Jacob Eiberts Hoekstra register hypotheken 69: 101 / 205
Jacob Eiberts Hoekstra, geboren op 24 oktober 1830 op nummer 75 te Balk, als zoon van Eibert Rinzes Hoekstra, slager / logementhouder te Balk, en Trijntje Sjerps van der Meulen. Overleden op 2 mei 1889 te Balk, 58 jaar oud. Logementhouder en slager (1889)
aangifte geboorte op 25 oktober 1830 aktenummer 88, getuigen:
Hendrik Jelles van der Schuit timmerman 56 jaar wonende te Balk
Hendrik Riens Ronner wolkammersknecht 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 mei 1889 aktenummer 46, getuigen:
Jelle Pieters de Vries koperslager 47 jaar wonende te Balk
Jan Porte timmerman 29 jaar wonende te Balk
1. ) Op 13 mei 1857 in Gaasterland getrouwd met:
Bregtje Pieters Drijfhout, geboren op 6 november 1831 op nummer 169 te Balk, als dochter van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 24 augustus 1868 te Balk, 36 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 november 1831 aktenummer 72 door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Sake Bruins Agricola timmermansknecht 33 jaar wonende te Balk
Koop Harmens Dam logement en billardhouder 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 augustus 1868 aktenummer 64, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 58 jaar wonende te Balk
Christiaan Heiner timmerman 25 jaar wonende te Balk
 

2. ) Op 25 december 1876 in Gaasterland getrouwd met:

Sied Ykes de Jong, geboren op 3 augustus 1849 te Wijckel, als dochter van Yke Ykes de Jong en Foekjen Innes de Vries. Overleden op 24 april 1915 te Ruigahuizen, 87 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 augustus 1849 pagina 37 door Yke Ykes de Jong werkman, getuigen:
Johannes Schaafsma logementhouder 54 jaar wonende te Balk
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 58 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 april 1915 aktenummer 37, getuigen:
Jacob Kampen veehouder 44 jaar wonende te Ruigahuizen
Eibert Boonstra veehouder 43 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Eibert, geboren op 27 januari 1878 te Balk. Overleden op 2 september 1962 te ? , 84 jaar oud. Op Op 18 augustus 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna Hilberts de Vries, 25 jaar oud, geboren te Oudega HON, als dochter van Hilbert de Vries en Jetske Klazes Wolthuizen. Overleden op 14 mei 1961 te Bolsward in Rusthuis Zonnehoek, 77 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 januari 1878 aktenummer 21 door Jacob Eiberts Hoekstra, logementhouder, getuigen:
Bauke Klazes Betzema kuiper 36 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuiper 44 jaar wonende te Balk
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Eibert Rinzes Hoekstra 1804-1862 Jacob Eiberts Hoekstra 1830-1889 Eibert Jacobs Hoekstra 1878-1962
Pieter Halbes Drijfhout 1808-1863    
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1859 - 1869 van Swinderenstraat 69 woningregister 1859 - 1869 blad 34; huisnummer Balk 85
1869 - 1879 van Swinderenstraat 69 woningregister 1869 - 1879 blad 44; kad. gem. Balk sectie A nummer 351
1880 - 1890 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 75; kad. gem. Balk sectie A nummer 351
1890 - 1890 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Balk 85
1890 - 1900 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 76; huisnummer Balk 76
1900 - 1908 van Swinderenstraat 56 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 86; huisnummer Balk 76 / 96
1908 - 1910 Meerweg 5 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 29; huisnummer Balk 29 / 34
1910 - 1911 Meerweg 5 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 34
1911 - 1913 Wikelerdyk 12 register van huisnummering 1911 - 1920 huisnummer Wijckel 212 / Balk 371
1913 - 1915   register van huisnummering 1911 - 1920 huisnummer Ruigahuizen 25b
     
eigendommen van Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 548   koopbrief 3000,- 31 mrt 1890        
Balk A 539   toewijzing 1221,- 7 mrt 1896        
Balk A 540          
Balk A 541          
Balk A 351   scheiding 4000,- 21 mrt 1905        
Balk A 352          
Balk I 463ged   toewijzing 3330,5 7 mei 1909        
Balk H 1023   toewijzing 4353,- 30 dec 1911        
Balk H 693          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 205
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3000
Ids de Vries te Balk, verkoper
Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, koper
bron: Tresoar Inventarisnr. 007063 repertoire nr. 35 d.d. 14 maart 1890
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis, een steeg en een timmerschuur te Balk, koopsom fl. 1221,-
- Frederik Harmens van der Schuit te Balk, verkoper
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, koper

bron: Tresoar Inventarisnr. 007069 repertoirenrs. 10 en 14 d.d. 12 februari 1896

 

1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos

Koopakte Betreft de verkoop van een huis, schuur en erf te Balk, koopsom fl. 2500,-
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, verkoper
- Taco Engelbertus Salverda te Lemmer, koper
bron: Tresoar, Inventarisnr. 007085 repertoire nr. 91 d.d. 26 september 1908
 

1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos

Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1858,-
Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, verkoper
Wytze Jacobs Dijkstra te Balk, koper
Jacob Jacobs Dijkstra te Balk, koper
bron: Tresoar Inventarisnummer 007086 repertoirenrs. 104 en 3 d.d. 27 december 1909
 

1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos

Koopakte Betreft de verkoop van een logement met doorreed te Balk, koopsom fl. 7900
- Sied Ykes de Jong te Wijckel, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, verkoper
- Jurjen Teernstra te Balk, koper
bron: Tresoar Inventarisnr. 007088 repertoire nr. 97 d.d. 16 oktober 1911
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van onroerende goederen te Harich, koopsom fl. 4248
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, verkoper
- Antje Tromp te Balk, weduwe van Hylke Brants van der Goot, verkoper
- Andre Wegener Sleeswijk te Lemmer, gehuwd met Janke van der Goot, verkoper
- Cornelia van der Goot te Balk, verkoper
- Age van der Goot te Amsterdam, verkoper
- Trijntje van der Goot te Balk, verkoper
- Idske Poppe van der Goot te Balk, verkoper
- Yeb Andela te Kubaard, koper
- Yke Atzes Schaap te Harich, koper
- Hendrikje Atzes Schaap te Harich, koper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, koper
- Sied Ykes de Jong te Wijckel, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, koper
- Johannes Albada te Wijckel, koper
- Auke Albada te Harich, koper
- Minne Cornelis Bouwstra te Hemelum, koper
bron: Tresoar Inventarisnummer 007088 repertoirenrs. 120 en 127 d.d. 22 november 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 oktober 2016 laatste wijziging: 2-10-2020