andries de Jong schipper 41 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
       
 
 
Reinder Lammerts Hamming Reinder Lammerts Hamming
bron: Leeuwarder Courant van j juli 1880 bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1895
 
woonadressen familie Hamming
periode adres bron
???? - 1872 Witmarsum  
1872 - 1879 woningregister 1869 - 1879 blad 68; A 429 nummer 300
1879 - 1886 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 105; A 443
1886 - ????
Leeuwarden
 
     
eigendommen van Reinder Lammerts Hamming
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1872 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
- Reinder Lammerts Hamming te Witmarsum, koper
- Jeanetta Wilhelmina van Broekhuizen te Balk, weduwe van  Age Michiels Tromp, vruchtgebruiker
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1700
- Joachim Ages Tromp te Balk, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 18 d.d. 6 maart 1872
 
1872 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Reinder Lammerts Hamming te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Durk Wijma te Wijckel, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 97 d.d. 26 oktober 1872
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1900
- Jelle Tjeerds Meinesz te Balk, verkoper
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz,  verkoper
- Sjouke Lykles Oppedijk te Woudsend, gehuwd met Hiltje  Meinesz, verkoper
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz,  verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Sjoerd Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Tjeerdtje Meinesz te Joure, verkoper
- Reinder Lammerts Hamming te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 98 d.d. 21 juni 1876
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing en akte de command
Betreft de verkoop van een huis en bakkerij te Balk
- Wabe Innes Betzema te Balk, verkoper
- Tetje Innes Betzema te Balk, verkoper
- Popke Joukes van der Wey te Ruigahuizen, koper
- Reinder Hamming te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 158, 3 en 4 d.d. 24 december 1879
 
1881 Langweer, notaris J. Zijlstra Royement, akte niet aanwezig
- Wabe Innes Betzema te Balk
- Reinder Hamming te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74062 Repertoirenr.: 1 d.d. 4 januari 1881
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing.
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 230
- Michiel Wiegers Visser te Oosterzee, gehuwd
- Joachemina Jellina Catharina Sjoerdina van Broekhuizen te  Sneek, gehuwd met Arend Miedema, verkopermet Maria  Margaretha van Broekhuizen, verkoper
- Marten Boonstra te Balk, koper
- Reinder Lammerts Hamming te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 19, 24 en 29 d.d. 22 februari 1882
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele veiling en inhouding. Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk
- Reinder Lammerts Hamming te Balk, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 16 en 19 d.d. 10 maart 1886
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met stoomgrutterij en nog een huis met erf te Balk, koopsom fl. 2100
- Reinder Lammerts Hamming te Balk, verkoper
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 66 d.d. 22 september 1886
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs
- Reinder Lammerts Hamming te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 67 d.d. 22 september 1886
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 december 2011 laatste wijziging: 30-09-2020