persoonlijke gegevens van Jacob Geerts Hofstra schipper te Balk
Jacob Geerts Hofstra, geboren op 19 april 1783 te Balk, gedoopt op 4 mei 1783 te Balk (Hervormd) als zoon van Geert Jacobs en Grijttje Meijnses. Overleden op 2 juli 1847, Gaasterland, 69 jaar oud.
Op 1 december 1816 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Martjen Jans de Haan, geboren circa 1780 als dochter van ? en ?. Overleden op 2 maart 1849, Gaasterland, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
eigendommen van Jacob Geerts Hofstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
162
00 02 90
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 112 Jacob Geerts Hofstra, schipper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
162
       
f 400,-
26 juli 1843
   
                (8 april 1803)    
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1016, folio 11, nummer 96 (Geert Jacobs?)
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-10-2020