persoonlijke gegevens van Hans Hoekstra, bosarbeider
Hans Hoekstra, geboren op 6 juni 1880 te Jorwerd, als zoon van Jan Gerrits Hoekstra en Antje Hanses Cuperus. Overleden op 21 juni 1964 te Sneek, 84 jaar oud.
Op 20 mei 1905 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Antje Dijkstra, geboren op 29 februari 1884 te Hommerts, als dochter van Jentje Dijkstra en Corneliske van der Veen. Overleden op 29 december 1946 te Wijckel, 62 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 29 juli 1907 te Idskenhuizen. Overleden op 5 februari 1998 te Balk, 90 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Sietze Jongsma.
2. Corneliske, geboren op 14 februari 1910 te Idskenhuizen. Op 14 januari 1931 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Larooy, onderwijzer, 21 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Jentje Pieters Larooy, smid te Balk, en Geertruida Harsma. Overleden op 11 juli 1979 te ?, 69 jaar oud.
3. Grietje, geboren op 1 januari 1913 te Tjerkgaast. Overleden op 6 december 1992 te Blauwhuis, 79 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Douwe Dijkstra.
4. Neeltje, geboren op 18 september 1914 te Idskenhuizen. Overleden op 19 februari 2000 te Sneek, 85 jaar oud. Op 27 mei 1938 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Onne de Vries, geboren te gaasterland, als zoon van Luitjen de Vries en Hendrikjen de Jong.
5. Trijntje, geboren 19 december 1920 te Wijckel. Overleden 2010 te Leeuwarden. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Willem ten Brink.
6. Wijtske, geboren op 2 april 1923 te Wijckel. Overleden 1965 te Enkhuizen. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Simke de Hoop.
 
 
 
Hans Hoekstra en Antje Dijkstra
foto 071-015 beschikbaar gesteld door Henk Roelevink
Trouwfoto Hans Hoekstra en Antje Dijkstra.
 
gezien Hans Hoekstra
foto 071-016 beschikbaar gesteld door Henk Roelevink
v.l.n.r.
Antje, Hans Hoekstra, Grietje, Trijntje, Corneliske, Wijtske, Neeltje, Antje Dijkstra
 
familie Hoekstra familie Hoekstra
foto 223-008 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
 
staand v.l.n.r.: Trijntje, Hans Hoekstra, Neeltje, Antje Hoekstra-Dijkstra, Wietske; zittend vlnr Thijs Kuiper, Getje Kuiper-Mulder, ?. Deze foto is genomen in de tuin achter van Swinderenstraat 51. Op de achtergrond de schuur van de buurman, destijds bakker Sloterdijk. foto 223-031 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
v.l.n.r.: Hans Hoekstra, Neeltje, Trijntje, ?, Wijtske en achter het raam Antje Hoekstra-Dijkstra
 
bij boer de Jong op Lorbuoren
foto 223-004 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
v.l.n.r.: Hans Hoekstra, ? , ?de Jong, Abele Jelsma, Hylkema op het erf van boer de Jong aan de Lorbuoren
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hans Hoekstra 1880-1964 Pieter Larooy 1909-2001
    Onne de Vries 1913-1980
woonadressen familie Hans Hoekstra
periode adres bron
  Idskenhuizen  
  Tjerkgaast  
  Idskenhuizen  
1919 - 1920 Wijckel 111 register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 111
1920 - 1922 Menno v Coehoornweg register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 127
1922 - 1926 Iwert 4 register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 94
1926 - 1928 Lunenburgpaed 4? register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 22
1928 - 1930 Gaaikemastraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 184; huisnummer Balk 202
1930 - 1930 van Swinderenstraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 85; huisnummer Balk 89
1931 - 1933 van Swinderenstraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 81; huisnummer Balk 92
1933 - 1935 Raadhuisstraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 246; huisnummer Balk 290
1935 - 1939 Menno v Coehoornweg register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 137
1939 - 19??    
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 maart 2016 laatste wijziging: 7-11-2020