Watze Tjebbes Hepkema register hypotheken 69: 84 / 162 en 122 / 218
Watze Hepkema, geboren op13 februari 1850 te Oudeschoot, als zoon van Tjebbe Jacobs Hepkema en Pietertje Durks van der Gaast. Overleden op 22 januari 1917 te Wijckel, 66 jaar oud.
landbouwer te Dijken, Langweer, Wijckel
Op 8 april 1877 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Antje Sietsma, geboren op 11 oktober 1852 te Sint Nicolaasga, als dochter van Sietze Rintjes Sietsma en Meintje Haitzes Tiersma. Overleden op 26 januari 1940 te Wijckel, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Meintje, geboren op 14 mei 1878 te
2. Pietertje, geboren op 3 april 1880
3. Tjebbe, geboren op 13 januari 1882 te Langweer. Op 19 mei 1911 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Baukje van der Wal, oud 23 jaar, geboren te Workum als dochter van Klaas van der Wal en Grietje de Boer.
4. Sietze, geboren op 26 mei 1884 te Langweer. Op 25 augustus 1911 in de gemeente Sloten met Trijntje Tjalma, oud 25 jaar, geboren te St. Nicolaasga, gemeente Doniawerstal  als dochter van Gerrit Tjalma en Anna van der Schuit.
5. Sjoukje, geboren op 27 februari 1887 te Langweer. Op 31 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Sloten met Eelke Haagsma, oud 29 jaar, geboren te Sloten als zoon van Femme Haagsma en Antje van Dijk.
6. Richtje, geboren op 16 januari 1892 te Langweer. Op 11 oktober 1922 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Rintje Pieter Sybesma, oud 28 jaar, geboren te Tjerkgaast  als zoon van Siebe Sybesma en Geeske van Dijk.
 
 
 
Watze Tjebbes Hepkema en Antje Sietzes Sietsma werden boer op "Zorgvliet" in Wijckel, Jeen Hornstraweg 22 (2017) op 12 mei 1896. Ze verhuisden in 1912 naar het huidige (2017) Jeen Hornstraweg 9 te Wijckel en lieten dat huis in 1912 verbouwen. Er kwam een serre aan de voorgevel. Ze kochten de woning van Jacobje ? de weduwe van . In de volksmond heette het "Villa Japke". Antje Sietsma bleef er tot haar overlijden in 1940 wonen. Zoon Tjebbe Hepkema ging er daarna wonen. Zijn vrouw Baukje was al eerder op Zorgvliet overleden 29 juni 1937.
 
Watze Tjebbes Hepkema
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 januari 1917
 
Jeen Hornstraweg 9 Wijckel
foto 246-006 beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
Jeen Hornstraweg 9 te Wijckel
 
woonadressen familie Hepkema
periode adres (2019) bron
  Dijken  
18?? - 1896 Langweer  
1896 - 1900 Jeen Hornstraweg 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 11; huisnummer Wijckel 10
1900 - 1910 Jeen Hornstraweg 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 11; huisnummer Wijckel 10 / 62
1911 - 1912 Jeen Hornstraweg 22 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 39; huisnummer Wijckel 62
1912 - 1920 Jeen Hornstraweg 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 39; huisnummer Wijckel 48
1921 - 1930 Jeen Hornstraweg 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 49; huisnummer Wijckel 55
1931 - 1939 Jeen Hornstraweg 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 55; huisnummer Wijckel 65
     
  Jeen Hornstraweg 22 = Zorgvlied
  Jeen Hornstraweg 9 = villa Japke
eigendommen van Watze Tjebbes Hepkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
687   1/2 koopacte 925,- 11 feb 1901        
Balk B 1395ged   1/2 koopacte 37,50 17 sep 1901        
Balk A 505ged   1/2 toewijzing 1300,- 24 dec 1901        
Balk A 817   scheiding 2490,- 15 mrt 1904        
Balk B 1657   1/2 toewijzing 5817,50 20 dec 1906        
Balk B 1658          
Balk B 1679          
                     
veel percelen in de zuidwesthoek            
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1089, folio 84, nummer 162
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte. Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 1850
- Sytze Gerardus Hommema te Balk, gehuwd met Jantje Sloterdijk, verkoper
- Macheltje Jurjens Sietsma te Balk, weduwe van Jouke Sipkes Sloterdijk, verkoper
- Jan Piers Baaima te Harlingen, gehuwd met Okje Sloterdijk, verkoper
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, koper
- Durk Tjebbes Hepkema te Dijken, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 13 d.d. 30 januari 1901
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing.
Betreft de verkoop van een winkelhuizinge te Balk, koopsom fl. 601
- Gerben Gerrits van der Wal te Leeuwarden, verkoper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 110 en 116 d.d. 13 november 1901
 
1917 Langweer, notaris A. Faber Provisionele en finale toewijzing.
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk c.a., koopsom fl. 3127
- Dirk Hepkema te Langweer, verkoper
- Antje Sietsma te Wijckel, weduwe van Watze Hepkema, verkoper
- Tjebbe Hepkema te Wijckel, verkoper
- Eelke Haagsma te Sloten, verkoper
- Tjalling Beetsma te Rotterdam, verkoper
- Sietze Hepkema te Leeuwarden, verkoper
- Richtje Hepkema te `s Gravenhage, verkoper
- Jenne de Boer te Nijega, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74110 Repertoirenr.: 2719 en 2726 d.d. 20 april 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 mei 2019 laatste wijziging: 6-11-2020