persoonlijke gegevens van Pier Reintjes Haringsma
Pier Reintjes Haringsma, geboren circa 1774 ? als zoon van ? en Setske Reintjes Somstra. Overleden op 21 mei 1847 op nummer 91 te Balk, 73 jaar oud.
werkman te Harich (1817), melktapper te Balk, kastelein te Balk (1829, kopman te Balk (1840), rentenier te Balk (1847)
aangifte overlijden op 22 mei 1847 blad 11, getuigen:
Harmen de Vries suikerballetjesmaker 30 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 33 jaar wonende te Balk
1. ) Op 4 maart 1798 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met:
Joukje Wiebes Bruinsma, geboren in 1771, gedoopt op 4 augustus 1771 te Harich (Hervormd) als dochter van Wiebe Tjeerds en Geertje Anskes. Overleden op 16 april 1817 op nummer 6 te Harich, 46 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 april 1817 blad 9, getuigen:
Jan Klazes Platema huisman 48 jaar wonende te Harich
Atte Jans Bakker huisman 56 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Yke, geboren op 5 augustus 1798 te Kolderwolde, gedoopt op 2 september 1798 te Oudega en Kolderwolde (Hervormd).
2. Sets, geboren op 6 april 1801 te Harich, gedoopt op 19 april 1801 te Harich (Hervormd).
3. Wiebe, geboren op 28 december 1803 te Harich, gedoopt op 8 januari 1804 te Harich (Hervormd).
4. Rein, geboren op 18 april 1811 te Harich, gedoopt op 5 mei 1811 te Harich (Hervormd). Op 10 april 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janna Johannes Betzema, 19 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Johannes Baukes Betzema, werkman te Balk, en Geertje Symens de Boer.
 
2. ) Op 26 november 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jannneke Tijsses Tijsma, geboren op 7 oktober 1792, gedoopt op 21 oktober 1792 te Koudum (Hervormd) als dochter van Thys Sjoerds en Lysbert Berents. Overleden op 11 december 1868 te Balk, 75 jaar oud. Op 1 september 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Hepkes Luenenborg.
Uit dit huwelijk: geen kinderen.

 

 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 95 - huisnummer Balk ??
klik hier voor het complete formulier ingevuld door waarschijnlijk Pier Rintjes Haringsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Reintjes Haringsma 1774-1847 Rein Piers Haringsma 1811-1883
     
woonadressen familie Haringsma
periode adres bron
1829 Gaaikemastraat volkstelling 1829; blad 95, huisnummer Balk
1840 Westein 31 - 41 volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
1847 Westein 31 - 41  
1949 - 1859 Westein 31 - 41 woningregister 1849 - 1859 blad 154; huisnummer 91 / 123
1859 - 1868 Westein 31 - 41 woningregister 1859 - 1869 blad 53; kad. gem. Balk sectie A nr. 349; huisnr. 123
eigendommen van Pier Reintjes Haringsma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
204
00 02 78
huis en erf
A 5
Balk
A
208
00 00 49
huis en erf
A5
Balk
A
205
00 00 40
huis en erf
A 5
Balk
A
209
00 00 42
huis en erf
A 5
Balk
A
207
00 00 25
huis en erf
A 5
Balk
A
210
00 01 82
erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 102 Pier Reintjes Haringsma, koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte.
Betreft de verkoop van huis en schuur te Ruigahuizen (Balk?, Westein 31-41),  koopsom fl. 600,-
- Bocke Johannes Westendorp, werkman te Balk, verkoper
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, koper
 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 98 d.d. 4 november 1828
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Verhuring
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, verhuurder
- Pieter Jans Reekers, timmermansknecht te Balk, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 107 d.d. 29 november 1828
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Verhuring
- Jotje Piers Bosma, werkman te Balk, huurder
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, verhuurder
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 110 d.d. 6 december 1828
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Verhuring
- Bauke Lyckeles Bosma, werkman te Balk, huurder
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, verhuurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 111 d.d. 6 december 1828
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van zathe ( nummer 37) en landen te Harich, koopsom fl. 11.660,-
- Rinke Baukes Baukema, huisman te Harich, verkoper
- Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk, koper en borg
- Jan Stoffels Doornspleet, koopman te Balk, koper
- Uilke Luitjens Wierstra, huisman te Harich, koper
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, koper en borg
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk, koper
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, koper
- Jan Martens Wispelwey, boer te Harich, koper
- Poppe Idskes Poppes, koopman te Harich, koper
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk, koper en borg
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, borg
- Aldert Lucas Jonker, koopman te Balk, borg
Bron: Tresoar; Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 99 en 111 d.d. 27 oktober 1830
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing  Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk,  crediteur
- Pier Reintjes Haringsma te Balk, gehuwd met Janneke  Tijsses Tijsma, debiteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 54 d.d. 22 juni 1831
 
1837 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping  Betreft de verkoop van aarde de verkoop van, opbrengst  fl. 97,-
- Algemene Armvoogdij te Harich, verkoper
- Jelte Klazes Tromp, huisman te Harich, koper
- Pier Reintjes Haringsma, huisman te Harich, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 101 d.d. 12 augustus 1837
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 500,-
- Pier Reintjes Haringsma, melktapper te Balk, verkoper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 24 d.d. 16 maart 1838
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte en cessie en hypotheek
Betreft grasland te Harich, koopsom fl. 1600, -
- Pier Reintjes Haringsma, melktapper te Balk, gehuwd met  Janneke Tijsses Tijsma, verkoper en cedent
- Stoffel Jans Doornspleet, tapper te Balk, gehuwd met  Grietje Ydes Frankena, koper
Betreft grasland, kapitaal fl. 1600
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen te Rijs,  cessionaris
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 25 d.d. 21 maart 1838
 
1847 Balk, notaris W. J. Hemsing  Testament
- Pier Reintjes Haringsma, rentenier te Balk
Bron: Tresoar,: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016 Repertoirenr.: 29 d.d. 20 mei 1847
 
1847 Balk, notaris W. J. Hemsing  Dading
- Janneke Tijsses Tijsma, rentenier te Balk, weduwe van  Pier Reintjes Haringsma
- Setz Piers Haringsma, gehuwd met Rienk Tjittes Koehoorn
- Wiebe Piers Haringsma, werkman te Harich
- Rein Piers Haringsma, koopman te Balk
Bron: TresoarToegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016 Repertoirenr.: 30 d.d. 28 mei 1847
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 300,-
- Janneke Tijsses Tijsma, rentenier te Balk, weduwe van  Pier Reintjes Haringsma, verkoper
- Geert Bontes de Jager, timmermansknecht te Balk, koper
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 27 d.d. 14 februari 1848
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1350
- Janneke Tijsses Tijsma, rentenier te Balk, weduwe van  Pier Reintjes Haringsma, verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich, provisionele  koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 32 en 34 d.d. 1 maart 1848
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing  Dading
- Janneke Tijsses Tijsma, rentenier te Balk, weduwe van  Pier Reintjes Haringsma
- Sets Piers Haringsma te Stavoren, gehuwd met Rienk  Tjittes Koehoorn
- Wybe Piers Haringsma, werkman te Harich
- Rein Piers Haringsma, koopman te Balk
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 39 d.d. 29 maart 1848
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2016 laatste wijziging: 8-08-2021