persoonlijke gegevens van Izaak Arnoud Daniël Hemsing, stoombootkapitein te Balk
Izaak Arnoud Daniël Hemsing, geboren op 27 november 1840 te Balk als zoon van Willem Jan Hemsing, notaris te Balk, en Anna Dorothea Schonfeld. Overleden op ?
Op 28 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Diederika Dirks, geboren op 14 mei 1847 te Balk als dochter van Jacob Dirks en Johanna Margaretha Ursinus Grevenstein. Overleden op ? juli 1920 te Amsterdam, 73 jaar.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Dorothea, geboren op 10 mei 1877 te Balk. Op 17 augustus 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Rudolph Sinninghe Damsté, oud 45 jaar, geboren  te Oldemarkt als zoon van Johannes Jacobus Sinninghe Damsté en Aafjen Dumon.
Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1877
 
2. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 29 januari 1879 te Balk. Overleden op 9 maart 1880 te Balk, 1 jaar oud.
Hemsing Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 23 februari 1879 bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1880
 
3. Jacob, geboren op 17 mei 1880 te Balk.
Hemsing
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1880
 
4. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 8 juni 1882, Gaasterland.
5. Willem Jan, geboren op 20 september 1885, Gaasterland.
 
 
 
Hemsing
IJsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1880
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1894
 
eigendommen van Izaak Arnoud Daniël Hemsing
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
297
 
koopbrief
3875,-
11 jun 1878
f 2000,-
12 jun 1878
   
Balk
G
444
 
ged. bij publieke verkoop
2511,-
27 mrt 1880
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1878 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3875
- Theeke Thekens te Balk, verkoper
- Johannes Baptist Coevoet te Balk, gehuwd met Hylkje Thekens, verkoper
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 60 d.d. 17 mei 1878
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing  Betreft de verkoop van een zathe en landen te Harich
- Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, verkoper
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, verkoper
- Johannes Harmens Bergsma te Balk, koper
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, koper
- Kornelis Willems de Jong te Balk, koper
- Izaak Arnold Daniel Hemsing te Balk, koper
- Sikke Wiebes Tietema te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Sloten, koper
- Tjerk Reins Bouma te Harich, koper
- Äge Jans Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 157 en 2 d.d. 24 december 1879
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Harich, koopsom fl. 1700
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, verkoper
- Sikke Tietema te Balk, verkoper
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Balk, verkoper
- Isaac Arnold Daniel Hemsing te Wijckel, verkoper
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs,  koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055Repertoirenr.: 54 d.d. 24 april 1882
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 2001
- Izaak Arnoud Daniel Hemsing te Balk, verkoper
- Tjebbe Joukes Sloterdijk te Balk, koper
- Hendrik Kramer te Joure, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 203 en 209 d.d. 15 december 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-10-2020