persoonlijke gegevens van Eibert Rinzes Hoekstra
Eibert Rinzes Hoekstra, geboren op 6 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 28 oktober 1804 ten Balk (Hervormd) als zoon van Rinze Eiberts, slagter te Balk, en Geeske Jacobs (Koornstra). Overleden op 2 maart 1862 te Harich, 57 jaar oud.
Tapper te Balk, landbouwer te Harich
1. ) Op 17 augustus 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gettje Franses Trenks (Trinks), geboren op 11 maart 1803 te Balk, gedoopt op 27 maart 1803 te Balk als dochter van Frans Trens/Strings, meester wolkammer te Balk, en Geertrui Rinia. Overleden op 28 juni 1824 op nummer 75 te Balk, 21 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 juni 1824 pagina 11, getuigen:
Pier Willems Bouman winkelier 65 jaar wonende te Balk op nummer 73
Joseph Hermanus Marks kleermaker 33 jaar wonende te Balk op nummer 74?
Uit dit huwelijk:
1. Rinze, geboren op 21 juni 1824 op nummer 75 te Balk. Overleden op 23 december 1869 te Balk, 45 jaar oud.
1. ) Op 12 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Itskjen Jans Poppes.
2. ) Op 19 augustus 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukjen Meines Rinkema.
aangifte geboorte op 22 juni 1824 aktenummer 44 door Eibert Rinzes Hoekstra slager, getuigen:
Pier Willems Bouman winkelier 6? jaar wonende te Balk op nummer 73
Harmen Jelles van der Schuit timmerman 33 jaar wonende te Balk op nummer 74
 
2. ) Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Trijntje Sjerps van der Meulen, geboren op 13 september 1800 te Bakhuizen, gedoopt op 5 oktober 1800 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, als dochter van Sjerp Ulkes, arbeider, en Atje Roelofs. Overleden op 4 december 1869 te Harich, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
2. Atje, geboren op 6 november 1828 op nummer 75 te Balk. Op 8 mei 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jarig Harmens Boersma
aangifte geboorte op 8 november1828 aktenummer 73 door Eibert Rinzes Hoekstra vleeshouwer, getuigen:
Hendrik Riens Ronner wolkammersknecht 46 jaar wonende te Balk op nummer 77
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 30 jaar wonende te Balk op nummer 171
3. Jacob, geboren op 24 oktober 1830 op nummer 75 te Balk. Overleden op 2 mei 1889 te Balk, 58 jaar oud.
1. ) Op 13 september 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bregtje Pieters Drijfhout.
2. ) Op 25 december 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sied Ykes de Jong.
aangifte geboorte op 25 oktober 1830 aktenummer 88, getuigen:
Hendrik Jelles van der Schuit timmerman 56 jaar wonende te Balk
Hendrik Riens Ronner wolkammersknecht 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 mei 1889 aktenummer 46, getuigen:
Jelle Pieters de Vries koperslager 47 jaar wonende te Balk
Jan Porte timmerman 29 jaar wonende te Balk
4. Roelof, geboren op 8 november 1832 op nummer 75 te Balk. Overleden op 26 juli 1892 te Harich, 59 jaar oud. Op 27 november 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikjen van der Gaast.
aangifte geboorte op 9 november 1832 aktenr. 87 door Eibert Rinzes Hoekstra herbergier en slager, getuigen:
Hendrik Riens Ronner wolkammersknecht 51 jaar wonende te Balk
Yke Siebes Bandstra schoenmakersknecht 21 jaar wonende te Balk
5. Uilke, geboren op 24 april 1834 op nummer 75 te Balk. Overleden op 12 april 1916 te Harich, 81 jaar oud. Op 18 mei 1873 getrouwd in gemeente Gaasterland met Durkjen Sietzema.
aangifte geboorte op 25 april 1834 pagina 19 door Eibert Rinzes Hoekstra herbergier en slager, getuigen:
Hendrik Rintjes van der Goot huisman 33 jaar wonende te Balk
Eelke Jarigs Schram schutter gedomicileerd te Balk 32 jaar  
6. Sjerp, geboren op 16 september 1836 op nummer 75 te Balk. Overleden op 3 januari 1839 op nummer 75 te Balk 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 september 1834 pagina 44 door Eibert Rinzes Hoekstra kastelein en slager, getuigen:
Simon Sipkes Kiep wagenmaker 38 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 januari 1839 pagina 1, getuigen:
Haitje Haantjes Visser visser 52 jaar wonende te Balk
Simon Sipkes Kiep wagenmaker 40 jaar wonende te Balk
7. Hylkjen, geboren op 20 juni 1838 op nummer 75 te Balk. Overleden op 18 mei 1916 te Wijckel, 85 jaar oud. Op 8 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Harmens Boersma.
aangifte geboorte op 21 juni 1838 pagina 26 door Eibert Rinzes Hoekstra slager en kastelein, getuigen:
Pieter Reino Huisman koopman 41 jaar wonende te Balk
Simen Sipkes Kiep wagenmaker 39 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 mei 1924 aktenummer 53, getuigen:
Antonius Jongstra veehouder 43 jaar wonende te Wijckel
Douwe Feenstra wegwerker 44 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
Eibert Rinzes Hoekstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 83 - huisnummer Balk 75
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Siemen Sipkes Kiep namens Sjoerd Sybrens de Jong, de pleegvader van Eibert Rinzes Hoekstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Rinse Eiberts Hoekstra 1774-1813 Eibert Rinzes Hoekstra 1804-1862 Rinze Eiberts Hoekstra (1824-1869)
Frans Trinks 17??-1805   Jacob Eiberts Hoekstra 1830-1889
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1823 - 1838 van Swinderenstraat 69  
1840 van Swinderenstraat 69 volkstelling 1840; huisnummer Balk 75
1849 - 1859 van Swinderenstraat 69 woningregister 1849 - 1859 blad 103; huisnummer Balk 75 / 85
1859 - 1869 Keamerlânswei 9 woningregister 1859 - 1869 blad 22; kad. gem. Balk H nr. 696, huisnr. Harich 55a
     
eigendommen van Eibert Rinzes Hoekstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
221
00 02 00
schuur
A 5
Balk
H
343
00 41 80
weiland
H 4
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 108 Eibert Rinses Hoekstra, tapper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
221
00 02 00
     
f 2200,-
4 dec 1840
21 mei 1870
geheel
Balk
A
233
00 03 30
koopbrief
250,-
16 feb 1841
f 1300,-
19 apr 1842
21 mei 1870
geheel
Een stoel in de Hervormde Kerk te Balk
koopbrief
5,-
25 juni 1840
       
1/2 in Balk
H
614
 
publ. verkoop
285,-
8 maart 1850
       
1/2 in Balk
H
615
         
1/2 in Balk
H
686
         
Balk
I
50  
transactie
285,-
26 jan 1858
       
Balk
I
51          
Balk
I
52          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1010, folio 5, nummer 302
notariële acten
 
1827 Notaris: Willem Jan Hemsing. Inventaris
Egbert Rinses Hoekstra (slager) wonende te Balk vader van en voogd over Rinse Hoekstra
Bron Tresoar: archiefnummer 26, inventarisnummer 007004,aktenummer 00042, datum 31-08-1827
 
1840 Notaris: Willem Jan Hemsing. Koopakte, een huis en bleek te Balk, koopsom fl. 250
- Geeske Jacobs Koornstra wonende te Balk, gehuwd met Sjoerd Sybrens de Jong, verkoper
- Eybert Rinzes Hoekstra (herbergier) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: archiefnummer 26, inventarisnummer 007010,aktenummer 00067,  datum 06-11-1840
 
1842 Notaris: Willem Jan Hemsing hypotheek met borgtocht. kapitaal fl. 1300
Eybert Rinzes Hoekstra (herbergier) wonende te Balk
- Sjoerd Sybrens de Jong (koopman) wonende te Balk gehuwd met Geeske Jacobs Koorenstra, borg
- jkh. Gerard Regnier Gerl van Swinderen (grietman) wonende te Rijs, crediteur
Bron Tresoar: archiefnummer 26, inventarisnummer 007011,aktenummer 00035, datum 31-03-1842

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 oktober 2015 laatste wijziging: 2-05-2021