persoonlijke gegevens van Rinze Eiberts Hoekstra
Rinze Eiberts Hoekstra, geboren op 21 juni 1824 op nummer 75 te Balk, als zoon van Eibert Rinses Hoekstra en Gettje Jans Trinks. Overleden op 23 december 1869 te Balk, 45 jaar oud. Logementhouder te Balk.
aangifte geboorte op 22 juni 1824 aktenummer 44 door Eibert Rinzes Hoekstra slager, getuigen:
Pier Willems Bouman winkelier 6? jaar wonende te Balk op nummer 73
Harmen Jelles van der Schuit timmerman 33 jaar wonende te Balk op nummer 74
1. ) Op 12 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Itskjen Jans Poppes, geboren op 1 oktober 1825 op nummer 168 te Balk, als dochter van Jan Baukes Poppes, boterkoper te Balk, en Jantje Gerrits Fellinga. Overleden op 3 oktober 1859 te Balk, 34 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 oktober 1825 aktenummer 89, door Jan Baukes Poppes boterkoper, getuigen:
Quirijn Jacobus Eppinga kledermaker 62 jaar wonende te Balk op nummer 169
Gerrit Sipkes Elzinga logementhoudersknecht 31 jaar wonende te Balk op nummer 170
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, geboren op 22 augustus 1851 te Balk. Op 29 september 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Roskam, arbeider te Harich, 24 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Gijsbert Hanses Roskam, tapper te Harich, en Veltje Annes Hof.
aangifte geboorte op 23 augustus 1851 blad 40, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
2. Eibert, geboren op 29 mei 1853 te Balk. Overleden op 3 september 1855 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 mei 1853 blad 29, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Marius van Scheltinga zilversmid 43 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 43 jaar wonende te Balk
3. Baukjen, geboren op 3 december1857 te Balk. Overleden op 17 januari 1858 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboorte op 5 december 1857 blad 67 1/1 door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 62 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 49jaar wonende te Balk
4. Eibert, geboren op 16 juni 1859 te Balk. Op 24 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Schoon, geboren op 12 mei 1864 te Balk, als dochter van Tjipke Berends Schoon, koopman te Balk, en Wiepkje Cornelis Fortuin. Overleden op 13 maart 1941 te Sneek, 81 jaar oud. Klerk ter secretarie te Balk, caféhouder te Sneek.
aangifte geboorte op 17 juni 1859 aktenummer 61, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 63 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 50 jaar wonende te Balk
pagina is in bewerking
2. ) Op 19 augustus 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukjen Meines Rinkema, geboren op te Eesterga, als dochter van Meine Rinkes Rinkema, arbeider te Eesterga, en Trijntje Jeens Donker. Overleden op 9 juli 1922 te Woudsend, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 26 april 1863 te Balk. Overleden op 16 september 1863 te Balk, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 27 april 1863 aktenummer 49, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 54 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuiper 29 jaar wonende te Balk
2. Trijntje, geboren op 15 november 1864 te Balk. Op 10 januari 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hooite Westra, koopman te Woudsend, 26 jaar oud, geboren te Woudsend, als zoon van Rykle Westra, bakker te Woudsend, en en Hidtje Kraan.
aangifte geboorte op 16 november 1864 aktenummer 128, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Harmen Johannes Visser koopman 41 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 33 jaar wonende te Balk
3. Jakob, geboren op 1 oktober 1868 te Balk. In 1892 geëmigreerd naar Amerika.
aangifte geboorte op 2 oktober 1868 aktenummer 126, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Hobbe Wouda rijkscommies 60 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 35 jaar wonende te Balk
Jacob en Ottje Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 1868
 
4. Ottje, geboren op 1 oktober 1868 te Balk. Overleden op 24 juni 1870 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 oktober 1868 aktenummer 127, door Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder, getuigen:
Hobbe Wouda rijkscommies 60 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 35 jaar wonende te Balk
Ottje Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1870
 
 
 
Rinze Eiberts Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1867
 
  Aukje Rinkema
Rinze Eiberts Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1869
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1922 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Eibert Rinzes Hoekstra 1804-1862 Rinze Eiberts Hoekstra (1824-1869) Eibert Rinzes Hoekstra 1859-1941
     
woonadressen familie Hoekstra
periode adres bron
1850 - 1859 Meerweg 4 woningregister 1849 - 1859 blad 30; huisnummer Balk 24 / 30
1859 - 1869 Meerweg 4 woningregister 1859 - 1869 blad 9; kad. gem. Balk sectie A nr. 289, huisnr. Balk 30
1869 - 1879 Meerweg 4 woningregister 1869-1879 blad 57; kad. gem. Balk sectie A nr. 289, volgnr. 275 / 262
1880 - 1890 Meerweg 4 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 289
1890 - 1894 Meerweg 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Balk 30
1894 - 1896 Dubbelstraat 15,17 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 320; huisnummer Balk 222a
1896 - 1922 Woudsend  
eigendommen van Rinze Eiberts Hoekstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 maart 2018 laatste wijziging: 2-10-2020