persoonlijke gegevens van Wieberen van der Heide
Wieberen van der Heide, geboren op 16 oktober 1893 als zoon van Jan van der Heide en Jeltje van der Wal. Overleden op 30 mei 1966 te Balk, 72 jaar oud. Motorhersteller (1921), automobielhandel en reparatie (1931)
Op 12 septemer 1918 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Aaltje van Zwol , geboren op 31 maart 1894 als dochter van Jacob van Zwol en Elisabeth Bijlsma. Overleden op 23 juni 1955, 61 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Jeltje, Jacob, Jan, Herman Frans, Elisabeth, Frans, Marten
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1924
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 28 april 1923
 
 
bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wieberen van der Heide 1893-1966  
     
woonadressen familie Reneman
periode adres bron
  Apeldoorn  
1919 - 1920 Meerweg 13 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer 15
1921 - 1930 Meerweg 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 11; huisnummer Balk 14
1931 - 1932 Meerweg 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 12; huisnummer Balk 15
1932 - 1939 Dubbelstraat 31 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 319; huisnummer Balk 384
1939 - 19?? Dubbelstraat 31  
     
eigendommen van Wieberen van der Heide
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
954
 
koopacte
1830,-
16 sep 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 155

 

laatste wijziging: 24 oktober 2016