persoonlijke gegevens van Rinse Eiberts Hoekstra
Rinse Eiberts Hoekstra, geboren circa 1774 als zoon van Egbert Hendriks en Sijbrig Sijmens. Overleden op 3 maart 1813 op nummer 75 te Balk, 39 oud.
Vleeschslager (1813).
aangifte overlijden op 3 maart 1813 pagina 5, getuigen:
Harmen Jelles Schuittje timmerman   wonende te Balk
Lubbert Sipkes Bosman bakker   wonende te Balk
Op 15 mei 1803 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Geeske Jacobs Koornstra, geboren op 28 februari 1782 te Balk, gedoopt op 7 april 1782 te Balk (Hervormd) als dochter van Jacob Hiddes en Hylkje Wierdts. Overleden op 20 augustus 1849 te Balk, 67 jaar oud, op nummer 73 te Balk. Winkelierster te Balk.
Uit dit huwelijk:
1. Eibert, geboren op 6 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 28 oktober 1804 te Balk (Hervormd). Overleden op 2 maart 1862 te Harich, 57 jaar oud.
1. ) Op 17 augustus 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gettje Franses Trenks (Trinks), geboren op 11 maart 1803 te Balk als dochter van Frans Trens/Strings, meester wolkammer te Balk, en Geertrui Rinia.
2. ) Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Sjerps van der Meulen, geboren op 13 september 1800 te Bakhuizen, als dochter van Sjerp Ulkes, arbeider, en Atje Roelofs.
2. Jacob, geboren op 31 januari 1810 te Balk, gedoopt op 25 februari 1810 te Balk (Hervormd)

 

Geeske Jacobs Koornstra hertrouwde op 8 november 1829 in de gemeente Gaasterland met:
Sjoerd Sybrens de Jong, geboren op 9 januari 1782 te Harich, gedoopt op 13 januari 1782 te Balk (Hervormd) als zoon van Sybren Pieters en Antje Sjoerds. Overleden op 31 oktober 1859 te Balk, 77 jaar oud, op nummer 83.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rinse Eiberts Hoekstra 1774-1813 Eibert Rinzes Hoekstra 1804-1862
     
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 69 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 75
     
     
     
eigendommen van Geeske Jacobs Koornstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
232
00 00 30
huis en erf
A 5
Balk
A
233
00 03 30
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 154 Geeske Jakobs Koornstra, winkeliersche te Balk
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-05-2021