persoonlijke gegevens van Willem Hielkes Hielkema, veehouder te Harich
Willem Hielkema, geboren op 20 juni 1886 te Harich als zoon van Hielke Klazes Hylkema, landbouwer te Harich, en Hielkje Willems Koornstra. Overleden op 3 november 1955 te Heerenveen, 69 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 juni 1886 aktenummer 82, landbouwer te Harich, getuigen:
Willem Piersma timmerman 52 jaar wonende te Balk
Sietze Eiling schoenmaker 48 jaar wonende te Balk
Op 6 mei 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje de Vries, geboren op 31 juli 1884 te Hemelum als dochter van Feike Sybolts de Vries, veehouder te Harich, en Aafke Hendriks Pelsma. Overleden op 31 oktober 1955 te Sneek, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
 
 

 

eigendommen van Willem Hielkes Hielkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
295
 
toewijzing
9982,10
6 april 1916
       
Balk
H
298
         
Balk
H
296
 
toewijzing
7998,70
25 aug 1923
       
Balk
H
297
         
Balk
H
301
         
Balk
A
637
 
koopacte
1500,-
10 mrt 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 80
notariële acten
 
Willem Hylkes Hielkema
De grondaankopen van 1916 en 1923 getekend op een kaart uit 1832
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van percelen hooi- en weiland
- Trijntje Meines de Vries te Koudum, weduwe van Robijn  Kerstes de Jong, verkoper
- Wiepkje Robijns de Jong te Koudum, verkoper
- Jouke Meines Beuckens te Heidenschap, gehuwd met Hantje  Robijns de Jong, verkoper, tevens als bewindvoerder over de  erfdelen van Uilkje, Rintje en Robijn de Vries
- Kerst Robijns de Jong te Ruigahuizen, verkoper, tevens  als toeziend voogd
- Sytze Eppinga te Nijemirdum, gehuwd met Grietje Robijns  de Jong, verkoper
- Jan Hoornstra te Mirns en Bakhuizen, gehuwd met Trijntje  Robijns de Jong, verkoper
- Pier de Vries te Hoorn, weduwnaar van Holkje Robijns de  Jong, verkoper, tevens als vader van en voogd over Uilkje,  Rintje en Robijn de Vries
- Willem Hielkema te Harich, koper
- Hielke Klazes Hielkema te Harich, koper
- Watze Hendriks Schilstra te Sondel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 27 en 31 d.d. 16 februari 1916
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Willem Hielkema te Harich
- Bauke Lyklama te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 152 d.d. 31 oktober 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 oktober 2010 laatste wijziging: 2-10-2020