Rinze Eiberts Hoekstra  
Aukje Meines Rinkema inschrijving register hypotheken 69: 94 / 244
Rinze Eiberts Hoekstra, geboren op 21 juni 1824 op nummer 75 te Balk, als zoon van Eibert Rinses Hoekstra en Gettje Jans Trinks. Overleden op 23 december 1869 te Balk, 45 jaar oud.
beroep: logementhouder te Balk.
aangifte geboorte op 22 juni 1824 aktenummer 44 door Eibert Rinzes Hoekstra slager, getuigen:
Pier Willems Bouman winkelier 6? jaar wonende te Balk op nummer 73
Harmen Jelles van der Schuit timmerman 33 jaar wonende te Balk op nummer 74
aangifte overlijden op 23 december 1869 aktenummer 73, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 46 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 36 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Itskjen Jans Poppes, geboren op 1 oktober 1825 op nummer 168 te Balk, als dochter van Jan Baukes Poppes, boterkoper te Balk, en Jantje Gerrits Fellinga. Overleden op 3 oktober 1859 op nummer 30 te Balk, 34 jaar oud.
beroep: kasteleinsche
aangifte geboorte op 3 oktober 1825 aktenummer 89, door Jan Baukes Poppes boterkoper, getuigen:
Quirijn Jacobus Eppinga kledermaker 62 jaar wonende te Balk op nummer 169
Gerrit Sipkes Elzinga logementhoudersknecht 31 jaar wonende te Balk op nummer 170
aangifte overlijden op 3 oktober 1859 aktenummer 91, getuigen:
Harmen Johannes Visser zonder beroep 36 jaar wonende te Balk
Jan Piers Piersma sjouwerman 36 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, geboren op 22 augustus 1851 te Balk. Op 29 september 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Roskam, arbeider te Harich, 24 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Gijsbert Hanses Roskam, tapper te Harich, en Veltje Annes Hof.
aangifte geboorte op 23 augustus 1851 blad 40, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
2. Eibert, geboren op 29 mei 1853 te Balk. Overleden op 3 september 1855 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 mei 1853 blad 29, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Marius van Scheltinga zilversmid 43 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 september 1855 blad 14, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga zilversmid 45 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 10 juni 1855 te Balk.
4. Baukjen, geboren op 3 december1857 te Balk. Overleden op 17 januari 1858 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboorte op 5 december 1857 blad 67 1/1 door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 62 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 januari 1858 blad 2, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 62 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
5. Eibert, geboren op 16 juni 1859 te Balk.
 
2. ) Op 19 augustus 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukjen Meines Rinkema, geboren op 15 december 1833 te Eesterga, dochter van Meine Rinkes Rinkema, arbeider te Eesterga, en Trijntje Jeens Donker. Overleden op 9 juli 1922 te Woudsend, 88 jaar oud.
beroep: logementhoudersche
aangifte geboorte op 18 december 1833 blad 76, getuigen:
Haye Michiels de Jong veenman 52 jaar wonende te Oosterzee
Albert Jans van der Meulen winkelier 50 jaar wonende te Lemmer
aangifte overlijden op 11 juli 1922 aktenummer 106, getuigen:
Klaas Nicolai veldwachter 44 jaar wonende te Woudsend
Wybe de Vries veldwachter 46 jaar wonende te Oppenhuizen
Kinderen:
1. Trijntje, geboren op 26 april 1863 te Balk. Overleden op 16 september 1863 te Balk, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 27 april 1863 aktenummer 49, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 54 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuiper 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 september 1863 aktenummer 78, getuigen:
Rintje Hendriks van der Goot bakker 54 jaar wonende te Balk
Harmen Johannes Visser koopman 40 jaar wonende te Balk
2. Trijntje, geboren op 15 november 1864 te Balk. Op 10 januari 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hooite Westra, koopman te Woudsend, 26 jaar oud, geboren te Woudsend, zoon van Rykle Westra, bakker te Woudsend, en en Hidtje Kraan.
aangifte geboorte op 16 november 1864 aktenummer 128, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 41 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 33 jaar wonende te Balk
3. Jakob, geboren op 1 oktober 1868 te Balk. In 1892 geëmigreerd naar Amerika.
aangifte geboorte op 2 oktober 1868 aktenummer 126, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Hobbe Wouda rijkscommies 60 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 35 jaar wonende te Balk
Jacob en Ottje Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 1868
 
4. Ottje, geboren op 1 oktober 1868 te Balk. Overleden op 24 juni 1870 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 oktober 1868 aktenummer 127,, getuigen:
Hobbe Wouda rijkscommies 60 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 juni 1870 aktenummer 77, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 47 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 36 jaar wonende te Balk
Ottje Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1870
 
 
 
Rinze Eiberts Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1867
 
  Aukje Rinkema
Rinze Eiberts Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1869
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1922 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Eibert Rinzes Hoekstra 1804-1862 Rinze Eiberts Hoekstra (1824-1869) Jan Rinzes Hoekstra 1855-1946
  broers / zusters Eibert Rinzes Hoekstra 1859-1941
     
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1850 - 1859 Meerweg 4 woningregister 1849 - 1859 blad 30; huisnummer Balk 24 / 30
1859 - 1869 Meerweg 4 woningregister 1859 - 1869 blad 9; kad. gem. Balk sectie A nr. 289, huisnr. Balk 30
1869 - 1879 Meerweg 4 woningregister 1869-1879 blad 57; kad. gem. Balk sectie A nr. 289, volgnr. 275 / 262
1880 - 1890 Meerweg 4 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 289
1890 - 1894 Meerweg 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Balk 30
1894 - 1896 Dubbelstraat 15,17 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 320; huisnummer Balk 222a
1896 - 1922 Woudsend  
eigendommen van Rinze Eiberts Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
eigendommen van Aukje Meines Rinkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 593   3/4 koopbrief 750,- 15 jul 1882        
Balk A 593   101/960 koopacte 1240,- 18 dec 1891        
Woudsend A 801   toewijzing 957,- 5 sep 1899        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1099, folio 94, nummer 244
notariële acten
 
1851 Balk, notaris Willem Jan Hemsing. Schuldbewijs met onderzetting. Kapitaal 2000,-
- Rinze Eiberts Hoekstra (logementhouderen slager) wonende te Balk, gehuwd met Idskjen Jans Poppes, debiteur
- Jhr. Gerard Regnier Gerl van Swinderen (grietman) wonende te Rijs, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020 Repertoirenr.: 7022, Aktenr. 35 d.d. 12 mei 1851
 
1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra. Schuldbekentenis. Kapitaal fl. 400,-
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, gehuwd met Idskjen Jans Poppes, debiteur
- Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen wonende te Rijs, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 7036, Aktenr. 23 d.d. 21 februari 1859
 
1860 Balk, notaris Gerryt Zandstra. Boedelbeschrijving
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, weduwnaar van Idskjen Jans Poppes, vader van en voogd over Geertje, Jan en Egbert Rinzes Hoekstra, vermeld
- Jarig Harmens Boersma wonende te Balk, toeziend voogd
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 7036, Aktenr. 134 d.d. 20 juli 1860
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Obligatie, kapitaal fl. 1080,-
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, debiteur
- Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen wonende te Rijs, crediteur
- Binne van der Sluis wonende te Balk, acceptant
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 9 d.d. 3 februari 1869
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Benoeming voogdij.
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, vermeld
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 128 d.d. 12 dedember 1869
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopacte, 1/14 en 1/7 deel in onroerend goed, koopsom fl. 675,-
- Rinze Egberts Hoekstra wonende te Balk, verkoper
- Jacob Egberts Hoekstra wonende te Harich, koper
- Roelof Egberts Hoekstra wonende te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 130 d.d. 15 dedember 1869
 
1870 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Inventaris
- Aukje Meines Rinkema wonende te Balk, weduwe van Rinze Egberts Hoekstra, moeder van en voogd over Trijntje, Jacob, Ottje Rinzes Hoekstra, vermeld
- Jacob Egberts Hoekstra wonende te Balk, voogd over Geertje, Jan en Eibert Rinzes Hoekstra, vermeld
- Idskjen Jans Poppes, in leven weduwe van Rinze Eberts Hoekstra, erflater
- Jeen Meines Rinkema wonende te Oosterzee, toeziend voogd over Trijntje, Jacob, Ottje Rinzes Hoekstra, vermeld
- Jarig Harmens Boersma wonende te Rijs,toeziend voogd over Geertje, Jan en Eibert Rinzes Hoekstra, vermeld
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 11 d.d. 3 februari 1870
 
1882 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopacte erfrecht
- Idskjen Jans Poppes,  in leven gehuwd met Rinze Egberts Hoekstra, erflater
- Ottje Rinzes Hoekstra, erflater
- Pieter Gijsberts Roskam, gehuwd met Geertje Rinzes Hoekstra, wonende te Harich, verkoper
- Jan Rinzes Hoekstra, wonende te Balk, verkoper
- Eibert Rinzes Hoekstra, wonende te Balk, verkoper
- Aukje Meines Rinkema, weduwe van Rinze Egberts Hoekstra, wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 79 d.d. 26 juni 1882
 
1891 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping eenhuis en erf te Balk, koopsom fl. 360,-
- Ottje Rinzes Hoekstra, in leven kind van wijlen Rinze Egberts Hoekstra, erflater
- Aukje Meines Rinkema, weduwe van Rinze Egberts Hoekstra, wonende te Balk
- Trijntje Rinzes Hoekstra, wonende te Balk, verkoper
- Jacob Rinzes Hoekstra, wonende te Balk, verkoper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 7071, Aktenr. 114 d.d. 19 november 1891
 
1894 Lemmer, notaris Frans Schaafsma
-  Aukje Meines Rinkema (logementhouder), weduwe van Rinze Egberts Hoekstra, wonende te Balk, verkoper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97085 Repertoirenr.: 97086, Aktenr. 11 en 3 d.d. 10 januari 1894
 
1898 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos
Een logement met stalling en erf te Balk, koopsom fl. 4400,-
-  Aukje Meines Rinkema, weduwe van Rinze Egberts Hoekstra, wonende te Woudsend
-  Lieuwe Johannes Dooper, wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 7081, Aktenr. 51 d.d. 25 november 1898
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 maart 2018 laatste wijziging: 3-12-2023