persoonlijke gegevens van Rein Piers Haringsma
Rein Piers Haringsma, geboren op 18 april 1811 te Harich, gedoopt op 5 mei 1811 te Harich (Hervormd) als zoon van Pier Reintjes Haringsma en Joukje Wiebes Bruinsma. Overleden op 6 april 1883 te Wijckel, 73 jaar oud. Werkman te Balk (1836, 1838,1841), koopman te Balk (1844,1847,1850,1853,1857), arbeider te Balk (1865, 1868, 1872), arbeider te Wijckel (1877, 1878), koemelker te Wijckel (1882)
Op 10 april 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janna Johannes Betzema, geboren op 4 januari 1817 op nummer 93 te Balk, als dochter van Johannes Baukes Betzema, werkman te Balk, en Geertje Symens de Boer.
aangifte geboorte op 5 januari 1817 aktenummer 3, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman, grootvader 62 jaar wonende op nummer 94 te Balk
Hendrik Rienks Rönner wolkammer 34 jaar wonende op nummer 93 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Pier, geboren op 31 oktober 1836 op nummer 27 te Balk. Overleden op 3 november 1836 op nummer 27 te Balk, 2 dagen oud.
aangifte geboorte op 1 november 1836 blad 52, getuigen:
Sake Bruins Agricola timmermansknecht 38 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 november 1836 blad 12, getuigen:
Rinze Aukes Overzee schoenmaker 31 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 28 jaar wonende te Balk
2. Pier, geboren op 20 oktober 1838 op nummer 126 te Balk. Op 29 juni 1862 getrouwd in de gemeente Schoterland met Geesje Sippes Hogeboom 27 jaar oud geboren te Delfstrahuizen als dochter Sippe Minnes Hogeboom en Annigje Wytzes Kamp.
aangifte geboorte op 20 oktober 1838 blad 45, getuigen:
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 9 augustus 1841 op nummer 10 te Balk. Schipper te Balk. Op 31 december 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Sippes Hogeboom, 25 jaar oud, geboren te Delfstrahuizen als dochter van Sippe Minnes Hogeboom en Annigjen Wytzes Kamp.
aangifte geboorte op 10 augustus 1841 blad 37, getuigen:
Eelke Jarigs Schram werkman 38 jaar wonende te Balk
Sybren Sipkes Woudstra huisman 24 jaar wonende te Balk
4. Jouke, geboren op 8 februari 1844 op nummer 10 te Balk. Op 15 maart 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjoerdtje Zandstra 25 jaar oud geboren te Woudsend als dochter van Sybe Sjoerds Zandstra, arbeider te Woudsend, en Ynskje Lolkes Bosma.
aangifte geboorte op 9 februari 1844 blad 10, getuigen:
Gosse Sjirks Haga koopman 33 jaar wonende te Balk
Sybren Sipkes Woudstra huisman 26 jaar wonende te Balk
5. Geert, geboren op 7 februari 1847 te Balk. Op 31 mei 1872 getrouwd in de gmeente Gaasterland met Antje Koopmans 32 jaar oud geboren te Sloten als dochter van Hendrik Tiemens Koopmans en Trientje Harmens Mulder.
aangifte geboorte op 8 februari 1847 blad 8, getuigen:
Klaas Gerbens Boersma koopman 38 jaar wonende te Balk
Sybren Sipkes Woudstra landbouwer 29 jaar wonende te Balk
6. Hendrik, geboren op 4 januari 1850 te Balk. Op 19 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jikke Tuinier 24 jaar oud geboren te Sondel als dochter van Wieger Teunis Tuinier, arbeider te Sondel, en Piertje Burgerts Jongersma.
aangifte geboorte op 5 januari 1850 blad 3, getuigen:
Gosse Sjirks Haga koopman 39 jaar wonende te Balk
Lieuwe Ykes de Jong werkman 38 jaar wonende te Balk
7. Wiebe, geboren op 12 september 1853 op nummer 8 te Balk. Op 14 mei 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukje Lukkes 23 jaar oud geboren te Langezwaag als dochter van Jitze Kornelis Lukkes, arbeider te Tjalleberd, en Trijntje Jelkes Sytsema.
aangifte geboorte op 12 september 1853 blad 44, getuigen:
Johannes Neijts ketelboeter 31 jaar wonende te Balk
Wiebe Harmens de Jong werkman 36 jaar wonende te Balk
8. Bauke, geboren op 5 maart 1857 op nummer 8 te Balk. Op 2 september 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marttjen Kouwenhoven 22 jaar oud geboren te Harich als dochter van Meine Beerends Kouwenhoven, werkman te Harich, en Rinske Everens Woudstra.
aangifte geboorte op 7 maart 1857 blad 17, getuigen:
Jan Thomas Rinkema koopman 47 jaar wonende te Balk
Everhardus Koldermeule werkman 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
Het gezin Haringsma woonde een tijd in een woning aan de huidige Sanmar te Wijckel. In 1832 strekte het perceel bos (kadastraal perceel Balk B 229) zich uit vanaf de Bargebek naar het Heerenhoog. Eigenaar van het bos waren toen de erven Epeus van Hylckama. Op topografische militaire kaart van TMK 1864 is te zien dat een deel van het bos gekapt is. Ook het zandpad (later Sanmâr genoemd) van Jagtlust naar het Heerenhoog is terug te vinden op die kaart. Op het netteplan uit 1887 zien we de woning van Haringsma verschijnen aan een zijweg van de Sanmâr. (kadastraal perceelsnummer B 1181). De loop van de Lijnbaan en Sanmâr zoals we hem nu kennen was er toen nog niet. Die is in de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstaan.
Het perceel B 1181 komt overeen met het huidige Sanmâr 13 of Lijnbaen11.
minuutplan 1832 hisgis / TMK 1864 / netteplan 1887 / topo 1932,
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1844
De 33 jaar oude Rein Piers Haringsma, schipper en kramer, moest op 28 november 1844 voor de rechtbank in Heerenveen verschijnen. Voor zover goed leesbaar uit de rolboeken van de rechtbank maak ik daar uit op dat hij op basis van de Patentwet van 21 mei 1819 zonder de juiste patenten zijn koopwaar verkocht op de jaarlijkse Wildemarkt onder Harich.
bron: googlebooks, artikel 1 patentwet 21 mei 1819
 
bron: Tresoar
beschuldiging van overtreding van artikel 32 paragraaf 1 der wet van 21 mei 1819 (Staatscourant no 34) door den 23e augustus 1844 tijdens het kramenbedrijf in sterke dranken, koffie, thee enz op de zoogenaamde wildemarkt kerke op Harich uitoefende, ????? wij te zijn geweest en ???????
De uitspraak van het vonis is bepaald op den 5 den december 1844
Bij vonnis van 5 december 1844 tot een geldboete van f 15,- en in de kosten ??? bij lijfsdwang.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pier Reintjes Haringsma 1774-1847 Rein Piers Haringsma 1811-1883 Jouke Reins Haringsma 1844-1905
     
woonadressen familie Haringsma
periode adres bron
     
1836 van Swinderenstraat 1  
1838 Raadhuisstraat 31  
1840 Raadhuisstraat 31 volkstelling 1840
1841 - 1849 Meerweg 13  
1849 - 1850 Meerweg 13 woningregister 1849 - 1859 blad 13; huisnummer Balk 10 / 13
1850 - 1859 Meerweg 15 woningregister 1849 - 1859 blad 11; huisnummer 8 / 11
1859 - 1869 Meerweg 15 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 5; huisnummer 11
1869 - 1879 Meerweg 15 woningregister 1869 - 1879 blad 60; kad. gem. Balk sectie A nr. 432, huisnr. 295 / 282
1880 - 1890 Wijckel bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 259, kadastrale gemeente Balk sectie B 1181
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2016 laatste wijziging: 4-11-2020