persoonlijke gegevens van Pier Reintjes Haringsma
Pier Reintjes Haringsma, geboren circa 1774 ? als zoon van ? en ?. Overleden op 21 mei 1847 op nummer 91 te Balk, 73 jaar oud.
1. ) Op 4 maart 1798 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met:
Joukje Wiebes Bruinsma, geboren in 1771, gedoopt op 4 augustus 1771 te Harich (Hervormd) als dochter van Wiebe Tjeerds en Geertje Anskes. Overleden op 16 april 1817, gaasterland, 46 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Yke, geboren op 5 augustus 1798 te Kolderwolde, gedoopt op 2 september 1798 te Oudega en Kolderwolde (Hervormd).
2. Sets, geboren op 6 april 1801 te Harich, gedoopt op 19 april 1801 te Harich (Hervormd).
3. Wiebe, geboren op 28 december 1803 te Harich, gedoopt op 8 januari 1804 te Harich (Hervormd).
4. Rein, geboren op 18 april 1811 te Harich, gedoopt op 5 mei 1811 te Harich (Hervormd). Op 10 april 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janna Johannes Betzema, 19 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Johannes Baukes Betzema, werkman te Balk, en Geertje Symens de Boer.
 
2. ) Op 26 november 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jannneke Tijsses Tijsma, geboren op 7 oktober 1792, gedoopt op 21 oktober 1792 te Koudum (Hervormd) als dochter van Thys Sjoerds en Lysbert Berents. Overleden op 11 december 1868 te Balk, 75 jaar oud. Op 1 september 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Hepkes Luenenborg.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Reintjes Haringsma 1774-1847 Rein Piers Haringsma 1811-1883
     
 
periode adres bron
     
     
eigendommen van Pier Reintjes Haringsma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
204
00 02 78
huis en erf
A 5
Balk
A
208
00 00 49
huis en erf
A5
Balk
A
205
00 00 40
huis en erf
A 5
Balk
A
209
00 00 42
huis en erf
A 5
Balk
A
207
00 00 25
huis en erf
A 5
Balk
A
210
00 01 82
erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 102 Pier Reintjes Haringsma, koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

laatste wijziging: 3 december 2016