persoonlijke gegevens van Johannes Everts Hofstra rijtuigverhuurder te Balk
Johannes Everts Hofstra, geboren op 20 november 1871 te Balk als zoon van Evert Johannes Hofstra, arbeider te Balk en Eeke Ykes van der Goot. Overleden op 5 januari 1959 te Sneek, 87 jaar oud. Ongehuwd.

 

eigendommen van Johannes Everts Hofstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
818
 
koopacte
4500,-
23 nov 1920
       
Balk
B
1760
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 270
notariële acten
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Evert Hofstra te Balk
- Johannes Everts Hofstra te Balk
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 169 d.d. 28 oktober 1920
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Johannes Everts Hofstra te Balk, debiteur
- Johannes Lubberts Hofstra te Ruigahuizen, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 21 d.d. 5 februari 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 26-04-2021