persoonlijke gegevens van Hendrik Hemstra, bankwerker te Wijckel
Hendrik Hemstra, geboren op 18 september 1889 te Kubaard als zoon van Sake Hemstra en Jetske de Jager. Overleden op 30 januari 1966.
Op 28 december 1912 getrouwd in de gemeente Franekeradeel met:
Annigje Nijzingh, geboren op 7 juli 1890 te Tzum als dochter van Jan Nijzingh en Akke Miedema. Overleden op 28 december 1970.
Uit dit huwelijk:
1. Sake, geboren op 1 juni 1913 te Tjerkwerd.
2. Jan, 2 februari 1915 te Tzum.
3. Hendrika, geboren op 18 augustus 1918 te Wijckel.
 
woonadressen familie Hemstra
periode adres bron
  Wijckel  
1921 - 1926 Gaaikemastraat register van huisnummering 1920-1930 blad 16 nummer 174
  Joure  
     
eigendommen van Hendrik Hemstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
858
 
koopacte
900,-
17 nov 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 399

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 december 2012 laatste wijziging: 2-10-2020