persoonlijke gegevens van Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder, verver en glazenmaker te Balk
Wopke Tjeerds van der Heide, geboren op 22 oktober 1773, gedoopt op 24 oktober 1773 te Balk (Hervormd) als zoon van Tjeerd Wopkes en Wimk Hendriks. Overleden op 10 mei 1839, Gaasterland, 66 jaar oud.
Ongehuwd

 

eigendommen van Wopke Tjeerds van der Heide
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
136
00 02 40
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 105 Wopke Tjeerds van der Heide, verwer te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
                     
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009