persoonlijke gegevens van Klaas Willems Henstra
Klaas Willems Henstra, geboren op 10 april 1866 te Langweer, als zoon van Willem Klazes Henstra, scheepstimmerknecht te Langweer (1866), en Geertje Thomas de Koe. Overleden op 15 februari 1908 te Akkrum, 41 jaar oud.
kuiper te Idskenhuizen (1890), kuiper te Sondel (1890-1900), kuiper te Harich (1900-1905), kuiper te Akkrum (1905), kuipersknecht te Akkrum (1908)
Op 7 juni 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rutje Knobbe, geboren op 27 februari 1863 te Nijega HON, als dochter van Roelof Koops Knobbe, visser te Nijega (1863), visser te Woudsend (1890), en Korneliske Klazes Henstra. Overleden op 22 april 1938 te Akkrum, 75 jaar oud.
naaister te Woudsend (1890)
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 2 april 1891 te Sondel.
2. Cornelsike, geboren op 15 maart 1892 te Sondel.
3. Levenloos kind, geboren op 7 december 1893 te Sondel.
4. Levenloos kind, geboren op 7 maart 1895 te Sondel.
5. Geertje, geboren op 8 juni 1896 te Sondel
6. Leentje, geboren op 2 maart 1905 te Akkrum. Overleden op 14 juli 1905 te Akkrum, 3 maanden oud.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Klaas Henstra 1866-1908  
     
woonadressen Klaas Henstra
periode adres bron
1890 - 1890 Sondel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 57; huisnummer Sondel 52
    % in de kost bij Siemen Kramer, winkel in kruidenierswaren
woonadressen familie Henstra
periode adres bron
1890 - 1900 Sondel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Sondel 19aa
1900 - 1901 Harich bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 118; huisnummer Harich 100c / 164
1901 - 1905 Gaaikemastraat 52-61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 136; huisnummer Harich 108g / 141
1905 - 1922 Akkrum bevolkingsregister Utingeradeel 1890 - 1922 blad 217; huisnummer 323a / 46
1922 - 1938 Akkrum  
notariële acten

 

1890 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. Kapitaal fl. 515
- Klaas Henstra wonende te Sondel, debiteur
- Egge Harmens van der Veer wonende te Sondel, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 7071 d.d. 24 septemder 1890
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Royement
- Egge Harmens van der Veer wonende te Sondel, vermeld
- Klaas Henstra wonende te Sondel, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 52 d.d. 8 augustus 1894
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. Kapitaal fl. 400,-
- Klaas Henstra wonende te Sondel, debiteur
- Stoffel Stoffels Boersma wonende te Nijemirdum, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 53 d.d. 8 augustus 1894
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard
- Dooitze Korenstra te Balk, oprichter
- Jan Kuperus te Balk, oprichter
- Pieter Wignand te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer te Balk, oprichter
- Klaas Henstra te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma te Balk, oprichter
- Jan Bremer te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 januari 2020 laatste wijziging: 6-01-2020