persoonlijke gegevens van Sytze Adams Hofstra
Sytze Adams Hofstra, geboren op 24 juli 1798 te Sneek, gedoopt op 9 augustus 1798 te Sneek (Hervormd), als zoon van Adam Thomas Hofstra, werkman te Sneek, en Sjoerdtje Martens. Overleden op 23 januari 1860 op nummer 233 te Balk, 61 jaar oud.
Meester wever te Balk (1824), wever te Balk (1826, 1829, 1832, 1842), wever en zwartverver te Balk (1835), werkman te Balk (1844), straatreiniger te Balk (1860)
aangifte overlijden op 24 januari 1860 aktenummer 7, getuigen:
Wieger Jurjens Draaijer werkman 36 jaar wonende te Balk
Johannes Sybrens Dooper grossier 31 jaar wonende te Balk
Op 28 april 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idskjen Sipkes Kiep, geboren op 1 oktober 1802 te Balk, gedoopt op 3 oktober 1802 te Balk (Hervormd), als dochter van Sipke Siemens Kiep, winkelier te Balk, en Durkje Dindes Bakker. Overleden op 6 maart 1872 te Balk, 69 jaar oud.
Werkster te Balk (1824), winkeliersche te Balk (1826)
aangifte overlijden op 7 maart 1872 aktenummer 19, getuigen:
Rinke Haitjes Haitjema visser 48 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaijer zetboer 48 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Adam, geboren op 28 augustus 1824 op nummer 13 te Balk. Zonder beroep. Overleden op 2 augustus 1842 op nummer 12 te Balk, 17 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 28 augustus 1824 aktenummer 67, getuigen:
Hendrik Jelles van der Schuit werkman 49 jaar wonende te Balk op nummer 13
Hendrik Geerts van der Wijk meester timmerman 30 jaar wonende te Balk op nummer 13
aangifte overlijden op 2 augustus 1842 blad 9, getuigen:
Anne Eize Rozenberg werkman 29 jaar wonende te Balk
Sybren Sipkes Woudstra huisman 25 jaar wonende te Balk
2. Dirkjen, geboren op 7 mei 1826 op nummer 12 te Balk. Op 7 mei 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Baukes Jongsma, werkman te Wijckel, 28 jaar oud, geboren te Wijckel als zoon van Bauke Piers Jongsma, werkman te Wijckel, en Pietertje Pieters Postma
aangifte geboorte op 8 mei 1826 aktenummer 38, getuigen:
Johannes Sjerps Samplonius landbouwer 53 jaar wonende te Harich op nummer 44
Hendrik Harmens Bouwsma landbouwer 44 jaar wonende te Balk op nummer 11
3. Sipke, geboren 7 mei 1829 op nummer 28 te Balk. Op 8 juli 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Meintje Ages de Vries, 23 jaar oud, geboren te Ruigahuizen als dochter van Age Rommerts de Vries, boer te Ruigahuizen, en Geertje Meinses Bosma.
aangifte geboorte op 7 mei 1829 aktenummer 41, getuigen:
Frederik Frank van Diepenbosch kledermaker 36 jaar wonende te Balk
Johan Federik Christoffel Sluiter zadelmaker 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 april 1863 aktenummer 28, getuigen:
Pieter Reins Huisman landbouwer 66 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 29 jaar wonende te Balk
4. Siemon, geboren op 6 juni 1832 op nummer 12 te Balk. Overleden op 27 augustus 1844 op nummer 12 te Balk, 12 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 7 juni 1832 aktenummer 42, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Jan Douwes Huistra boer 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 augustus 1844 blad 13, getuigen:
Rein Piers Haringsma koopman 32 jaar wonende te Balk
Sybren Sipkes Woudstra huisman 27 jaar wonende te Balk
5. Sjoerdje, geboren op 28 februari 1835 op nummer 12 te Balk. Zonder beroep. Overleden op 31 maart 1855 op nummer 165 te Balk, 20 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 maart 1835 blad 13, getuigen:
Thomas Jans Rinzema koopman en schipper 57 jaar wonende te Balk
Jan Douwes Huistra boer 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 maart 1855 blad 6, getuigen:
Gerrit ?? Wenning kuipersknecht 31 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaijer werkman 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
Sytz Adams Hofstra
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 25 - huisnummer Balk 28?
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Sietze Adams Hofstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sytze Adams Hofstra 1798-1860 Sipke Sytzes Hofstra 1829-1875
Sipke Symens Kiep 1769-1831    
woonadressen familie
periode adres bron
1824 Pypsterstikke 1 huisnummer Balk 13
1826 Meerweg 12 huisnummer Balk 12
1829 van Swinderenstraat 2 huisnummer Balk 28
1832 Meerweg 12 huisnummer Balk 12
1835 Meerweg 12 huisnummer Balk 12
1840 Meerweg 12 volkstelling 1840; huisnummer Balk 12
1842 Meerweg 12 huisnummer Balk 12
1844 Meerweg 12 huisnummer Balk 12
1849 - 185? Meerweg 12 woningregister 1849 - 1859 blad 17; huisnummer Balk 13 / 19
185? - 1859 Lytse Side 4 woningregister 1859 - 1869 blad 328; huisnummer Balk 175 / 233
1859 - 1869 Lytse Side 4 woningregister 1859 - 1869 blad 108; kad. gem. Balk sectie A nr 101; huisnr. 233
1869 - 1872 Lytse Side 4 woningregister 1869 - 1879 blad 63; kad. gem. Balk sectie A nr. 101; volgnr. 304
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2019 laatste wijziging: 10-05-2020