persoonlijke gegevens van Jouke Reins Haringsma
Jouke Reins Haringsma, geboren op 8 februari 1844 te Balk, als zoon van Rein Piers Haringsma, arbeider te Balk, en Janna Johannes Betsema. Overleden op 31 juli 1905 te Harich, 61 jaar oud.
Arbeider te Balk (1868-1872), arbeider te Harich (1875-1880), schippersknecht te Harich (1883), schippersknecht te Balk (1892), hofmeester te Harich (1900), vrachtrijder te Harich (1905)
aangifte overlijden op 31 juli 1905 aktenummer 59, getuigen:
Willem Weerman arbeider 36 jaar wonende te Balk
Bokke de Boer koopman 28 jaar wonende te Harich
Op 15 maart 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjoerdtje Sybes Zandstra, geboren op 3 april 1842 te Woudsend, als dochter van Sybe Sjoerds Zandstra, arbeider te Woudsend, en Ynskje Lolkes Bosma. Overleden op 31 mei 1915, Gaasterland, 72 jaar oud. Petroleumvenster te Balk (1910)
Uit dit huwelijk:
1. Rein, geboren op 4 juni 1868 te Balk.
2. Siebe, geboren op 17 september 1869 te Balk. Overleden op 10 november 1931 te Harich, 62 jaar oud. Op 1 december 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ibeltje de Vries, oud 21 jaar, geboren te Balk als dochter van Wiebe Roelofs de Vries en Klara Jansma.
aangifte geboorte op 17 september 1869 aktenummer 115, door Jouke Reins Haringsma, arbeider te Balk, getuigen:
Sjoerd Harmens Dijkstra grofsmid 36 jaar wonende te Balk
Hessel Frederiks van Diepenbos kleermaker 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 november 1931 aktenummer 69, getuigen:
Johannes de Jong brandstoffenhandelaar 60 jaar wonende te Balk
Meine Bosma goudsmidsknecht 58 jaar wonende te Balk
3. Janna, geboren op 9 augustus 1872 te Balk. (Op 6 november 1888 naar Delft.) Overleden op 21 maart 1899 te Scheveningen, wonende te Delft. Op 27 februari 1895 getrouwd in de gemeente Delft met Jacob Wimmers. 21 jaar oud, geboren op 29 juni 1873 te Delft als zoon van Kornelis martinus Wimmers en Clasina Johanna van der Sluijs.
4. Ynskjen, geboren op 16 september 1875 te Harich. Op 26 maart 1891 naar Purmerend. Op 7 november 1900 getrouwd in de gemeente 's Gravenhage met Johannes Franciscus Sijssens, huisschilder, 24 jaar oud, geboren te 's Gravenhage als zoon van Franciscus Sijssens, smid, en Elisabeth Schreur.
 
bron: Haagsche Courant van 20 oktober 1900
 
5. Geertje, geboren op 14 april 1878 te Harich. Op 2 juni 1897 naar Lemmer. Op 1 januari 1898 van Lemmer 27 januari 1898 naar Lijemuiden. Op 27 april 1899 van 's Gravenhage, op 20 september 1899 naar Sneek. Op 30 mei 1904 getrouwd in de gemeente Sneek met Eeltje Bootsma, 27 jaar oud, reiziger te Sneek,  geboren te Loënga als zoon van Pieter Bootsma en Pietertje de Boer.
6. Akke, geboren op 12 december 1880 te Harich.
7. Johannes, geboren op 12 juli 1883 te Harich.
 

 

 
bron Tresoar: Inschrijving rolboeken rechtbank Heerenveen dd 2 september 1898
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 sepetember 2016
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Rein Piers Haringsma 1811-1883 Jouke Reins Haringsma 1844-1905 Rein Haringsma 1868-1940
    Siebe Haringsma 1869-1931
    Johannes Haringsma 1883-1959
woonadressen familie Haringsma
periode adres bron
1868 - 1869 Raadhuisstraat 25 woningregister 1859 - 1869 blad 86; kad. gem. Balk sectie A nr. 154, huisnr.184
1869 - 1879 Raadhuisstraat 25 woningregister 1869-1879 blad 16; kad. gem. Balk sectie A nr. 451; huisnr. 42 / 29
1880 - 1890 Houtdyk 1 woningregister 1880 - 1890 blad 602; kad.gem. Balk sectie H nummer 755
1890 - 1891 Houtdyk 1 bevolkingsregister 1890 - 1900, deel 2, blad 127; huisnummer Harich 109
1891 - 1892 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 80; huisnummer Balk 78a
1892 - 1900 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 203; huisnummer Balk 149
1900 - 190? Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 210; huisnummer Balk 149 / 222
190? - 190? Harich bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 125; huisnummer Harich 106 / 160
190? - 190? Raadhuisstraat 48 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 240; huisnummer Balk 162a / 255
190? - 190? Raadhuisstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 360; huisnummer Balk 158b / 243
190? - 1910 van Swinderenstraat 67 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 103; huisnummer Balk 84c / 111
1910 - 1915 van Swinderenstraat 58 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 99
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2016 laatste wijziging: 3-02-2024